V pazúroch NKVD

Kornel Danáš

V pazúroch NKVD

Autor spomienky PaeDr. Kornel Danáš (1922) pochádza zo Štiavnických Baní. Po ukončení Učiteľského ústavu v Banskej Štiavnici (1942) učil na Rímskokatolíckej ľudovej škole v Nevericiach, odkiaľ ho na jar 1945 odvliekli najprv Nemci na kopanie zákopov a potom orgány NKVD do sovietskeho pracovného tábora. Po návrate (1946) slúžil vojenskú službu a diaľkovo vyštudoval Pedagogickú fakultu a Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. Niekoľko rokov učil na bývalých pedagogických gymnáziách, no od rokov päťdesiatych až do odchodu do dôchodku na dedinských školách. Doteraz publikoval najmä časopisecky, vydal tri knihy z oblasti pedagogiky.


Knihu vydala v roku 1995 v obmedzenom náklade Slovenská asociácia násilne odvlečených do bývalého ZSSR orgánmi NKVD.

SNO-Sekcia násilne odvlečených SZČPV v projekte na rok 2007 pripravuje reedíciu.