hlavna stranka

Návrh na očistenie mena nebohého františkána P. Cyrila Bystríka Janíka- čestného člena SZČPV in memoriamNávrat na stránku nepotrestané zločiny

Výbor Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov prijal jednohlasne za čestného člena - in memoriam, zosnulého P. Cyrila Bystríka Janíka, člena rehole františkánov, ktorý bol prenasledovaný ŠtB a na jej nátlak v zmanipulovanom procese odsúdený za kriminálny trestný čin v roku 1986. Na následky väzenia, ako ťažko chorý, s duševnou chorobou zomrel 9.11.1998,   opustený vo veku 46 rokov medzi bezprístrešnými. Organizácia v spolupráci so Zväzom protikomunistického odboja odhallila pamätnú tabuľu na rodnom dome pátra. C. B. Janíka OFM v Liptovskej Tepličke, odkiaľ tajne vysvätený kňaz pochádzal. SZČPV písomne podalo žiadosť  Ústavu Pamäti národa na obnovenie procesu a rehabilitáciu tejto obete represívnych akcii totalitného režimu proti cirkvi. P. C. B. Janík sa stáva po popravenom židovskom bratislavskom zlatníkovi Izidorovi Frostigovi už druhým členom SZČPV in memoriam.
Podrobnosti na stránke POCTA IZIDOROVI FROSTIGOVI http://szcpv.org/07/frostig.html

Odoslané elektronickou poštou NS SR dňa 28.6.2010

Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky


Pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefan Harabin, tí ktorí odišli tam odkiaľ už niet návratu sa už nemôžu brániť  za krivdy voči ním spáchané počas ich života. Obetí komunizmu bolo mnoho, spomeniem len tri mená. Páter Cyril Bystrík Janík , ktorého ste súdil ako predseda senátu Okresného súdu v Poprade v roku 1986, Marián Dudinský a Emil Švec.
V ich mene, ako aj v mene obetí komunizmu, Vás vyzývam, aby ste abdikoval na funkciu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Kňaz františkánskej rehole páter Cyril Bystrík Janík, ktorý predčasne zomrel vo veku 46 rokov medzi bezprístrešnými aj na následky nespravodlivého obvinenia a odsúdenia za údajný podvod sa už nemôže brániť.  Vy sám ste ho najprv oslobodil, pretože ste ako právnik vedel, že obvinenie voči nemu je len zámienkou, ktorú iniciovala ŠtB.  Nemal ste však už dostatok osobnej statočnosti a odvahy, aby ste vzdoroval  štátnemu záujmu komunistického režimu na odsúdení františkána Janíka v rámci tzv. generálnej prevencie pre výstrahu iným členom tajnej cirkvi. Rovnako ste nenašiel odvahu vyhovieť žiadosti odsúdeného o odklad trestu zo zdravotných dôvodov, hoci ten bol už vtedy ťažko chorý.
   
Po prevrate v novembri 1989 ste sa stal predsedom Najvyššieho súdu a aj ministrom spravodlivosti. Žiaľbohu, na týchto postoch ste nikdy nemal záujem očistiť justíciu od temného obdobia počas ktorého bola poslušným nástrojom moci KSĆ a ŠtB.  Osobne ste sa zasadil o to, aby podľa Vás nenahraditeľný odborník sudca JUDr. Štefan Minárik, naďalej pôsobil v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR.  Ďalšia obeť komunistickej justície, dnes už nebohý novinár Marián Dudinský, ktorý sa nedožil ani dôchodku, bol odsúdený za vykonštruované vyzvedačstvo k 7 rokom, a keď sa odvolal na Najvyšší súd, sudca Minárik mu zvýšil trest na 10 rokov. Ten istý sudca nepripustil obnovu konania v Rakúsku uneseného Emila Šveca, ktorý sa až do svojej smrti márne domáhal vyšetrenia jeho nezákonného únosu z cudzieho štátu. Uniesli ho práve vtedy keď mal ako lekár začať pôsobiť v Afrike, následne ho odsúdili za údajné vyzvedačstvo k dlhoročnému trestu a zničili mu život. Počas Vášho pôsobenia sú všetci tí, ktorí majú odvahu slobodne vysloviť svoj názor a povedať pravdu, zastrašovaní justičnou mafiou, ktorá legalizuje miliónový biznis v sporoch na tzv. ochranu dobrého mena. V demokratickom a skutočne právnom štáte sú takého praktiky neakceptovateľné.

