hlavna stranka

VÝZVA POLITICKÝCH VÄZŇOV VLÁDE A POSLANCOM NÁRODNEJ RADY

Generálny prokurátor musí byť pre porušenie povinností a princípov právneho štátu odvolateľný parlamentom


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

VÝZVA   POLITICKÝCH VÄZŇOV  VLÁDE  A  POSLANCOM  NÁRODNEJ  RADY

 Generálny prokurátor musí byť pre porušenie povinností a princípov právneho štátu odvolateľný parlamentom

Svetové združenie bývalých politických väzňov vyzýva vládu a poslancov NR SR  k prijatiu zákona, ktorým by bol pre porušenie svojich povinností a zneužívanie právomoci odvolaný Generálny prokurátor SR Žilinka.

Bezprecedentné porušovanie princípov právneho štátu a zneužívanie právomoci verejného činiteľa bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú skutočnosti, že Generálny prokurátor Žilinka mimoriadnym prostriedkom  pred podaním obžaloby a rozhodnutím súdu zrušil obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, finančného oligarchu  Jaroslava Haščáka  a konkurzného mafiána Zoroslava Kollára.  Následne zrušil aj obvinenie  bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša a jeho manželky Dany Arpášovej podľa paragrafu 363.  Generálny prokurátor Žilinka v uznesení uviedol, že žiadosti obvineného o zničenie USB kľúča,  ktorý sa našiel v dome Mariana Kočnera so zvukom nahrávky ako stopy súčasti spisu „Gorila“ sú opodstatnené. V praxi by to znamenalo, že ich vyšetrovateľka musí nechať zlikvidovať. Špeciálny prokurátor to odmietol a označil za marenie spravodlivosti.

Hlas politických väzňov bol vždy hlasom svedomia národa, preto sa ho vždy snažili umlčať.  Svetové združenie bývalých politických väzňov  je trestané  likvidačnými dotáciami za to, že nemlčalo v roku 2003, kedy ako jediné občianske združenie zastupujúce politických väzňov podalo protest proti zvoleniu dnes obžalovaného  Dobroslava Trnku za Generálneho prokurátora a za svoje aktivity pri odhaľovaní ekonomických zločinov. Nikdy sme sa nespreneverili odkazu politických väzňov, ktorí na ceste k slobode priniesli obete na popraviskách, väzniciach a pracovných táboroch a preto nemlčíme ani dnes.     

Slovenská republika nebude mať  právo patriť medzi  právne a civilizované krajiny  dovtedy pokiaľ nebude vyšetrená najväčšia korupčná kauza v rámci EÚ s názvom „Gorila“.

Je preto neprípustné, aby bol Generálnym prokurátorom človek, ktorý je bábkou oligarchie a politickej mafie, ktorá okrem slovenskej tajnej služby  ovládla aj generálnu prokuratúru. Je poľutovaniahodné, že na  svojvôli a vydieraní  majiteľa  jednej politickej strany stojí politická existencia súčasnej koalície, ktorú ľudia volili  v roku 2020 práve kvôli očiste spoločnosti od ekonomických zločinov, korupcie a obnoveniu princípov právneho štátu.

V súvislosti s reportážou  o rozhodnutí zlikvidovať USB s nahrávkou  Gorily,  odvysielanou TV Markíza 7. 9. 2021,  námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera  verejne uvádzal skutočnosti, ktoré nezodpovedajú pravde keď uviedol,  citujeme: „... to že sa majú zničiť tie  nahrávky nepovedal pán Žilinka,  to povedal Ústavný súd...“

        V roku 2019 sme podali GP SR Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona“, uverejnené na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/19/podanie.html V tomto podaní sme  upozornili na to,  že  RTVS v spravodajstve  s názvom „Kauza Gorila, originál nahrávky už neexistuje“zo dňa 17. 10. 2019 , uviedla že originál nahrávky kauzy Gorila bol údajne zničený pracovníkmi SIS v roku 2012 na základe rozhodnutia súdu.  Odvolala sa na vyjadrenie vtedajšieho riaditeľa tajnej služby Antona Šafárika, ktorý o tom informoval poslancov výboru.

