hlavna stranka


Nepotrestané zločiny

Ilustračný film (ČT) vraždy vdp Ing. Přemysla Coufala
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267422798-prisne-tajne-vrazdy/410235100221039-kdo-chtel-zabit-tajneho-kneze/titulky/

Film Popiełuszko Sloboda je v nás

Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?

Zdieľaj

V súvislosti s nedávnym 25. výročím vraždy kňaza Štefana Poláka, ktorej podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke http://www.magnificat.sk/2012/10/aktualne-vyrocie-vrazdy-knaza-stefana-polaka/, nemožno zabudnúť ani po 22. rokoch od novembra 1989 na doteraz kompetentnými orgánmi neobjasnenú vraždu tajne vysväteného kňaza Ing. Přemysla Coufala, ktorú vyšetrovacie orgány  – zrejme ako vec pre mnohých v nej účinkujúcich  nepohodlnú -- oficiálne uzatvorili ako samovraždu, a tak ju zmietli zo stola.

V akom žalostnom stave sa nachádza vyrovnávanie sa so zločinmi komunizmu na Slovensku,  svedčí práve tento prípad.

Ak si ho porovnáme s prípadom vraždy kňaza Jerzyho Popiełuszka, zavraždeného príslušníkmi poľskej štátnej bezpečnosti  13. októbra 1984, tlak poľských veriacich a poľskej verejnosti  ešte v čase totality prinútil poľský komunistický  režim  už v roku 1985 odsúdiť  za podiel na tejto vražde štyroch  príslušníkov bezpečnosti; hoci im uložené tresty boli neskôr znížené, odsúdení za svoj neľudský čin boli.
(Film Popiełuszko Sloboda je v nás v súčasnosti vychádza ako súčasť podielu pre členov spolku sv. Vojtecha na rok 2013).

Na Slovensku sa  takéhoto zadosťučinenia pozostalým po nebohom Ing. Přemyslovi Coufalovi  ani po tzv. páde komunizmu v novembri 1989  nedostalo dodnes. Naopak. Ako sa uvádza v dokumente Českej televízie „Prísne tajné vraždy“, Generálna prokuratúra SR spis zablokovala v archíve na obdobie, kým neuplynie premlčacia doba tohto zločinu. Aby zločinci mohli pokojne poberať svoje dôchodky, ktoré si vyslúžili za  oddanosť,  akú preukazovali režimu a svojim chlebodarcom – v nejednom prípade  aj takým zvrhlým spôsobom,  že sa v snahe potlačiť rastúci odpor proti praktikám komunistickej  moci bez výčitiek svedomia dopúšťali aj vrážd.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov – žiaľ neúspešne  – žiadalo GP SR o obnovenie vyšetrovania vraždy Ing. Přemysla Coufala  ešte v roku 2003.
Je zarážajúce, že ešte aj dnes, v čase,  kedy je Slovensko platným  členom EÚ a hlási sa k základnej listine ľudských práv a slobôd a k ich ochrane,  je perzekuovaná a zastrašovaná nepriama svedkyňa vraždy P. Coufala, jeho bývalá suseda  Tatjana Šidlová,  ktorá už v r. 1981 a v r. 1982 pred orgánmi verejnej bezpečnosti vypovedala, čo v danú noc z bytu Ing. Coufala počula. V nadväznosti na to sa odvtedy  stala pre mnohých nepohodlnou osobou. Až natoľko, že ani v súčasnosti na ňu nezabudli  a momentálne je v inom prípade obvinenou za údajné ohováranie a v súvislosti s týmto jej prečinom orgány činné v trestnom konaní sa za pomoci niektorých psychiatrov ( z ktorých sa niektorí hlásia ku kresťanstvu a k cirkvi aj verejne) a ich účelových znaleckých posudkov z nej snažia urobiť  osobu paranoidnú a dokonca nebezpečnú pre spoločnosť. Len preto, že  ako občianka využíva svoje ústavné práva a odvažuje  sa svojich práv aj domáhať, pričom poukazuje na nezákonnosti, ktoré sa v našom štáte stále viac rozmáhajú v každej oblasti verejného života, kde jedna nezákonnosť vyprodukuje niekoľko – neraz až desiatok – nezákonností ďalších, na seba navzájom nadväzujúcich.
O zneužívaní psychiatrie voči menovanej informujeme na webovej stránke http://www.szcpv.org/12/zneuzivanie.html  v článku pod názvom Prenasledovanie a zneužívanie psychiatrie proti odporcom komunizmu pokračuje aj po novembri 1989.

