hlavna stranka

Protest Svetového združenia bývalých politických väzňov proti postupu Európskej únie proti Poľskej republike


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Protest Światowego Związku Byłych Więźniów Politycznych przeciwko działaniom Unii Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Protest by the World Association of Former Political Prisoners against the European Union's action against the Republic of Poland


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                                                                  
 Nám. Sv. Egídia 102/10,
 058 01 Poprad
Slovenská republika                                                                                                              
                              
Jeho Excelencia
prezident Poľskej republiky
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa Polska

                                                                                                       Poprad 5. 11. 2021
                                                                                         

Protest  Svetového združenia bývalých politických väzňov proti  postupu Európskej únie proti Poľskej republike

Vaša Excelencia, so znepokojením sledujeme  diametrálne rozdielny prístup inštitúcií Európskej únie k  Slovensku a Poľsku v otázkach porušovania princípov právneho štátu.  Obviňovanie Poľska z ohrozovania tzv. európskych hodnôt a právneho štátu vnímam ako predseda združenia obzvlášť citlivo hlavne preto, lebo moja matka sa narodila v Krempachách pri Nowom Targu. Brat mojej matky dnes už nebohý s Mgr. Karol Paluch , člen Solidarity od roku 1980 bol  prezidentom nadácie Cor Aegrum a priateľom Adama Michnika z poľskej Solidarity. Tento mimoriadne vzácny a skromný človek  v 60. rokoch prekonal závažnú operáciu srdca v tom čase v nevyhovujúcej a zastaralej nemocnici v Krakove. Chirurgom, ktorí ho operovali vtedy sľúbil, že urobí všetko preto, aby im postavili novú a modernú kardiologickú nemocnicu. Nikto mu vtedy neveril. On to však nezištne dokázal a spolu s kardinálom Macharským – vtedajším krakovským arcibiskupom  a profesorom Dziatkowiakom založili Nadáciu Cor Aegrum, ktorá získavala finančné prostriedky po celom svete. Dňa 9. júna 1997 sám pápež nebohý Sv. Otec Ján Pavol II. v Krakove vysvätil novootvorené oddelenie Kardiologického inštitútu, v ktorom sa dnes uskutočňujú desiatky transplantácii srdca.

Zľava: Mgr. Karol Paluch Prezident Nadácie Cor Aegrum, Kardinál František Macharsky, Sv. Otec Ján Pavol II.

Návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. v Krakove 9.6.1997 a posvätenie kliniky
    
Keďže  polovica mojej rodiny žije v Poľsku máme dostatok objektívnych informácii o dianí v tejto krajine od roku 1990. 

Na rozdiel od Slovenska:

 • v Poľsku neskrachovali banky
 • občania Poľska neprišli o celoživotné úspory v štátom legalizovaných nebankových spoločnostiach ako tisíce občanov Slovenska
 • poľská tajná služba nebola nikdy zneužitá k únosu exprezidentovho syna a jej príslušníci neobchodujú na rozdiel od slovenskej SIS so spravodajskými informáciami a nechránia mafiu prepojenú s politickými stranami
 • do poľskej tajnej služby nedosadzuje svojich nominantov  predseda politickej strany a parlamentu, ktorý podľa záznamov bývalej Bezpečnostnej informačnej služby ČSFR  prevážal cez hranice heroín a mal preukázateľné kontakty s najznámejšími slovenskými mafiánmi
 •  poľská generálna prokuratúra nekryje ekonomické a korupčné zločiny a nikdy nebol trestné stíhaný jej generálny prokurátor
 • v Poľsku nikdy nebola odhalená korupčná kauza v súvislosti s privatizáciou strategických podnikov a  privatizáciou vody v  rozpore s ústavou Slovenskej republiku takých rozmerov ako je kauza z názvom „Gorila“, ktorú  na Slovensku žiadna vláda nechce vyšetriť

Európska komisia a Európsky parlament  však na každú sťažnosť a podnet pre porušovanie princípov právneho štátu v Slovenskej republike reaguje tvrdením, že európska legislatíva neumožňuje zasahovať do legislatívy  členských štátov Európskej únie pretože základnou zásadou právneho štátu je, že orgány prokuratúry a súdov týchto štátov sú nezávislé.
            V rozpore s tým ale Európska komisia a Európsky parlament  neprimerane a  hystericky reaguje na každú sťažnosť proti krokom poľskej vlády a zasahuje do nezávislosti  legislatívy Poľskej republiky a rozhodnutí poľského ústavného súdu.

