hlavna stranka
STANOVY

SVETOVEHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH

POLITICKÝCH VÄZŇOV

Stanovy vo formáte PDF

   

Štruktúra organizácie

SZBPV - Registracia v Slovenskej republike: Sídlo NSE 102/10, 058 01 Poprad SR

Predseda - František Bednár

Dr. Augustín Köteles   I. podpredseda SZBPV
Klára  Fuhrmanová      II. podpredseda SZBPV a súčasne predsedníčka Sekcie násilne odvlečených
Marek Duda                 III. podpredseda SZBPV - sekcia Podpora demokracie 
Štefan Lazorišák          IV. podpredseda SZBPV - sekcia Podpora demokracie 

Sekcia násilne odvlečených do býv. ZSSR
Klára Fuhrmanová predsedníčka Sekcie násilne odvlečených
Dr. Augustín Köteles - podpredseda Sekcie násilne odvlečených

Sekcia FCL- Účastníci bojov proti komunizmu v indočíne v Orient extreme - Francúzska cudzinecká légia a ich príbuzní
Eva Farkašovská –predsedníčka Sekcie FCL

Sekcia US POWs - Dokumentačné a tlačové oddelenie, pátranie po amerických vojnových zajatcoch
Vedúca sekcie - Hana Catalanova, zástupca Josef Bilek

Predsedníctvo SZBPV:

 1. Elena Bačkorová   
 2. MVDr. Mária Bačová 
 3. František Bednár
 4. Marek Duda
 5. Klára Fuhrmanová
 6. Jozef Horvath
 7. Eleonóra Kručinská
 8. Dr. Augustin Koteles
 9. Peter Klyučkovič  
 10. Štefan Lazorišák
 11. Štefan Martoš
 12. Ondrej Meltzer
 13. Mgr. Mária Tureková 
Revízna a kontrolná komisia

1. Rudolf Schmidt
2. Mariana Bartošová
3. Aurélia Čarnoká

Hospodár:

František Bednár

hlavna stranka