hlavna stranka
STANOVY

SVETOVEHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH

POLITICKÝCH VÄZŇOV

Stanovy vo formáte PDF

   

Štruktúra organizácie

SZBPV - Registracia v Slovenskej republike: Sídlo NSE 102/0, 058 01 Poprad SR

Predseda - Ing. Imrich Body

I.  Podpredseda - František Bednár
II. Podpredseda - Ondrej Bartko

III. Podpredseda - Klára Furmanová 

Sekcia násilne odvlečených do býv. ZSSR
Predsedníčka Sekcie násilne odvlečených
Dr. Augustín Köteles - podpredseda Sekcie násilne odvlečených

Sekcia FCL- Účastníci bojov proti komunizmu v indočíne v Orient extreme - Francúzska cudzinecká légia a ich príbuzní
Eva Farkašovská –predsedníčka Sekcie FCL

Sekcia US POWs - Dokumentačné a tlačové oddelenie, pátranie po amerických vojnových zajatcoch
Vedúca sekcie - Hana Catalanova, zástupca Josef Bilek

Výbor SZBPV:

 1. Knieža Ing. Radziwill  Anoškin
 2. Elena Bačkorová
 3. MVDr. Mária Bačová 
 4. Helena Ferencová
 5. Gizela Jasovská
 6. Elvíra Kručinská
 7. Mgr. Mária Tureková
 8. Juraj Jaráb
 9. Ondrej Meltzer
 10. Anton Hanulík

Revízna  a kontrolná komisia SZBPV:

 1. Anna Malá
 2. Alžbeta Cibáková
 3. Milan Korenko

Hospodár SZBPV
František Bednár st.

 

Hore
hlavna stranka