         V prílohe pripájame  ako dôkaz diametrálne rozdeleného prístupu EÚ  odpoveď Hlavnej európskej prokurátorky,  na  naše Oznámenie o porušovaní princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti prokuratúrou Slovenskej Republiky odoslané Hlavnej európskej prokurátorke“, uverejnené na našej webovej stránke
http://www.szcpv.org/pd/monitor/m4.html

Alibistická odpoveď hlavnej európskej prokurátorky potvrdzuje, že všetko čo sa deje v Slovenskej republike je v súlade s princípmi právneho štátu a Európska prokuratúra nemôže zasahovať do nezávislosti  orgánov slovenskej republiky.
Hlavná európska prokuratúra, Európsky parlament a Rada Európy  nereagovali ani na  „VÝZVU  POLITICKÝCH VÄZŇOV  VLÁDE  A  POSLANCOM  NÁRODNEJ  RADY Úrad inšpekčnej služby a Slovenská informačná služba musia byť nezávislými inštitúciami“,  uverejnenú na našej webovej stránke. http://www.szcpv.org/21/vyzva2.html

V protiklade s tým, všetky sťažnosti proti krokom  súčasnej poľskej vlády  očistiť bývalú komunistickú justíciu súdnou reformou a ochrane tradičnej kresťanskej rodiny a detí považuje EÚ za ohrozenie právneho štátu  za čo trestá Poľsko miliónovými finančnými pokutami a pozastavením poskytnutia peňazí v rámci pomoci obnovy čo sa prenáša už aj na finančné trhy, ktoré znehodnocujú poľský zlotý, na čo doplácajú poľskí občania zvyšovaním cien za energie a ropu, ktorá sa nakupuje v USD.
 Európska centrálna banka (ECB) tzv. kvantitatívnym uvoľňovaním, čo je inými slovami len tlačenie nekrytých peňazí, prispela k rastu inflácie a znehodnocovaniu úspor občanov, k čomu núti aj členské štáty vrátane Poľska. Týmto ekonomicky iracionálnym a kontraproduktívnym krokom spôsobila presun špekulatívnych investícii  do trhu s nehnuteľnosťami čo  spôsobilo v demograficky vymierajúcej Európe nedostupnosť bývania pre mladé rodiny s deťmi a naštartovalo novú hypotekárnu  bublinu.  Jedine Národná banka Českej republiky sa rozhodla zvýšením úrokových sadzieb znížiť rast inflácie a zvyšovania cien.

Orgány EÚ pod  heslami ochrany vlády zákona a ochrany hodnôt na ktorých EÚ stojí  uvalili na Poľsko finančné sankcie a pripravujú ďalšie. Tento vydieračský prístup EÚ považujeme za neprípustný a urážku obetí komunizmu a politických väzňov, ktorí zomierali na popraviskách a v stalinských pracovných táboroch za svoje presvedčenie, vieru a ideály slobody.

Citujeme z Vyhlásenia o solidarite s Poľskom verejne známych slovenských osobností zo 4. novembra 2021:

Máloktorý národ sa tak zaslúžil o to, že po páde komunizmu dnes môžeme žiť v zjednotenej Európe, ako Poliaci. Je absurdné, že práve Poľsko so svojou tradíciou obrany slobody je zatláčané do pozície problémovej krajiny. Poľsko  už desaťročia čelí nevraživej mediálnej kampani, ktorá vytvára o jej politickom živote falošný obraz krajiny, v ktorej je údajne demokracia ohrozená autoritárskym režimom.

Na eskalovaní konfliktu nesú svoj podiel orgány EÚ. Rezolúcie Európskeho parlamentu útočia na Poľsko a vznášajú voči nemu požiadavky v oblastiach, kde rozhodovanie podľa poľského práva i práva EÚ spadá do právomoci Poľska. Tieto rezolúcie obsahujú také interpretácie diania v Poľsku v oblasti ochrany života a rodiny, ktoré nezodpovedajú pravde.