Každý človek má právo na strach a môže morálne zlyhať, je však neospravedlniteľné, že Vy ste svoje zlyhanie nikdy nepriznal a ako potvrdzuje nedávny výrok súdu v Bratislave, v spore proti vydavateľovi denníka, ktorý publikoval v roku 2005 prípad odsúdenia pátra C. B. Janíka, naďalej ste zotrval na pochybnom odsúdení z roku 1986, nepriamo označil pátra Janíka za podvodníka a neváhal ste prijať judášskych  33 000 EUR ako finančné zadosťučinenie za údajnú Vám spôsobenú ujmu. Pokrytecky ste tvrdil, že Vy ste ho predsa nesúdil za prejav viery ale za podvod. Akého zadosťučinenia sa počas jeho ťažkého života dostalo obyčajnému chudobnému a hlboko veriacemu  Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi?   Len chabého a oneskoreného kedy mu Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov odhalilo v rodnej Liptovskej Tepličke na dome kde sa narodil skromnú pamätnú tabuľu. Ak by sa Vaše konanie malo právne kvalifikovať, tak s veľkou pravdepodobnosťou by sa jednalo o hanobenie mŕtveho!

Vo Vašom životopise uverejnenom na webovej stránke Leaders http://www.leaders.sk/index.php?id=1291 sa zámerne neuvádza, že ste pôsobil v minulosti na Okresnom súde v Poprade.
Pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v mene našich zosnulých spolubratov Vás vyzývam, aby ste zvážil svoje zotrvanie na poste predsedu, inak Slovenská republika ostane aj naďalej jediným postkomunistickým štátom, kde predseda Najvyššieho súdu odsúdil kňaza ako sudca býv. komunistického režimu.

František Bednár

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Podrobnosti na webovej stránke:
http://www.szcpv.org/10/teplicka.html
http://www.szcpv.org/10/kezmarok.html


Z kancelárie NS SR  prišla agentúre SITA odpoveď, že združenie prípad nepozná.

"Ak by predmetná organizácia poznala uvedený prípad, musela by vedieť, že predseda Najvyššieho súdu SR Harabin uvedeného kňaza najskôr oslobodil - to napriek prítomnosti agentov ŠtB priamo v pojednávacej miestnosti, čo bola v tej dobe neslýchaná trúfalosť. Opačný verdikt bol vyhlásený až po zásahu odvolacieho súdu," vysvetlila Zuzana Vojtelová.
"Takéto vyjadrenia sú nepresné a neúprimné, pretože je množstvo sudcov v talári, dokonca na Najvyššom súde SR, ktorí sa dnes hrajú na očistu a v minulosti rozhodovali o prepadnutí majetku emigrantov za železnú oponu, súdili občanov za prejavy viery," dodala.

Zdroj: http://tvnoviny.sk/spravy/domace/harabin-odstup-vyzyvaju-ho-byvali-politicki-vazni.html
BRATISLAVA, 28.06.2010., | SITA

                                                                                             

Ordo Fratrum Minorum
   

V tomto dome sa 5.1.1952 narodil páter Cyril Bystrík Janík v nemeckom Erfurte tajne vysvätený kňaz františkánskeho rádu, prenasledovaný a väznený v časoch bezbožného komunizmu. Pre členstvo v reholi františkánov bol v rámci akcie Štátnej bezpečnosti „Vír“ na objednávku režimu obvinený z vykonštruovaného trestného činu, v roku 1986 odsúdený a ako ťažko chorý uväznený. Po zmene režimu v novembri 1989 pôsobil v reholi v Prahe. Kvôli následkom väznenia a ťažkej psychickej choroby opustil kláštor a žil medzi ľuďmi bez prístrešia. Zomrel predčasne vo veku 46 rokov  9.11.1998. Pochovaný je  na Olšanskom cintoríne v Prahe.

