hlavna stranka


Som hrdý, že po novembri 1989 zvíťazila mnou milovaná komunisticko-eštébácka pravda a láska

Zdieľaj  | 
NEBOJTE SA
(Kristus bol revolucionár. Najväčší v dejinách a nasledovania najhodnejší)


         Sú ľudia, ktorým sa korí svet. A nevie prečo. Zajtra ich opľuje, zatratí a pochová do zabudnutia. Chodia svetom odetí v purpure slávy, ovešaní metálmi. Pripomínajú človeku kométu letiacu a zanikajúcu na oblohe tichej letnej noci. VYHÝBAJÚ SA ÚZKOSTLIVO PRAVDE O SEBE, KTORÁ JE TAKÁ ŤAŽKÁ A TAKÁ JEDNODUCHÁ . Na scéne dejín, ktoré plynú ako valiaca sa rieka nezadržateľne k svojmu zániku vo večnosti, kúzlia ako eskamotéri z ruží klam pre tlieskajúce publikum. Hľa, podvod, lož a sladká prázdnota nezmyselnej cesty časom. A čo je pravda? Iba fluidum Pilátovej skepsy?! Pravdou je láskavá a tichá, svojou nekompromisnosťou v pokore impozantná hrdosť muža, človeka a Boha v jednej osobe, v tom nepreniknuteľnom tajomstve ukrytom pred múdrosťou ľudí, ktorý stál pred Pilátom. Kristus povedal: "Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde." /sv. Ján 18.36/
         KRISTUS NIE JE LEGENDOU, ANI MÝTOM, KDE HO CHCELI ZATLAČIŤ FAŠISTI A KOMUNISTI - TÍ ÚHLAVNÍ NEPRIATELIA PRAVDY, TÍ APOKALYPTICKÍ JAZDCI DEJÍN ZLA, PODLOSTI A EGOIZMU . Diabol kráčal dejinami človeka v rôznom rúchu. Jeho stopy v tomto 20. storočí zostali zaliate krvou a utrpením miliónov obetí. Prechádza ním odetý v metamýte fašizmu a komunizmu so súčtom megavrážd. JEHO CIEĽOM JE DOSIAHNUŤ GENOCÍDU ĽUDSTVA. A NEMÁ K TOMU ĎALEKO.
         Kristus bol revolucionár. Najväčší v dejinách a nasledovania najhodnejší. Hovoril pravdu mocným tohoto sveta. Farizejov, saducejov, veľkňazov, mocných pánov zo sanhedrinu, najvyšších sudcov nazval bez rozpakov obielenými hrobmi, KTORÉ SÚ BIELE A ČISTÉ NA POVRCHU, ZAPÁCHAJÚCE VŠAK VO VNÚTRI , prevracal stoly peňazomencov, vtedajších bankárov pred chrámom, kupčíkom prevracal ich šiatre a vzal na nich bič, ZAHANBOVAL UDAVAČOV, meštiackych nafúkancov a snobov. Mohli ho nezabiť?! Museli ho odsúdiť, zhanobiť a popraviť najpotupnejším spôsobom, určeným vzbúreným otrokom, ktorých ani nepovažovali za ľudí. CHCELI ZLOČINCI PRED DEJINAMI UROBIŤ Z NEHO ZLOČINCA, A PRETO HO UKRIŽOVALI S LÚPEŽNÍKMI A VRAHMI PO BOKU. Dismas bol jeden z nich. Bol ukrižovaný spolu s Kristom a v hodine smrti Kristom na kríži autenticky vyhlásený za svätého pre jeho objektivitu a ľútosť nad hodnotením jeho života. Dismasova verejná ľútosť nad spáchanými zločinmi predchádzala Kristovmu odpusteniu. Svätý Dismas, vrah a lúpežník, ten prvý a podivný veľký svätý nás kresťanov je toho dôkazom. Jeho proces svätorečenia vykonal Kristus na kríži slovami: "Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji !" /Luk. 23.43/ Dismasovo svätorečenie je bez pochýb. Uniesol bremeno pravdy o sebe. Ničomní a malí sú iba kvantom veľkí zločinci, sú to klauni, smiešni mal í ľudia, zanikajúce kométy tichej letnej noci dejín. Malí sú od nepamäti neschopnosťou uniesť pravdu o sebe, a preto neschopní ľútosti a pokánia. TO ONI HOVORIA O ČISTOM PRAMENI PRAVDY AKO O "STOKE LŽI A NEPRÁVOSTI". DÁVNO ZABUDLI NA SVOJE DIABOLSKÉ SLOVÁ "O PRAVDE, KTORÁ ZVÍŤAZÍ NAD LŽOU A NENÁVISŤOU" . Eskamotéri, klauni, komediální kúzelníci, nadutí a sebeckí moriaci, ktorí vzbudzujú obdiv sliepok na hnojisku tejto doby.
         TOLERANCIA K TÝMTO KOMORNÍKOM A LOKAJOM DIABLA JE U KRESŤANA HRIECHOM. JE ZRADOU KRISTA! Dobrí sme iba tou mierou, akou kladieme aktívny odpor zlu, zasadzujeme sa o spravodlivosť a pravdu. Kristus predsa nebol k faľši, zrade, lži, mamone, sebectvu a podlosti tolerantným! Nebol oportunistom, ani nebol za konsenzus s farizejmi, pretvaračmi a podliakmi.
        Každý zdravý a normálny tvor, tobôž vyšší primát, užívajúci druhú signálnu sústavu, sa musí konfrontovať so zlom, ktoré ho ohrozuje. Frons, frontis znamená v latine čelo. IBA ZBABELEC A PODLIAK SA KU ZLU STAVIA CHRBTOM A NIE ČELOM . To nerobia kresťania. Kresťanstvo znamená novú skutočnosť dejín. Táto postavila nefilozofujúceho kresťana v mravnom ohľade nekonečne vysoko a urobila ho lepším NEŽ FILOZOFUJÚCEHO POHANA, KTORÝ SPRAVODLIVÝCH DNES NAZÝVA "STOKOU LŽI". Kristus sa v svojom učení, ktoré nám prináša v radostnej zvesti evanjelia, vyvaroval každej strojenosti, faľše, rétoriky a nepotrebnej učenosti. Svoje učenie a príkazy nám podáva bez blúznenia, jasne a pevne. On, ktorý je najmiernejší, najpokornejší, najláskavejší, je zároveň jednoznačný, autoritatívny, silný a energický.
        Kristus, ten najväčší a nasledovania najhodnejší revolucionár dejín, za svoje presvedčenie nakoniec podstúpi najpotupnejšiu smrť. Je zradený, popľuvaný, opustený všetkými a všetkým. Ale vstal z mŕtvych, premohol smrť, ktorá odvtedy pre nás kresťanov neexistuje. Ak sme uverili v Krista, tak nemôže byť na tomto svete odvtedy odvážnejších a odhodlanejších bojovníkov za pravdu a spravodlivosť. On Boh nás ubezpečuje, že je s nami až do skončenia vekov. Pripomína nám, že kde sa zhromaždíme dvaja v jeho mene, tam On je tretím. Tvoríme cirkev. Cirkev je Kristova. Nie je pápežova, nepatrí biskupom. Tí sú iba sluhovia sluhov božích. Čoho sa máme báť, keď je s nami pravda?! Boh je s nami. Dáva zmysluplnosť našej ceste časom.
        Ak nemáme uši zaliate olovom ľahostajnosti, počujeme stále jasne, zreteľne a presne Kristom vyslovené slová, ktoré ako reflektory osvetľujú našu cestu temnotou tohoto času: "NEBOJTE SA! NOLITE TIMERE!"

