Motorkári Slovenska nezabúdajú na Hrdinov 2.svet. Vojny

PAMÄTNÁ TABULA NA HOKEJOVOM ŠTADIÓNE V POPRADE ANTONOVI BABONYMU. (Text, ktorý bude na tabuly).

Anton Babony
1917-1972

Moto: „Bol som Slovan-srdcom a činmi!“

POPRADSKÝ HOKEJOVÝ REPREZENTANT, ROZHODCA A TRÉNER V ROKOCH 1939 AŽ 1959.

PÔSOBIL AKO BRANKÁR V MAJSTROVSKOM HOKEJOVOM KLUBE HC TATRY. PODIEĽAL SA NA VÝSTAVBE PRVEJ UMELEJ ĽADOVEJ PLOCHY V POPRADE.

PO PREPADNUTÍ SOVIETSKEHO ZVÄZU NACISTICKÝM NEMECKOM AKO VOJAK SLOVENSKEJ ARMÁDY ZACHRÁNIL PRED POPRAVOU ŠTUDENTKU LÝDII ŠARAJEVSKÚ.

AKO PRÍSLUŠNÍK 1. ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY NA SLOVENSKU, BOJOVAL V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ, BOL ZAJATÝ A VÄZNENÝ V NEMECKÝCH KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH AKO POLITICKÝ VÄZEŇ.

S ÚCTOU SPOMÍNAME!


MESTO POPRAD
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
I.D. STONE POPRAD

S PODPOROU VEĽVYSLANECTVA RUSKEJ FEDERÁCIE
MOTORKÁRI SLOVENSKA