Na Slovensku sa opäť účelovými trestnými oznámeniami a žalobami zastrašujú všetci  tí, ktorí nájdu odvahu verejne upozorniť na zneužívanie právomoci verejnými činiteľmi a na nimi pochybne nadobudnutý  majetok. Zastrašovanie kritikov nezákonných praktík podávaním účelových trestných oznámení a žalôb o ochranu osobnosti  poukazuje na aroganciu moci, ktorá má na Slovensku dostatočne živnú pôdu na to, aby prekvitala.

                                   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov


Neobjasnená smrť kňaza Ing. Přemysla Coufala

Mučenícka smrť Přemysla Coufala, ktorý za vieru obetoval svoj život, na Slovensku kde sa hlási takmer 80% obyvateľstva ku kresťanstvu, prevažne Rímsko-katolíckemu, už nikoho nezaujíma. Je žalostné ako sme v honbe za momonom zabudli na našich martítov a skutočných mučeníkov, a Kristus sa pre nás stal len akýmsi výťahom z problémov, ku kariére a úspešnému životu. Skutočnosť, že Generálna prokuratúra SR v zákonnej lehote 30 dní neodpovedala na žiadosť SZČPV, len potvrdzuje aké veľké obavy ešte stále vyvoláva tento neobjasnený zločin. Ústav pamäti národa považuje za hodnoverné zmanipulované vyšetrovanie GP SR. Pri ceste za spravodlivosťou a pravdou prišiel o život aj mladý novinár Marcel Samuhel, ktorého tento zločin nenechal chladným. Tvrdenia niektorých kresťanských politikov a kňazov o nezasahovaní do Božích zákonov sú veľmi scestné a nebezpečné, pretože Božou vôľou by sa mohol ospravedňovať každý zločin. V tomto prípade už nejde o tresty pre vrahov ale o obyčajnú pravdu a očistenie mena čestného a statočného človeka. Nájde sa ešte vôbec niekto koho to zaujíma ak to nezaujíma ani kompetentných vo Vatikáne? A máme vôbec ešte právo hlásti ť sa k učeniu a najmä nasledovaniu mučeníka Ježiša Krista ak sa lož vyhlasuje za pravdu!

PROSÍME VŠETKÝCH, KTORÍ O TEJTO KAUZE NIEČO VEDIA, ABY NEMLČALI.
MLČANÍM A ZBABELOSŤOU NAHRÁVATE VRAHOM.

Podľa nedávno oficiálne zverejneneho oznámenia ČTK, vyšetrovanie údajnej samovraždy býv. Ministra zahraničných vecí Jána Masarika bolo ukončené s jednoznačným záverom, že sa jednalo o vraždu zorganizovanú sovietskými agentmi!
Žiaľ na Slovensku ešte stále platia samovraždy podľa scenára ŠtB!!!
Vražda tajného kňaza Přemysla Coufala 1. Vražda tajného kňaza Přemysla Coufala 2. Arcibiskup Sokol k prípadom smrti kňazov


Návrh na očistenie mena zavraždeného vdp. Ing. Přemysla Coufala

Velvyslanectví České republiky ve Vatikánu

Via Crescenzio, 91

00192 Roma

Poprad 5. 7.2003

Vec: Návrh na očistenie mena zavraždeného vdp. Ing. Přemysla Coufala

Žiaľbohu ani 13 rokov po potlačení komunizmu v Bývalom Československu sme sa nezbavili tieňov neblahej minulosti, ktorá tak kruto prenasledovala cirkev a jej služobníkov. Naša organizácia, zastupujúca bývalých politických väzňov a obete komunizmu, bola upozornená na prípad dodnes neobjasnenej smrti dobrého a vzácneho človeka, vdp. Ing. Přemysla Coufala. Z viacerých svedectiev je bez pochyb, že nebohý zasvätil celý svoj život nasledovaniu Ježiša Krista. V neľahkých časoch pripravoval deti na Prvé sväté prijímanie a pomáhal aj finančne kde to len bolo možné. Pre svoj obetavý a príkladný náboženský život, žiaľ neunikol pozornosti komunistickej tajnej polície - ŠtB, ktorá ho začala intenzívne sledovať a neskôr aj pod hrubým nátlakom nútiť k spolupráci.

Po návrate z francúzska v roku 1981 bol vdp. Ing. Přemysl Coufal dňa 24.2.1981 nájdený vo svojom byte v Bratislave brutálne zmasakrovaný a mŕtvy. Štátna moc oficiálne tento zločin označila ako samovraždu, napriek takým zraneniam, ktoré to logicky vylučovali. Vlastníme originálne svedectvo svedkyne, z ktorého časť bola zverejnená v časopise Svedectvo.

Je smutné a žalostné, že meno vzácneho človeka, ktorý zomrel za vieru mučenícku smrťou je stále poškvrnené biľagom samovraždy. Považujeme preto za našu morálnu povinnosť očistiť pamiatku na vdp. P. Coufala a zasadiť sa maximálnou mierou o obnovenie vyšetrovania v zmysle zákona č. 125 Zz. o Protiprávnosti a nemorálnosti komunistického režimu, kde pre obdobie od roku 1948-1989 neplatí premlčacia doba. Sotva možno očakávať, že budú odhalení vrahovia, tých bude čakať súd boží, pred ktorým sa neskryjú.

Prvoradým pre náš zámer je anulovanie oficiálnej verzie o samovražde. Na základe znaleckých posudkov lekárov a kriminalistov by pri serióznom obnovení vyšetrovania nemalo byť ťažké toto preukázať a hodnoverne zdôvodniť.

Naša organizácia je pre svoj priamy postoj žiaľ zaznávaná a bez patričnej autority. Žiadosti odoslané Generálne prokuratúre SR ako aj Ústavu pamäte národa neboli v zákonnej 30. dňovej lehote riešené a nedostali sme žiadnu odpoveď. Je evidentné, že aj súčasná štátna moc mlčí, pretože existujú indície o tom, že vdp.Ing. P. Coufal bol udaný ŠtB osobami, ktoré v súčasnosti žijú v zahraničí a stále nie je žiadúce aby sa verejnosť dozvedela pravdu. Jedinou reakciou na naše žiadosti bol e-mail Úradu pre dokumentáciu zločinov komunizmu v Prahe zo dňa 7.5.2003, v ktorom je oficiálne stanovisko o zastavení trestného stíhania vo veci vraždy spolupáchateľstvom v roku 1990, kde sa opäť uvádza len verzia o samovražde. V rozpore s týmto stanoviskom sa v odpovedi ďalej konštatuje, že v súčasnej dobe je násilná smrť Ing. Přemysla Coufala dokumentárne spracovaná Oddelením pre dokumentáciu zločinov komunizmu Ministerstva spravodlivosti SR. Podpísaný Peter Dinuš. Je všeobecne známe koľko bývalých príslušníkov ŠtB pôsobilo v štátnej správe v roku 1990, ak tam mnoho z nich pôsobí dodnes. Z tohoto dôvodu vyšetrovanie GP SR v roku 1990 nepovažujeme za hodnoverné.

V mene umučeného kresťanského aktivistu Vás preto prosíme o pomoc vo veci očistenia pamiatky vdp. Coufala, ktorý sa narodil na Morave.

Prosíme Vás o intervenovanie u Sv. Otca Jána Pavla II., aby pri návšteve Slovenska v roku 2003 svojou autoritou požiadal politických predstaviteľov SR o vysvetlenie prečo nebola dodnes objasnená smrť umučeného katolíckeho kňaza a aby sa podnikli potrebné kroky na zadosťučinenie spravodlivosti a poskytnutie satisfakcie martýrovi.

Sme presvedčení, že vdp. Přemysl Coufal by mal byť podobne ako biskup J. Vojtašák navrhnutý na blahorečenie. V jeho prípade sa určite nemôžu vyskytnúť kritické názory zo strany Židovskej náboženskej obce. Poskytneme Vám všetky dostupné informácie o tomto prípade.

