Návrat na stránku reagujeme


Hlavná stránka

Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku

Opakovane sa potvrdzuje oprávnenosť protestu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov z roku 2003 uverejneného na internetovej stránke http://www.szcpv.org/04/trnka.html, ktorým naša organizácia dôrazne protestovala proti uvedeniu bývalého hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora SR, pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, v súvislosti s článkom uverejneným v týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 pod nadpisom "Špinavé hry," citujeme: "Do redakcie PLUS 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"
Dňa 19.8.2005 Slovenský rozhlas zverejnil vyjadrenie generálneho prokurátora o potrebe zrušenia Zákona o preukazovaní pôvodu majetku, nakoľko podľa neho sa zdôvodňovaním pôvodu majetku dostávajú určití občania do negatívneho svetla ako podozriví z nečestného konania, čo je v rozpore s prezumpciou neviny.

S blížiacim sa dátumom účinnosti, tohto oneskorene prijatého zákona rastie, nervozita tých, ktorým síce bude sotva hroziť prepadnutie majetku, ale minimálne budú mať problém vysvetliť ako prišli k svojím miliónovým majetkom a práve to je rok pred voľbami pre niektorých krajne nežiadúce.

Pre vysvetlenie iniciatív Dobroslava Trnku je potrebne pripomenúť verejnosti jeho publikované vyjadrenia z minulosti ohľadom nevhodnosti kriminalizovania Vladimíra Mečiara a potrebe konsolidácie politickej scény spoluprácou s  HZDS. Práve v súvislosti s Elektrou je Vladimír Mečiar dlžný občanom Slovenska vysvetlenie o pôvode financovanie jeho luxusnej rezidencie.  Za najväčší omyl poslanca Ivana Šimka možno považovať návrh menovať jeho spolužiaka a bývalého člena komisie na prešetrenie zásahu proti študentom 17. novembra 1989 do funkcie Generálneho prokurátora SR. Je zarážajúce, že skutočnosti o podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa uverejnené týždenníkom Plus 7 dní boli poslancom NR SR v čase hlasovania známe.

Je poľutovaniahodné, že Generálny prokurátor SR neobhajuje záujmy väčšiny občanov Slovenska tak ako je to pravidlom v demokratických krajinách s účinným právnym systémom, kde občania, ktorí sa stali obeťami zločincov a podvodníkov majú právo žiadať náhradu škody priamo od toho kto zločin spáchal. Na základe hromadnej žaloby, ktorú podali investori sa bývalý riaditeľ skrachovanej americkej telekomunikačnej spoločnosti WorldCom Bernard Ebbers musí vzdať prakticky všetkého majetku, ktorý má. Z účtovného podvodu vo výške 11 miliárd dolárov obvinený riaditeľ, okrem prevodu aktív musí zaplatiť 5 miliónov dolárov a likvidačný fond potom bude Ebbersove aktíva rozpredávať. Federálna prokuratúra uviedla, že Ebbers si zaslúži doživotný trest. ako to uviedol denník SME dňa 2.7.05 s názvom” Bývalý šéf WorldComu príde o majetok”.

2

Diametrálne odlišný je postup Generálnej prokuratúry v Slovenskej republike. Generálny prokurátor SR namiesto hájenia práv obetí zločinov, ktorých práva by mal v prvom rade presadzovať z titulu svojej funkcie, sa osobne zasadil o prepustenie kontroverzného ponovembrového multimilionára Jozefa Majského, obvineného z trestnej činnosti v súvislosti s krachom jednej z najväčších nebankových a zadržaného pri pokuse útek do zahraničia.

Generálny prokurátor SR sa nielenže nadštandartne angažoval pri prepustení Jozefa Majského na slobodu, ale v snahe v snahe zabrániť aby si poškodení v trestnom konaní uplatnili škodu z nezákonne nadobudnutého majetku Fruniho a Majskému, podal podnet NS SR aby nepripustil účasť poškodených v v trestnom konaní v zmysle ustanovenia § 44.ods.3 Tr. por. Podľa tohto ustanovenia sa vylučuje účasť v trestnom konaní v prípade ak je poškodených viac ako 100 z dôvodu urýchlenia konania. Podľa ustanovenia § 44.ods.2 Tr. p sa však ustanovuje v tom prípade spoločný zástupca poškodených čo sa nestalo

Dňa 20. 4. 2005 Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe návrhu generálneho prokurátora rozhodol o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní proti Vladimírovi F. v kauze BMG a Horizont Slovakia.

Vysvetlenie je jednoduché. Zatiaľ čo v zahraničí sa majetok obvinených z podvodov a finančných machinácii ako v prípade riaditeľa WordComu zablokuje, na Slovensku sa priamo Generálny prokurátor postaral aby zločincom a podvodníkom nemohol nikto siahnuť na ich majetok. Porušenie práva občana ako poškodeného na náhradu v trestnom konaní a napomáhanie zločineckým skupinám by malo byť v každom právnom štáte neprípustné

Je neprípustné aby generálny prokurátor chránil záujmy týchto skupín na úkor občanov Slovenska. Preto predkladáme návrh vláde SR a NR SR aby iniciovala odvolanie Generálneho prokurátora z dôvodu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov