Hlavná stránka

Smútočné oznámenie

Nekrológ za veteránom západného odboja a bývalým politickým väzňom Jurajom Fischerom

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov vyslovuje úprimnú a hlbokú ľútosť nad smrťou nášho člena, brata Juraja Fischera, hrdinu zahraničného odboja a bývalého politického väzňa, ktorý zomrel 9.mája 2007 vo veku nedožitých 87. rokov. Juraj Fischer to v živote nemal ľahké, 2. svetová vojna kruto zasiahla do osudu celej jeho rodiny. On sám sa zachránil pred koncentračným táborom útekom do zahraničia kde so zbraňou v ruke bojoval v radoch čsl. zahraničného odboja od 1.4.1940 do 5.5.1945. Jeho brat Tomáš Fischer bol dňa 13.6.1944 popravený v Oswiedczíne, rovnako bol popravený aj jeho otec. Žiaľ ani koniec vojny pre neho neznamenal vytúženú slobodu. Kvôli jeho židovskej národnosti a účasti v západnom odboji, mu nastupujúci komunistický režim vyvlastnil celý majetok a od sám bol odsúdený za vykonštruovanú protištátnu trestnú činnosť.

Česť jeho pamiatke!


Juraj Fischer sa dokázal postaviť vždy za správnu vec, nezlomili ho nacisti ani komunisti. Nemožno však nespomenúť skutočnosti, ktoré sa neuvádzali v žiadnych novinách v SR. Nebohý Juraj Fischer sa žiaľ Bohu nikdy nedočkal spravodlivého zadosťučinenia za smrť jeho blízkych ani za stratu majetku. Mnohokrát už s postihnutým zrakom písal na viaceré kompetentné inštitúcie v SR a domáhal sa svojich oprávnených nárokov. Jeho vec sa dostala aj pred Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Ako je zrejme z jeho listov adresovaných našej organizácii kriticky poukazoval na situáciu účastníkov zahraničného odboja v susednej Českej republike v porovnaní s neadekvátnou situáciou na Slovensku. Rovnako sa žiaľ nedočkal ani pomoci zo strany Slovenskej republiky pri prejednávaní jeho veci pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.           


Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 6.4.2001 vo veci odškodnenia Juraja Fischera

List Juraja Fischera Svetovému združeniu bývalých čsl. politických väzňov zo dňa 15.5.2003
Hlavná stránka