hlavna stranka

Schválením novely zákona č. 274/2007 Z.z o príplatku k dôchodku politickým väzňom poslanci NR SR zmiernili diskrimináciu slovenských politických väzňov


Zdieľať  | 

Svetové združenie privítalo schválenie novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňov, ktorú podali 8. marca 2019 poslanci za SNS. Schválenie novely zmierňuje diskrimináciu slovenských politických väzňov a obetí komunizmu v porovnaní s legislatívou prijatou v Českej republike po rozdelení Československa, na čo sme poslancov a vládu upozorňovali a o čom sme podrobne informovali v príspevku s názvom "Na rozdiel od nacizmu kontinuita komunistického totalitného režimu a diskriminácia jeho obetí na Slovensku naďalej pokračuje", uverejnenom na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/19/kontinuita.html
Hoci je poľutovaniahodné, že prijatie novely bolo ovplyvnené blížiacimi sa parlamentnými voľbami v marci 2019 a kvôli nadobudnutiu účinnosti novelu 1. 1. 2020 sa viacerí politickí väzni vo vysokom veku už zvýšenia dôchodku nedožijú, poslancom NR SR za Slovenskú národnú stranu patrí za tento krok poďakovanie.
Na rozdiel od viackrát zamietnutej novely zákona o protikomunistickom odboji 219/2006 Z.Z., čo navrhovala opozícia znížením dôchodkov príslušníkom ŠtB a vyplatením jednorázového finančného príspevku 1000 eur len účastníkom a veteránom protikomunistického odboja, táto novela nie je diskriminačná pretože sa vzťahuje na všetkých politických väzňov a nie len na malú časť z nich, ktorým na vlastnú žiadosť priznal ÚPN postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja. Nie len poslanci ale aj verejnosť totiž často nevie rozlišovať medzi označením politický väzeň, ktorým bol každý z tisícov rehabilitovaných a účastníkom a veteránom protikomunistického odboja, ktorých je podľa evidencie ÚPN len niekoľko sto, z toho viacerí in memoriam.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUClAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1378 
Dátum doručenia: 8. 3. 2019 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnko, J. Soboňa, M. Kuciaňová, J. Paška, Š. Zelník) 


https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=468792

Schválené znenie zákona


z 25. júna 2019,

ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 sa suma „60 Sk“ nahrádza sumou „5 eur“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

prezidentka Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

predseda vlády Slovenskej republikyDoplňujúce vysvetlenie: http://www.szcpv.org/04/pravo.html

(2) Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej v odseku 1.

(3) Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku 1.

hlavna stranka