hlavna stranka

Otvorený list predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi

Zdieľaj  | 
Vážený pán predseda, 

je v záujme Slovenska, aby strana SAS zotrvala na svojom rozhodnutí, a napriek obrovským politickým tlakom  koaličných partnerov z SDKÚ a KDH pri hlasovaní v NR SR nepodporila  ekonomickú sabotáž Slovenska, ktorou je schválenie tzv. Eurovalu.     
Slovensko má morálne právo Euroval odmietnuť  --  okrem iných dôvodov, ktorými argumentuje SAS --  najmä preto, lebo  za vstup do Eurozóny a splnenie podmienok pre prijatie Eura občania Slovenska -- na rozdiel od Grécka --  zaplatili vysokú cenu, ktorou boli  tzv. reformy . Ich podstatou a súčasťou bolo permanentné uťahovanie si opaskov  ako dôsledok znižovania životnej úrovne 70 % občanov SR, ktorých príjem nedosahuje ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom táto  je najnižšia v krajinách Eurozóny, ako potvrdzuje nižšie uvedená štatistika.
            EÚ preto nemá právo žiadať od Slovenska,  aby jeho občania prinášali ďalšie, a ako sa zdá nekonečné obete za jej trestuhodnú fiskálnu politiku a totálne zlyhanie a  včasné neuplatňovanie kontrolných mechanizmov.  Tieto skutočnosti  byrokrati z Bruselu a Štrasburgu pred SR pri  jej vstupe do Eurozóny úmyselne a účelovo zatajili  preto,  aby Slovensko za každú cenu Euro prijalo. 
            Slovensko sa takto do Eurozóny dostalo vlastne na základe podvodu a za použitia  klamlivej a zavádzajúcej propagandy zmanipulovaných médií, prepojených na politické strany, ktoré  dnes nechcú pripustiť svoju plnú zodpovednosť za predčasné a unáhlené rozhodnutie, akým bolo prijatie  Eura bez toho, aby požadovali   uskutočnenie aspoň čiastočného vyrovnania   platov a dôchodkov slovenských občanov na úroveň priemeru  príjmov týchto skupín obyvateľstva v ostatných členských štátoch  EÚ. 

            Je povinnosťou každého politika, ktorý to s budúcnosťou Slovenska myslí úprimne, nájsť odvahu a otvorene povedať, že prijatie Eurovalu slovenským parlamentom sa rovná vlastizrade -- rovnakej, akou bola vlastizrada Vasila Biľaka a spol., keď zapredal bývalé Československo  v roku 1968  Brežnevovi a umožnil  ZSSR okupáciu  územia  suverénneho štátu. Súčasní politici konajú rovnako -- znova chcú  zapredať našu krajinu cudzej mocnosti, aby jej umožnili ďalšiu dlhodobú  okupáciu Slovenska - tento raz ekonomickú.

            Mimoriadnym zreteľom je aj skutočnosť, že Slovensko je jediným z bývalých postkomunistických štátov, ktoré prijalo Euro, čím sa dobrovoľne vzdalo  výhod zvyšovania konkurencieschopností reguláciou kurzu národnej meny v krízových časoch tak, ako to účinne využívajú Poliaci, Maďari a Česi. Slovenskí podnikatelia, domáca spotreba  a cestovný ruch je doslova likvidovaný súčasným nízkym kurzom poľského Zlotého a maďarského Forintu voči Euru. Štatistiky jednoznačne potvrdili, že práve Poľsko postihla kríza najmenej.

            Je nemorálne, aby chudobní Slováci, po vyše 40. rokoch komunizmu, podporovali štáty Európy, ktoré si žili v blahobyte a nad pomery. Ak Nemecko dokázalo prijať v rámci zjednotenia komunistami ekonomicky zdevastovanú bývalú NDR a jeho ekonomika je stále najvýkonnejšou v EÚ, Brusel by už len z týchto principiálnych dôvodov a z ohľadu na dôsledky bývalého totalitného režimu, mal prijať rozhodnutie Slovenska nepodporiť Euroval, bez uplatňovania možných sankcií  voči SR. V opačnom prípade sa EÚ dostáva na rovnakú úroveň ako RVHP riadená Moskvou, a v prípade Eurovalu ide len o hru na čas a záchranu nemeckých a francúzskych bánk.

            Súčasní slovenskí politici, ktorí chcú podporiť prijatie Eurovalu za každú cenu, sa podobajú kupliarom, ktorí by predali do tureckého nevestinca aj vlastnú sestru a ich hysterický krik a strašenie občanov SR o katastrofálnych následkoch neprijatia Eurovalu  sa až príliš podobá bývalej komunistickej propagande v duchu hesla "So Sovietskym zväzom na večné veky a nikdy inak!"
Je všeobecne známe, ako rýchlo  vypočítaví hlásatelia týchto hesiel po prevrate v novembri 1989  pozmenili toto heslo na "S Európskou úniou na večné veky a nikdy inak!"  Radšej sa plaziť po bruchu, spoločne sa mýliť a padnúť s Európskou úniou, ako kráčať so vztýčenou hlavou ako občania suverénneho štátu a opäť nezapredávať vlastných občanov, ktorí na to vždy doplatia. Paradoxne SNS, ktorá spolu so Smerom-SD a HZDS prijatie Eura s veľkou pompou podporovala, čím zrealizovala Dzurindov a Miklošov plán, dnes už vypočítavo odmieta prijatie Eurovalu v snahe  zvyšovať svoje volebné preferencie. Jediné zmysluplné riešenie ako uniknúť z europasce ponúka Ľudová strana –Naše Slovensko http://www.necenzurovane.sk/11/euro.html

            Vážený pán predseda SAS,  učiniť správne rozhodnutie je na Vás osobne,  a  nemenej i na poslancoch SAS. Spoločne sa musíte rozhodnúť, či SAS bude politickou stranou, ktorá sa doposiaľ ako jediná vládna strana dokázala  postaviť na odpor pokusom zbaviť Slovensko suverenity, i snahám cielene ožobračovať jeho občanov, alebo bude SAS stranou, ktorá sa   v budúcich parlamentných voľbách môže dostať na politické smetisko -- tam, kde skončili všetky tzv. „strany na jedno použitie“, akými boli napr.  SOP alebo  ANO.

                                                                                   František Bednár
                                                           Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


Príloha:
Slováci sú v EÚ „chudobnými príbuznými“
• Priemerná mzda slovenského občana je takmer šesťnásobne nižšia a priemerný dôchodok je jedenásťnásobne nižší napríklad v porovnaní s občanom Luxemburska.
• Priemerná mzda slovenského občana je polovičná a dôchodok dvojtretinový napríklad v porovnaní s občanom Portugalska , ktoré do času prijatia € ako oficiálnej meny na Slovensku zastávalo pozíciu „najchudobnejšieho“ členského štátu medzi štátmi EU v ktorých je oficiálnou menou €.
• Výšku priemernej mzdy na Slovensku nedosahuje takmer 70 % zamestnaných občanov.
Na hranici  chudoby a biedy sa dnes nachádza štvrtina občanov Slovenska. Toto je východiskové postavenie Slovenska po 20 . ročnom „bačovaní“ tzv. „privatizérov“, rozkrádačských ponovembrových vlád v čase nastávajúcej svetovej hospodárskej krízy.

Priemerné platy a dôchodky v k rajinách EÚ s o ficiálnou menou € v r oku 2009
hlavna stranka