Postkomunistické súdnictvo  po zmene politického systému predstavuje problém vo všetkých postkomunistických krajinách, čo ale EÚ nezaujíma. Je preto  pokrytecké ak sa snaha Poľska tento problém riešiť  označuje za krok proti nezávislosti súdov. Žiadne dôkazy o strate nezávislosti poľských súdov neboli predložené. I tu platí, že oblasť súdnictva spadá do kompetencie poľských vlád.
Poburujúco pôsobí metóda, ktorú orgány EÚ pri nátlaku na Poľsko zvolili. Je to metóda finančného vydierania. Západné krajiny prežívali v období studenej vojny nárast blahobytu, zatiaľ čo občania východoeurópskych krajín prinášali v zápase s komunizmom obete v podobe perzekúcií. Potom, čo tieto obete priniesli plody v podobe pádu komunizmu a následného zjednocovania Európy, občania východnej Európy znášali bolestivú ekonomickú transformáciu, pričom západoeurópske krajiny si rozšírili svoje trhy smerom na východ. A dnes si bohatý západ EÚ ešte trúfa chudobnejšie členské štáty finančne postihovať. Preto, lebo majú na niektoré veci iný názor. Niektorým predstaviteľom orgánov EÚ chýba historická pamäť.

Naše združenie stojí preto na strane Poľska, ktoré považuje za krajinu, ktorá si svoju slobodu vybojovala ťažko a za cenu veľkých obetí.

 Európa už zabudla:
 • na to ako Poliaci vzdorovali komunizmu v čase kedy všetci mlčali pod diktatúrou Moskvy.
 • Zabudla na štrajky organizované hnutím Solidarnosč,
 • zastrelených robotníkov v Gdanskej lodenici
 • na výnimočný stav, ktorý vyhlásil generál Jaruzelski.
 • Európa zabudla na vraždu kňaza Popiełuszka
 • na poľského pápeža Sv. Otca Jána Pavla II., ktorý prispel k pádu komunizmu v bývalých sovietskych satelitoch. 

Sv. Otec Ján Pavol II vždy vyzýval, aby sa Európa nevzdávala svojich kresťanských koreňov pretože iná cesta je cestou, ktorá vedie k dekadencii a morálnemu rozkladu, ktorý bol príčinou rozkladu starého Ríma. Sme presvedčení, že Poľská vláda koná v duchu odkazu Sv. Otca Jána Pavla II. a v prospech poľských občanov čoho dôkazom je zníženie veku odchodu do dôchodku a vyplácanie príplatkov pre rodiny z deťmi.
Keby pápež Sv. Otec Ján Pavol II. žil, určite by sa zastal svojej rodnej vlasti a jeho odpoveď by znela, že európske hodnoty nemôžu byť postavené na rodovej rovnosti, právach deti na určenie pohlavia, nadštandardnom presadzovaní  práv sexuálnych menšín a nemôžu byť nadradené právu  na dôstojný život väčšiny európskych  rodín s deťmi, ktoré sa stáva druhoradým pretože mnohé  z nich žijú na hranici chudoby v čase kedy hrozí, že v Európskych krajinách kvôli demografickej kríze nebude mať kto robiť na dôchodky.  

Za skutočnú príčinu dlhoročného mediálneho a politického nátlaku na Poľsko považujeme to, že Poľsko, tak ako neraz vo svojich dejinách, obhajuje právo svojich občanov žiť vo svojej krajine a v Európe podľa svojich dlhodobých historických tradícií a overených hodnôt. Tieto tradície a hodnoty sú trvácnejšie ako módne politické trendy, ktoré boli ešte len pred pár desaťročiami cudzie i terajším kritikom Poľska. Snahu Poľska o obhajobu tohto práva svojich občanov podporujeme a vyjadrujeme našu solidaritu s Poľskom.

