hlavna stranka
Návrat

                       

                                    Pokrytecké gesto európskych socialistov  

                       Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov považuje rozhodnutie Strany európskych socialistov o pozastavení členstva strany Smer –SD z dôvodu účasti SNS v koalícii za jednostranné politický ovplyvnené bezprecedentné gesto a akt hraničiaci zo zasahovaním do suverenity štátu EÚ.

Toto rozhodnutie je zjavne neobjektívne a pripomína praktiky bývalých totalitných režimov z čias Brežnevovej politiky obmedzenej suverenity. Absentuje v ňom racionálne zhodnotenie reálnej politickej situácie po parlamentných voľbách a možností zostavenia stabilnej koalície, ktorá by bez SNS nebola možná.  Európski socialisti pokrytecky a arogantne ignorujú skutočnosť, že SR má v súčasnosti najstabilnejšiu vládu s historicky najvyššou podporou občanov. Poľsko čelí permanentným politickým krízam, Česká republika nedokáže zostaviť funkčnú vládu a maďarský socialista Giurczany, ktorý pred voľbami oklamal celý maďarský národ sa udržuje pri moci len vďaka policajnej represii, obuškom, slzotvornému plynu a vodným delám, podobne ako totalitný režim bývalej ČSSR.  Socialisti EÚ rovnako nechcú vidieť, že uplynulých 100 dní vládnej koalície a jej politické kroky sa aj prakticky priblížili k väčšine občanov SR a práve táto koalícia plní sociálny program a štandardy sociálnej politiky, ktorá by mala byť nadradená úzkoprsým a krátkozrakým politickým záujmom európskych socialistov.

Je poľutovaniahodné, že Strana európskych socialistov farizejky mlčí nad súčasnou situáciou v Maďarku kde občania v spravodlivom hneve, nad podvodným a vulgárnym konaním premiéra, vzali útokom budovu televízie, rozhlasu či sídla socialistickej strany. Rovnako mlčali nad účasťou KSČM vo vláde socialistov v ČR, pričom paradoxne aj oni hlasovali o rezolúcii Rady Európy č.1096 o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných režimov či Rezolúcie č. 10765 o nutnosti medzinárodného odsúdenia zločinov totalitných komunistických režimov. Nevadí im účasť agentov bývalých komunistických tajných polícii priamo v parlamente EÚ ako poslanca za SMK Zólyomiho- agenta ŠtB krycie meno Fyzik č. zväzku 19667, či rasistické výroky poslanca Duraya o špinení maďarského národa ku ktorému by došlo uzatváraním zmiešaných manželstiev medzi Slovákmi a príslušníkmi maďarskej menšiny.

 Ako organizácia bývalých politických väzňov, ktorá má členov aj v zahraničí v radoch emigrácie sme opakovane, aj podaním sťažnosti ECHR v Štrasburgu, upozorňovali aj na sociálnu diskrimináciu obetí komunizmu v SR, kde po rozdelení býv. ČSFR v porovnaní so susednou Českou republikou, vláda schválila viacero zákonov na zmiernenie sociálnych dopadov pre bývalých politických väzňov, vrátane príplatkov k dôchodkom. Túto diskrimináciu ignorovala a neriešila za osem rokov pravicová vláda M. Dzurindu a tak na Slovensku bývalí kati a dozorcovia majú aj naďalej niekoľkokrát vyššie dôchodky ako ich obete.

Európski socialisti nikdy nezaujali žiadne stanovisko nad bezprecedentným zavedením princípu kolektívnej viny voči občanom SR, ktorí v podobe tzv. reforiem pravicovej vlády museli zaplatiť za stovky rozkradnutých miliárd štátneho majetku. Ozdravenie finančného sektoru či drastické a bezohľadné zásahy do dôchodkového systému a to aj  invalidných dôchodcov či zdravotníctva dohnali desiatky občanov SR k sociálnym samovraždám.

Na základe týchto len stručne uvedených príčin považujeme rozhodnutie Strany európskych socialistov za chybné a politicky kontraproduktívne a dodávame, že sa v skutočnosti jedná o ďalšiu formu vedenia nevyhlásenej psychologickej vojny proti Slovenskej republike.

 

 Poprad 12.10.06

                                   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

           

Hlavná stránka