 Česť pamiatke martýrom slovenského národa !

Bohužiaľ, ani dvadsať rokov po  zmene politického systému v novembri 1989, nebolo učinené zadosť svetskej spravodlivosti v prípade  nezákonného odsúdenia, toho času člena tajnej rehole františkánov, P. Cyrila Bystríka Janíka.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ako organizácia zasadzujúca sa o nápravu krívd spáchaných komunistickým režimom a jeho prisluhovačmi zo ŠtB, Verejnej bezpečnosti, prokuratúry a justície, pokladá za morálnu povinnosť voči týmto obetiam a v záujme zachovania historickej pravdy,  aby mala každá z týchto obetí právo na spravodlivú súdnu rehabilitáciu a očistenie svojho mena. To považujeme za minimum kresťanskej ako aj ľudskej elementárnej slušnosti najmä voči tým obetiam, ktoré odišli na večnosť a nemohli sa už brániť proti nezákonnostiam voči ním spáchaným.

Medzi takéto obete patrí aj františkán P. C. B. Janík, ktorý umrel ako 46 ročný aj na následky väznenia a zlomyseľnej svojvôle  vtedajšieho režimu a jeho represívnych zložiek, ktoré ho ako ťažko chorého,  nezákonným spôsobom odsúdili za kriminálny trestný čin a poslali do väzenia, kde bol týraný brutálnym a opovrhnutiahodným spôsobom.

P. Bystrík Cyril Janík, ako človek oddaný Bohu a Viere sa stal hrozbou pre komunistický režim, ktorý si chcel uzurpovať  kontrolu nad činnosťou cirkvi a každý prejav slobodnej vôle kňazov a kresťanských aktivistov, ktorý sa vymykal kontrole štátnej bezpečnosti, či režimu lojálnej cirkevnej organizácii  Pacem in teris, bol v rámci generálnej prevencie tvrdo potláčaný.  Členstvo P. Cyrila Bystríka Janíka v tajnej reholy františkánov sa stalo zámienkou pre jeho obvinenie a následné odsúdenie, represívne zložky a ich prisluhovači sa nezastavili ani pred zneužitím duševne chorej osoby, ktorú po zmanipulovaní naviedli, aby obvinila nevinného človeka a svedčila proti nemu na súde. Podrobnosti o prípade, ktorý bol súčasťou a vyvrcholením akcie ŠtB proti slobodnému kresťanstvu s označením akcia „VÍR“, boli publikované Ústavom pamäti národa v časopise:
Pamäť národa č. 02/2007 a sú uverejnené na webovej stránke:
„Občania za spravodlivosť“

vrátane článku „ Návrat k dávnemu prípadu: za čo odsúdili kňaza“, uverejnenom v denníku Sme,
článku kňaza Jána Krstiteľa Balázsa: „ Kvetná nedeľa 1983 alebo akcia „Vír“ a
článku signatára Charty 77 a občianskeho aktivistu Vladimíra Pavlíka: 
„Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána.“

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, prijalo pátra Cyrila Bystríka  Janíka OFM za svojho čestného člena, In memoriam a  požiadalo Ústav pamäti národa o podanie návrhu na obnovu konania z dôvodu  preukázateľného zasahovania ŠtB do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, na základe čoho došlo k nepodmienečnému odsúdeniu za kriminálny trestný čin. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu zmeny politického systému v novembri 1989, sa jedná v zmysle zákona o nepremlčateľný zločin komunizmu na ktorý sa vzťahuje prejednanie v zmysle Zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. z.


Z uvedených dôvodov prosíme o pomoc a spoluprácu pri tomto našom zámere, ktorý považujeme za aspoň chabé zadosťučinenie  jednej z obetí totalitného režimu. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov sa zo žiadosťou o spoluprácu obrátilo aj na Ústav Pamäti národa, Reholu malých Františkánov v Bratislave, Zväz protikomunistického odboja a Konfedráciu politických väzňov Slovenska.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


List predsedu Zväzu protikomunistického odboja Arpáda Tarnóczyho


hlavna stranka