Pripájame sa  k Vyhláseniu o solidarite s Poľskom verejne známych slovenských osobností zo 4. novembra 2021, ktorú inicioval bývalý minister vnútra Vladimír Palko  a vyzývame orgány EÚ k zmene prístupu, k rozumnej zdržanlivosti bez eskalácie konfliktu a bez vyhrážania sa Poľsku ďalšími sankciami, a vyzývame ich ku krokom, ktoré konflikt vyriešia. Zvyšovanie nátlaku na Poľsko totiž k riešeniu nepovedie.

Dodatok:

Vaša excelencia, Svetové združenie bývalých politických väzňov je nástupníckou organizáciou  združení, ktoré po okupácii Československa 21. augusta 1968 ministerstvo vnútra zakázalo a označilo za nástroj západných tajných služieb na rozbitie komunizmu. V čase studenej vojny pôsobilo v Kanade a Švajčiarsku. Sme jediné z troch združení zastupujúcich politických väzňov na Slovensku, ktoré sa nespreneverilo odkazu protikomunistického odboja a ktorého členom nebol nikdy žiadny spolupracovník komunistickej Štátnej bezpečnosti.  Pre naše aktivity pri odhaľovaní zločinov komunizmu  a ekonomických zločinov spáchaných po roku 1989 prisluhovačmi bývalého komunistického režimu, Štátnej bezpečnosti a KGB sme hrozbou aj pre súčasných politikov. Z politických dôvodov nás trestajú najnižšou dotáciou na činnosť združenia.  Pre porovnanie prokomunistický a promoskovský Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dostal na rok 2021 dotáciu 250 000 eur. Nášmu združeniu minister vnútra znížil dotáciu na likvidačných 4 000 eur.  Organizácia Konfederácia politických väzňov dostala 80 000 eur. Z tohto dôvodu sme podali antidiskriminačnú žalobu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii, ktorej anglický preklad je uverejnený na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/21/zaloba.html.  Súčasne sme odoslali „Otvorený list zastupiteľským úradom a inštitúciám Európskej únie vo veci likvidácie združení politických väzňov súčasnou vládou Slovenskej  republiky a požiadali o podporu vydávania časopisu Svedomie“, ktorý je uverejnený na stránke  http://www.szcpv.org/21/otvoreny_list.html

         So žiadosťou o podporu sme oslovili aj Poľské veľvyslanectvo v Bratislave. Na žiadosť sme nedostali odpoveď rovnako aj na informáciu, ktorú uvádzame v antidiskriminačnej žalobe, že  Konfederáciu politických väzňov vedie 35 ročný Peter Sandtner, ktorý nebol nikdy politickým väzňov ani jeho príbuzným. Z tohto dôvodu zmenil stanovy združenia bez schválenia valným zhromaždením v čase Kovidu a lockdownu. Vedením združenia poveril podpredsedu Branislava Borovského, ktorý je podnikateľom a prednostom Okresného úradu v Bratislave.  Uvádza si titul Mgr., pričom vo voľbách v roku 2020 kandidoval bez uvedenia titulu. Na žiadosť podľa infozákona o predloženie dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní v zákonnej lehote 8 dni neodpovedal, čo vzbudzuje pochybnosti.  Oficiálna žiadosť o poskytnite  informácie v zmysle stanov Konfederácie politických väzňov Slovenska podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.  je uverejnená na stránke http://www.szcpv.org/21/zaloba.html#16

Toto združenie malo a stále má za členov bývalých evidovaných spolupracovníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti, k politickým veciam je pasívne  a jediným jeho cieľom je priživovanie sa na štátnych dotáciách.

S poľutovaním sme preto prijali správu o  vyznamenaní podpredsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Branislava Borovského  Rytierskym krížom Radu za zásluhy Poľskej republiky ako potvrdzujeme fotografiou z časopisu Naše Svedectvo č. 3. 2021.

Príloha:

S úctou     

František Bednár
predseda  SZBPVCO:
Európska komisia
Rada Európy
Európsky parlament
Predseda vlády Poľskej republiky
Predseda politickej strany Právo a Spravodlivosť
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Veľvyslanectvá  členských štátov EÚ, USA, Kanady a Švajčiarskahlavna stranka