hlavna stranka

700 nenažrancov, ktorým štát znížil ich dôstojnosť a vážnosť

(zdroj: http://janozatko.blog.sme.sk/c/253103/700-nenazrancov-ktorym-stat-znizil-ich-dostojnost-a-vaznost.html

Tak vás je už viac ako 700. Viac ako polovica zo sudcovského stavu. Nenažranci, ktorým nestačí slušný sudcovský plat, ale chcete si ušklbnúť ešte čosi naviac. Každý z vás si chce uchmatnúť od tohto štátu 100 000 € navyše okrem toho, čo bežne dostávate. Tie peniaze chcete odo mňa a od všetkých, ktorí riadne platia dane. Namiesto jedného jediného nenažratého sudcu by mohol štát za tieto peniaze zaplatiť 142 učiteľov alebo 285 dôchodcov. Nehanbíte sa pozrieť ľuďom do očí keď chodíte po ulici? Alebo radšej po ulici ani nechodíte?

Z úžasom som sa dozvedel z jedného článku v tlači, že vy nežalujete štát za majetkovú, ale nemajetkovú ujmu. Citujem: "Dotknutí sudcovia pritom nežiadajú odškodné za majetkovú ujmu - na to nemajú nárok, keďže ich platy určuje zákon. Vymysleli si, že zriadením Špeciálneho súdu im vznikla nemajetková ujma. Trpeli, lebo bola znížená ich "dôstojnosť a vážnosť". Cítili sa znevážení a ponížení. A vyrátali si, že ich utrpenie pominie, keď im štát vyplatí po 150 tisíc eur."
Sudcovia a sudkyne. Vaša dôstojnosť a vážnosť je v očiach verejnosti naozaj na úrovni mrazu. Podľa oficiálneho prieskumu Eurobarometra: "Najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných inštitúcií majú Slováci k súdnemu a právnemu systému, ktorému dôveruje iba 29% občanov, čo je o 14 percent menej ako je priemer EÚ." Sudcovia a sudkyne. Vám neverí a neváži si vás ani len jeden z troch obyvateľov Slovenska. A to nie kvôli tomu, že vás štát podľa vášho názoru ochudobnil. Ľudia vám neveria kvôli vašej práci. Kvôli prieťahom v súdnom konaní, kvôli prepusteným mafiánom, kvôli rozsudkom, pri ktorých normálnemu človeku rozum zostáva stáť. To je vaša vizitka, to je vaša nemajetková ujma.
Úplným nonsensom na celej tejto fraške je však to, kto má rozhodnúť o tom, či vám má štát vyplatiť tých 100 000 €, aby ste mohli pokojne spávať, aj keď utrpela vaša dôstojnosť a vážnosť. Rozhodnete o tom vy sami. Takže výsledok je už vopred jasný. Veď prečo by ste sa sami seba ochudobňovali. A tak rozhodne Mišo, že Ferovi štát vyplatí za zníženie jeho dôstojnosti a vážnosti 100 000 €. Na druhý deň rozhodne Fero, že tú istú sumu vyplatí štát aj Mišovi. Fifty-fifty, aby bola spravodlivosť. Vaša spravodlivosť. Spravodlivosť nenažrancov, pre ktorých je vlastné brucho stredobodom vesmíru.
Prečo nemôže učiteľ Mišo rozhodnúť, že učiteľovi Ferovi musí štát zvýšiť plat zo 700 € mesačne aspoň na 1 400? Veď učiteľ Fero by mu to určite veľmi rád obratom vrátil. Prečo nemôže dôchodca Mišo rozhodnúť, že dôchodcovi Ferovi sa zvýši dôchodok z 350 na 700 € mesačne? Veď dôchodca Fero by mu to určite veľmi rád obratom vrátil.
V § ods.2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich sa píše: "Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v súlade so zákonom."
Nie som právnik, napriek tomu tvrdím, že ak sudca Mišo rozhoduje o žalobe sudcu Fera voči štátu a sudca Fero o takej istej žalobe sudcu Miša, nemôžu rozhodovať nestranne a nemôžu rozhodovať spravodlivo. Rozhodujú preto v rozpore so zákonom. A nič sa nedeje. Namastia si vrecká a ešte sa nám smejú. To sú piliere spravodlivosti v tomto štáte.

Ján Žatko, utorok 18. januára 2011 13:23

Čítajte viac: http://janozatko.blog.sme.sk/c/253103/700-nenazrancov-ktorym-stat-znizil-ich-dostojnost-a-vaznost.html#ixzz1Dkgep4ld

 

hlavna stranka