Zbigniew Brzezinski
poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta USA
v rokoch 1977 – 1981

Zbigniew Brzezinski

Center for Strategic & International Studies
Washington, DC

Je absolútne nemorálne a politicky kontraproduktívne, že jednotlivé komunistické zločiny nie sú stíhané súdmi ako zločiny Stalinizmu. Západný svet neustále tvrdošijne presadzuje stíhanie nacistických vojnových zločincov ale zločiny Stalinizmu jednoducho ignoruje.