Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Stanovy a informácie o organizácii


Oznámenie
Dávame do pozornosti všetkým členom, sympatizantom a spolupracovníkom, že zrušením registrácie Svetového združenia bývalých československých politických väzňov(SZČPV) vo Švajčiarsku: Postfach 4111-8022 Zürich , ostáva nástupníckou organizáciou Svetového združenia bývalých československých politických väzňov organizácia v Slovenskej republike. Doterajšia sesterská organizácia SZČPV so sídlom v Poprade–registrovaná Ministerstvom vnútra dňa 6.8.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-18819, IČO: 37796542 DIČ: 2021593816 sa stáva oficiálnym nástupcom medzinárodnej organizácie bývalých politických väzňov a odporcov komunizmu s názvom Svetové združenie bývalých československých politických väzňov - so sídlom v Slovenskej republike.

V súvislosti so zmenou štatútu boli upravené stanovy a ich zmena bola prijatá MV SR. dňa 19.5.2006.
Súčasťou Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov sú :
Sekcia Násilne odvlečených do Gulagov býv. ZSSSR (Predseda sekcie Marián Dudinský)
Sekcia- US POWs - pátranie po nezvestných amerických občanoch (vedúca sekcie Hana Catalanova-ČR.)
Sekcia FCL - príbuzní padlých a nezvestných občanoch, ktorí po roku 1948 slúžili vo Francúzskej cudzineckej légii. vedúci sekcie Štefan Pazdera -SR).