hlavna stranka

Novoročné zamyslenie


Zdieľať  | 

Milí bratia, milé sestry, priaznivci a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov,  vstupom do druhej  dekády 21 storočia  bilancujeme čo nám minulý rok priniesol.

Bývalí politickí väzni, obete Gulagov  a ich príbuzní sa v predvolebnom roku 25. júna  dočkali zlepšenia sociálnej situácie, prijatím novely zákona o zvýšení príplatku k dôchodku s účinnosťou od 1. 1. 2020, čoho sa žiaľ viacerí vzhľadom na vysoký vek už nedožili.

Rok 2019 bol rokom volieb, komunálnych a do európskeho parlamentu.  Okrem primátorov Bratislavy a Košíc,  viacerých “sociálne demokratických“ primátorov a starostov vystriedali kandidáti podporovaní tzv. pravicovými  a novými liberálnymi stranami. Ich prvými krokmi, okrem zvýšenia platov, daní a poplatkov, bolo žiaľ aj rušenie zvýhodnení v MHD pre bývalých politických väzňov ako v Košiciach, podľa vzoru Prešova, kde to pani primátorka za KDH Turčanová urobila ešte v jej prvom volebnom období. K naším žiadostiam o prehodnotenie týchto necitlivých krokov k obetiam bývalého režimu žiaľ oslovení z Košíc a Prešova ostávajú aj naďalej hluchí a slepí.

Pripomenuli sme si 30. výročie tzv. „Zamatovej“ alebo „Nežnej revolúcie“, ktorá  ako výstižne povedal jeden z jej protagonistov František Mikloško, urobila generálny pardon za obdobím komunizmu. Župani a primátori si pri tejto príležitosti spomenuli aj na bývalých muklov, mnohí z pozvaných  však znechutení  prístupom politikov k obetiam komunizmu  svoju účasť odriekli.

Je nás z roka na rok menej a tri organizácie zastupujúce politických väzňov na Slovensku, Konfederácia politických väzňov (KPVS), Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV)  nenašli k sebe spoločnú cestu pre ich zjednotenie. Zatiaľ čo ich rady rednú Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  (SZPB) zvýšil svoju oficiálne proklamovanú členskú základňu na 19 000 členov a dostáva na  svoju činnosť najvyššiu dotáciu. Je poľutovaniahodné, že v  Konfederácii politických väzňov Českej republike spor o dotácie a funkcie   skončil žalobou na súde a určením opatrovníka do  rozhodnutia  riadneho snemu.

Jedným z poslaní a morálnou povinnosťou nášho združenia voči obetiam totalitných režimov je ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd zaručovaných  všeobecnou deklaráciou OSN z roku 1948  a medzinárodným dohovorom, ktoré ratifikovala aj Slovenská republika.

Od 17. novembra sa žiaľ začína Slovensko čoraz viac vzďaľovať od dodržiavania týchto dokumentov. Zatiaľ čo sa ekonomické zločiny, v mnohých prípadoch pre nedotknuteľnosť páchateľov, nesmú  vyšetrovať a dostať pre súd,  paradoxne často sú stíhaní ľudia, ktorí mali odvahu na tieto zločiny upozorniť. K tomu sa začal  zneužívať trestný  čin tzv. ohovárania a justícia, ktorá ekonomicky likviduje  nežiaducich kritikov účelovými žalobami v tzv. sporoch na ochranu osobnosti.

Čoraz viac sa špeciálne zložky polície a prokuratúry stávajú nástrojom politickej objednávky a opäť, tak ako za bývalého režimu pred rokom 1989, sú ľudia trestne stíhaní za  verbálne prejavy, alebo inak tzv. slovné trestné činy, čomu sa dokonca nevyhol ani  bývalý predseda vlády Róbert Fico.   Prijímajú sa nové zákony a deje sa tak zjavne v rozpore s deklaráciou OSN a dohovorom, ktoré zaručujú slobodu prejavu aj v prípade názorov, ktoré sú politicky nekorektné alebo šokujúce.

Viacerí členovia nášho združenia nám už navrhli, aby sme na najbližšom sneme prejednali návrh na vytvorenie „Sekcie  ponovembrových politických väzňov“ a ponúkli členstvo vo Svetovom združení bývalých politických väzňov ľuďom, ktorí boli obvinení alebo odsúdení za verbálne prejavy po roku 1989 na Slovensku, v Čechách a zahraničí, čím združenie rozšíri členskú základňu a potvrdí aj opodstatnenosť svojej existencie aj po páde komunistického režimu v nástupnických štátoch bývalého Československa.

Čaká nás nie len volebný rok ale aj rok, ktorý bude pre mnohých ťažký vzhľadom na, zvyšovanie cien za energie, zvyšovanie daní, poplatkov a  zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete. Nestrácajme však nádej a vieru, ktorá nám aj v tých najťažších časoch pomohla prežiť a verme, že s Božou pomocou možno prekonať všetko.
Prajem Vám  Božie požehnanie, zdravie  a veľa šťastia v novom roku 2020.

František Bednár
predseda SZBPVhlavna stranka