Späť na stránku-Predseda Správnej rady ÚPN cynicky traumatizuje obeť stalinistického Gulag-u.

Rozhodnutie Komisie ÚPN o zamietnutí žiadosti