hlavna stranka

Zomrel Dr. Bohumil Kobliha

Zdieľaj  | Pan Bohumil Kobliha zemřel předčasné (1931 - 2015)

Lidské city a zkušenost národní se nedají oddiskutovat nadřazeneckým mudrováním. Potřeba skutečné osobní svobody, a národní svobody zejména, bude vždy na prvním místo a nedá se odsunout.                           Bohumil Kobliha

Bohumil Kobliha se narodil v První divisní nemocnici na pražském Karlové náměstí a v prvních letech žil na Smíchově a pak (od r. 1937) ve Vršovicích. Jako dvanáctiletý prohlásil, že je vědecky dokázáno, že Bůh neexistuje, a s povolením rodičů přestal navštěvovat suchopárnou výuku evangelického náboženství. Jako čtrnáctiletý se zapojil do květnové revoluce 1945 jako pozorovatel a spojka úseku barikád č. 5 ve Vršovicích. Byl i Junákem, a až do roku 1948 zástupcem vedoucího 47. oddílu Praha. Po studiu na Vyšší průmyslové škole strojnické a ČVUT promoval v roce 1954 jako strojní inženýr.

Specializoval se na obor Výstavba promyslových závodu a management. Při práci se setkal a spřátelil s amnestovaným politickým vězněm Miroslavem Dolejším. Ten mu půjčoval ze své knihovny závažné a tehdy nesnadno dostupné knihy svatové politické a náboženské literatury. Ing. Kobliha si doplňoval vzdělání i z oboru souvisejících s jeho inženýrskou specializací, a vrátil se k vážnému studiu Bible. Po invazi „bratrských armád“ v roce 1968 odešel do exilu.

Od r. 1969 žil v Londýne a dosáhl anglických inženýrských kvalifikací, evropské kvalifikace (Eur Ing) a anglického doktorátu (PhD). Pět let pracoval mimo Evropu na projektech v Indii a Saudské Arábii, a učil na UNZA (University of Zambia) v Lusace. Zúčastnil se celé rady mezinárodních vědeckých konferencí. Set­kal se s celou radou zajímavých lidí, často akademiku, věřících různých náboženství a s jejich po­moci pronikal do mimožidokřesťanských sfér. V roce 1992 konvertoval ke katolické církvi, přesto se jeho kniha „Konec věku příběhů“ mnohým čtenářům jeví jako závažná kritika této církve.

Kobliha pracoval také politicky. V Londýně spoluzakládal celoexilové Naardenské hnutí a byl jeho tajemníkem až do roku 1976, kdy resignoval pro neshody a nátlaky, které se ukázaly být komplotem StB. V Praze publikoval v roce 2000 vetší politickou práci „Právě nutná neutralita” a v roce 2005 knihu „Šest dní, kdy národ věděl" - jako poctu národu u příležitosti 60. výročí Pražského povstání.
Jako autor a publicista, většinou v politice, nábo­ženství, uměních a ve své profesionální specializaci, má B. Kobliha na svém kontě kolem tri tisíc prací. Psal také pod raznými pseudonymy a značkami, z nichž nejznámější je (Milan) Křesadlo, což je jméno rodu jeho matky.

Tolik stručné o životě pana Bohumila Koblihy, jak mi ho představily jeho vlastní knihy, Já sám jsem neměl možnost s ním mluvit či se osobné setkat. Rád jsem však radu let četl ve Svědomí jeho práce. Práce vzdělaného člověka, který nepřijímal bez ptaní, co mu bylo předloženo k uvěření. Snad i jeho technické vzdělání přispělo k tomu, aby pochyboval i o tom, co davy organizované slavily/odsuzovaly. Při poslední takové oslavě - vstupu ČR do EU - Kobliha varoval: Je-li EU dnes nadějí pro naše lepší příští, zítra se pro laxnost a neopatrnost občanů či indolenci dosazených politiků může stát „žalářem národů“, jak jsme si už v Rakousku-Uhersku odzkoušeli.

Když přišla zpráva o jeho smrti, napadla mi především varianta slov Jana Wericha: Ač se pan Bo­humil Kobliha dožil požehnaného věku 84 let, zemřel předčasně. Mohl tu být ještě sto let, protože stále mel lidem co říct.    


Za dlouholetou, obětavou neúnavnou a nezištnou spolupráci pro náš národ a časopis Svědomí upřímně děkujeme
Redakce Svědomí


Zemřel Euring. Dr. Bohumil Kobliha – PhDr. Rostislav Janošík

http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-7-2015/zemrel-euring.-dr.-bohumil-kobliha-----phdr.-rostislav-janosik.html

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/748-rok-2013-byl-vitezstvim-bankokracie-kdo-vladne-penezum-je-panovnikem-uplne-nad-vsim-zadluzeni-statu-dosahlo-uz-51-trilionu-dolaru.htm

Bohumil Kobliha - odborník na mezinárodní finance - hodnotí uplynulý rok a mezinárodní souvislosti pohledem z londýnského exilu

 

hlavna stranka