Späť
Petícia za podporu založenia Občianského tribunálu
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve , svojim podpisom vyjadrujeme podporu na založenie Občianského tribunálu, ktorý by pripravil verejnú obžalobu na ponovembrových slovenských politikov za zločiny proti ľudskosti a ekono­mické zločiny páchané na vlastných občanoch.
Bydlisko
Meno a priezvisko (čitateľne)
Obec
Ulica
Čísl
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Petičný výbor:Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica - Slovenská republika,
JUDr. Olaf Macko-Kanada, Zora Macko-Kanada, Ján Baran-USA, František Bednár-Slovenská republika
Späť