Ľudovít Michal GABLOVIČ

Pápež: Ježiš nebol žiadny revolucionár

http://spravy.pravda.sk/papez-jezis-nebol-ziadny-revolucionar-dhb-/sk_svet.asp?c=A110310_114313_sk_svet_p12

SITA | 10. marca 2011  11:43
Pápež Benedikt XVI. odmieta myšlienku, že Ježiš bol "revolučný vodca" a za jeho smrť môžu Židia. Hlava katolíckej cirkvi to tvrdí v druhom diele svojej knihy Ježiš Nazaretský, ktorá je Kristovou biografiou. "Syn Boží neprišiel ako ničiteľ, neprišiel s mečom revolucionára," píše Benedikt.
"Jeho sila spočívala v láske," tvrdí pápež. Benedikt si rovnako myslí, že Ježiš od seba jednoznačne oddeľoval politiku a náboženstvo, čo bolo dovtedy nemysliteľné. "Oddelenie politiky a viery, čo je jeho odkazom, bolo možné len skrze kríža," tvrdí.
Kniha doteraz vyšla v náklade až 1,2 milióna kusov vo viacerých jazykoch vrátane nemčiny, angličtiny, francúzštiny alebo španielčiny. Vatikán plánuje publikáciu vydať aj vo forme e-knihy a audioknihy.

http://afinabul.blog.cz/1103/a-ako-prvy-zaprel-krista-sam-papez
Zisti kto si a rob to úmyselne.

...a ako prvý zaprel Krista sám Pápež

Čtvrtek v 23:46 | afinabul |  Ponerológia
Pápež Benedikt XVI. odmieta myšlienku, že Ježiš bol "revolučný vodca"

 

Pápež Benedikt XVI. odmieta myšlienku, že Ježiš bol "revolučný vodca" a za jeho smrť môžu Židia.

 

Pápež: Ježiš nebol žiadny revolucionár - Pravda.sk

Pope Benedict XVI calls for a New World Order:

 
Rabbis Over the Vatican

Rabíni ovládajú Vatikán


Pápež Benedikt XVI odovzdáva kľúče od kráľovstva sionistickým votrelcom. Necháva miliardu katolíkov aby ich pohltil mrak židovského podvodu
Udivujúce otočenie nového pápeža, Benedikta XVI, umožnilo ovládnuť Vatikán sionistickým agentom. Nedávno, vrchný rabín prišiel do Ríma a školil v konkláve katolíckych kardinálov a biskupov. Pozvaný pápežom, tento rabín poveril katolícke duchovenstvo tým, ako majú interpretovať Starý a Nový zákon. Medzitým na vysokej úrovni rabínska rada tajne dohliadala na všetky Vatikánske operácie, vrátane dozoru každej literatúry kostola a pápežských encyklík, aby sa uistili, že sionistické preferencie a tradície sú zachované. Svätá stolica totálne upadla k Judaizmu.

Pápež Benedikt XVI sa pravidelne stretáva so židovskými rabínmi a nariadil všetkým katolíckym kňazom, aby plne spolupracovali s ich "staršími židovskými bratmi." Podľa Vatikánu, Nový zákon je chybný, a Židia majú svoju vlastnú "večnú zmluvu", a nepotrebujú Ježiša.


Pápež sa víta s vrchným rabínom Ríma, ako pred jeho prihovorom k zhromaždeným rabínom. Pápež ubezpečil Židov, že katolícka cirkev sa zmenila a teraz podporuje  doktrínu judaizmu, že Ježiš neprišiel ako Mesiáš, a  Starý zákon je stále v platnosti.


Pápež Benedikt XVI pri podávaní tajným slobodomurárskym spôsobom s vrchným rabínom Lau v Jeruzaleme.


Rabínske napomenutie pápežovi Jánovi Pavlovi II. v Poľsku. Vydesený pápež  dal zvesiť kríž po rabínovej sťažnosti.


hlavna stranka