Veríme, že v mene obetí komunizmu prijmete s pochopením našu žiadosť o pomoc a súčasne aj predložený návrh a že sa ho podarí uviesť aj do života tak, aby sme spoločne splnili našu kresťanskú povinnosť voči zosnulému a dodnes nespravodlivo obvinenému.Prílohy
1. Článok z časopisu Svedectvo „Ako som poznala Ing. Přemysla Coufala“
2. Podanie na GP SR zo dňa 11.5.2003 zaslané na vedomie MS SR- Ústav pamäti národa
3. e-mail ÚDV Praha zo dňa 7.5.2003
4. Budeme mať ústav straty pamäte? -webová stránka SZČPV

Boh Vám žehnaj!

Predseda SZČPV-SR

František Bednár

Podpredseda SZČPV-SR

Emil Švec

Tajomník SZČPV-SR

Štefan Pazdera


Hore

Podanie na GP SR

Generálna prokuratúra SR Poprad 11. 5.2003

Vážený pán Generálny prokurátor SR

JUDr. Milan Hanzel

Bratislava

Vážený pán generálny prokurátor, členovia SZČPV, verní odkazu protikomunistického odboja, nezabúdajú na našich umučených a zavraždených. Jedným z nich je bez akýchkoľvek pochybností katolícky kňaz a vzácny človek vdp. Ing. Přemysl Coufal, brutálne zavraždený 24.2.1981 vo svojom byte v Bratislave za dodnes neobjasnených okolností.

Je tragédiou, že táto smrť ostáva napriek NR SR prijatému zákonu č. 125/1996 Zz. o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému neobjasnená a v tieni obetí komunizmu 50. rokov. Vrahovia žijú naďalej nepotrestaní medzi nami a slovenská verejnosť ani nevie ako prišiel o život nebojácny a hlboko veriaci človek. O seriózne vyšetrenie okolnosti smrti totiž orgány činné v trestnom konaní za 13 rokov po prevrate nemali záujem. Oficiálna verzia podľa scenára ŠtB o samovražde je absolútne vylúčená vzhľadom na doslova zmasakrované telo obete ako potvrdili jeho rodičia a známi, ktorí ho videli v pitevni.

SZČPV preto žiada GP SR o obnovenia vyšetrovania a v súčinnosti s Ústavom pamäti národa aj o zverejnenie dokumentov týkajúcich sa vdp. Ing. Přemysla Coufala, ktorý bol intenzívne prenasledovaný a vyšetrovaný ŠtB od konca septembra 1980. Ak má tento úrad plniť svoje poslanie nielen formálne a nemá byť len vynútenou reakciou na fakt, že SR sprístupňuje zväzky ŠtB ako posledný z okolitých postkomunistických štátov, žiadame o zverejnenie všetkých pracovníkov ŠtB vrátane priamych nadriadených, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozpracovaní prípadu vdp. Ing. P. Coufala.

Príloha: Článok A.M. Ako som poznala Ing. Přemysla Coufala uverejnený v časopise Svedectvo č.3 z roku 2001.

S úctou

František Bednár Predseda SZČPV-SR

Budú vrahovia P. Coufala potrestaní?
Miesto úvodu: Tí, ktorí v mene komunistickej ideológie donútili svojich blížnych spáchať samovraždu, SÚ VRAHOVIA. Na zločiny takéhoto typu sa nesmie vzťahovať premlčacia lehota. Už aj preto, že v kauze o ktorej budem písať, existujú mená skutočných vinníkov. Zároveň chcem upozorniť GP SR, že v snahe, urobiť z vraždy samovraždu, sa dostávajú do polohy spolupáchateľov. V sobotu, 22.2.1992 v slovenských novinách "PRÁCA" vyšiel článok pod názvom "ZNÁSILNENÁ PRAVDA", v ktorom sa píše: "Vyšetrovanie sa skončilo, zabudnite! Asi takto by sa dalo zhrnúť obnovené a zastavené vyšetrovanie dosiaľ nepotrestanej a záhadnej vraždy ilegálne vysväteného kňaza, benediktína, Ing. PŘEMYSLA COUFALA, CSc., rodáka z moravského Prostějova, od smrti ktorého uplynie už 23 rokov.

  • 1.časť-pokračovanie:
  • 2.časť-UZNESENIE
  • 3.časť
  • Matkin žiaľ a hyenyzmus mocných

  • Hore