hlavna stranka

Nezabúdame na našú spoločnú minulosť


Pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Poprade

16. novembra 2021 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu si Svetové združenie bývalých politických väzňov v spolupráci s Okresným úradom v Poprade uctilo obete komunizmu položením vencov k pamätným tabuliam umiestneným na budove Okresného úradu a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade.

Na pietnej spomienkovej akcii sa zúčastnili. Poslankyňa NR SR PaedDr. Mária Šofranko, prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár, ktorý pietnu spomienku moderoval, prednostka OÚ Spišská Nová Ves Ing. Mária Dudžáková, prednosta OÚ Levoča Ing. Marián Smorada, prednosta OÚ Snina PaedDr. Evald Štofik, prednosta OÚ Gelnica Mgr. Peter Baloga.

Vence k pamätnej tabuli Politického väzňa Jána Bendíka položili, prednosta OÚ Poprad a Ján Bendík ml., syn nebohého Jána Bendíka. Veniec k pamätnej tabuli ŠtB umučeného Antona Mačugu a politického väzňa Dr. Alojza Žemlu položil jeho synovec František Asher.
V príhovoroch vystúpili, prednosta OÚ Poprad Dr. Jozef Bednár a predseda SZBPV František Bednár.

Zástupcovia Svetového združenia bývalých politických väzňov a rodina účastníka boja za národné oslobodenie Antona Babonyho, jeho dcéra Aurélia Čarnoká s manželom, položili vence aj k pamätnej tabuli na budove Zimného štadióna mesta Poprad.

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie vedeniu Okresnému úradu v Poprade za zabezpečenie ozvučenia pietnej akcie nakoľko združenie z dôvodu likvidačného zníženia dotácie súčasným vedením ministerstva vnútra SR na činnosť v roku 2021 nemohlo ozvučenie zabezpečiť a na pietnu akciu pozvalo len niekoľko členov združenia za čo sa naším členom a verejnosti ospravedlňujeme.
Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Príhovor prednostu OÚ Poprad Dr. Jozefa Bednára


Príhovor predsedu SZBPV F. Bednára


Položenie vencov k pamätnej tabuli Antona BobonyhoFoto: Branislav Bednár
hlavna stranka