hlavna stranka


http://sk.gloria.tv/?media=451111

List Veľvyslanca Poľskej republiky - Otvorený list RNDr. Karolovi Ondriašovi, DrSc

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc, člen predsedníctva Komunistickej strany Slovenska spochybňuje zločiny stalinizmu.

Informačná vojna - Slobodný vysielač - 24.5.2013 Vypočuť

Téma: Sociálne istoty a zločiny komunizmu vs Prísľuby istôt a zločiny totalitárnej "demokracie". Hostia: Karol Ondriáš, František Bednár a Marián Kohn.
Karol Ondriáš, - Masakra v katynskom lese bola Goebbelsová propaganda
Karol Ondriáš, - Prepadnutie Poľska a Finska - Stalinová genialita
Karol Ondriáš, - Pol Pot nemá nič spoločné s genocidou v Kambodži
Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video)

Zdieľať  | 

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v Slovenskej republike
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                        
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
Slovenská akadémia vied
Vlárska 5
833 34 Bratislava
e-mail:    karol.ondrias@savba.sk                                                                                         V Poprade 28.5.2013
Otvorený list

Vážený pán Ondriáš,
dňa 24.mája 2013 ste vo vysielaní Slobodného vysielača, okrem spochybňovania zločinov stalinizmu, uviedol na základe Vami uvádzaných vedeckých štúdii,  že masaker v Katynskom lese nespáchali sovietske bezpečnostné zložky na príkaz Stalina, ale z tohto zločinu ste obvinil Nemcov.  Časť vysielania, týkajúca sa Vašich výrokov, je uverejnená na webovej stránke Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov spolu s týmto listom, ktorý dávame na vedomie veľvyslanectvu Ruskej federácie,  Poľskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko.

Keďže Vaše tvrdenia považujeme za hanobenie obetí stalinizmu, žiadame  Vás touto cestou, pokiaľ trváte na Vašich výrokoch o zodpovednosti Nemecka za tento masaker, aby ste vyzvali  veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky, aby sa ospravedlnilo  Poľsku za tento zločin. Zároveň Vás žiadame, aby ste vyzval najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie, aby sa nezúčastňovali na spoločných pietnych spomienkových akciách  venovaných  22 500 poľským dôstojníkom zastrelených v Katynskom lese. Ako je oficiálne známe, tento masaker si spoločne pripomenuli páni Putin a Tusk dňa 7. apríla 2010. Zároveň Vás vyzývame, aby ste inicioval v mene Komunistickej strany Slovenska, ktorej ste členom predsedníctva, odoslanie žiadosti adresovanej Ruskej štátnej  dume s požiadavkou o zrušenie vyhlásenia zo dňa 26.11.2010, ktorým Ruská štátna duma uznala  zodpovednosť za popravu Poliakov pri Katyni v roku 1940 vtedajším vedením Sovietskeho zväzu. Rovnako  Vás žiadame, aby ste požiadali o vysvetlenie  bývalého prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva, prečo dal dňa 28.4.2010 príkaz na zverejnenie  tajných dokumentov na internete o katynskom masakre, pri ktorom ruská tajná  polícia povraždila 22 tisíc poľských dôstojníkov, profesorov a ďalších predstaviteľov poľskej inteligencie.

                                                                       Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
František Bednár – predseda

 Na vedomie:

Veľvyslanectvo  Ruskej federácie                    Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Godrova 4, 811 06 Bratislava,                       Hummelova 4, 814 91 Bratislava - Staré Mesto

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava - Staré Mesto

Otvorený list PDF


S témou súvisiace:

Oficiálna webová stránka Komunistickej strany Slovenska
http://www.kss.sk/print.php?article=604
GOEBBELSOVA ČASOVANÁ NÁLOŽ KATYŇ

Informačná vojna 13.3.2013
Informačná vojna 19.4.2013
Informačná vojna 24.5.2013

http://www.szcpv.org/sno06/svedectva/katyn.html

http://www.youtube.com/watch?v=r6lTucymQfY

http://m.webnoviny.sk/svet/putin-a-tusk-si-pripomenuli-masaker-v-ka/106816-clanok.htm

http://www.cas.sk/clanok/185932/rusi-oficialne-priznali-vinu-masaker-v-katyni-nariadil-stalin.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/88309-rusko-odtajnilo-dokumenty-o-katynskem-masakru/
http://www.youtube.com/watch?v=2m2X0j7VM6Y
hlavna stranka