V tvrdení riaditeľa SIS zo dňa 17. 10. 2019, podľa ktorého bol originál nahrávky zničený v roku 2012 na základe rozhodnutia súdu je zjavný rozpor. Nahrávka bola údajne zničená v roku 2012 na základe nálezu Ústavného súdu zp.zn.  III. ÚS 97/2012.  V predmetnom  náleze  Ústavný súd však  rozhodol len o tom, že  Základné právo Ing. Z. V. na ochranu súkromia podľa čl. 19 ods. 2, a na ochranu súkromia podľa čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-2879/2005 a jeho rozhodnutím z 23. novembra 2005 a v konaní vedenom pod sp. zn. Ntt-3-D-482/2006 a jeho rozhodnutím z 18. mája 2006 p o r u š e n é  b o l o . Jediná povinnosť, ktorú Ústavný súd uložil bola povinnosť náhrady trov právneho zastúpenia vo výške 396,64 Eur. Vo zvyšnej časti sťažnosti Ing. Z. V. Ústavný súd nevyhovel.
Dôkaz: Nález III. ÚS 97/2012 zo dňa 20. 11. 2012
Tvrdenie riaditeľa SIS vyvracia nález Ústavného súdu sp.zn. III. ÚS 450/2015 zo dňa 2. 2. 2016, ktorý  na základe sťažnosti právneho  zástupcu spolumajiteľa Penty  vydal nález, v ktorom rozhodol, že právo na ochranu súkromia podľa čl. 19 ods. 2, a na ochranu súkromia podľa čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane  ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave p o r u š e n é  b o l o.

Ústavný súd však neuložil SIS povinnosť zničiť zvukové záznamy z odposluchov, čoho sa  sťažovateľ domáhal keď namietal porušenie práva na prerokovane veci bez zbytočných prieťahov.
Dôkaz: Nález Ústavného súdu sp.zn. III. ÚS 490/2015 zo dňa 2. 2. 2016
Tvrdenie, že Ústavný súd nariadil zničenie SIS listom  č. p. 77/33-D-60/2016 z 15. januára 2016, potvrdzuje, že k zničeniu výsledkov použitia ITP získaných na základe napadnutého rozhodnutia krajského súdu nedošlo.  
Preto vyjadrenie námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Kanderu zo 7. 9. 2021 je zavádzajúce a sporné.

Evidentná snaha Generálneho prokurátora Žilinku mariť vyšetrovanie kauzy Gorila  rozhodnutím o zničení USB s nahrávkou je spochybňovaním  podstaty  a ideálov 17. novembra 1989. Nevyšetrením tejto kauzy, ktorá nemá obdobu v žiadnom z postkomunistických štátov, ostáva Slovensko naďalej len právnym suterénom Európskej únie, ktorého tajnú službu má pod kontrolou človek na ktorého bol spravodajskou službou bývalej ČSFR vedený spis, ktorý by ho diskvalifikoval z verejného života v každom civilizovanom a demokratickom štáte.
Organizátori protestov Gorila bratia Pčolinský, „Posledný križiak“ Ignác Milan Krajniak, dnes zbabelo mlčia a za judášsky groš sa stali poskokmi v strane,  ktorej názov nemá nič spoločné s tradičnou rodinou  a  kresťanskými hodnotami na ktoré sa odvolávali keď začínali svoju politickú kariéru v KDH.  Tak ako každé protesty aj protesty „Gorila“ vyšumeli do prázdna  a verejnosť už rezignovala, že sa nájde vôľa kauzu  vyšetriť. Dnes iniciatívu pri organizovaní protestov pod zámienkou  opatrení proti Covidu prevzala opozícia s úplne iným zámerom k čomu jej svojim diletantizmom výdatne napomáha súčasná koalícia.

V záujme  dodržiavania princípov právneho štáty a hodnôt demokracie túto výzvu predkladáme aj Rade Európy a Európskemu parlamentu, pričom poukazujeme na rozdielny prístup pri posudzovaní  porušovania princípov právneho štátu  zo strany EÚ  k Poľsku a Slovenskej republike.  Zatiaľ čo na rozdiel od Slovenska v Poľsku nikdy neexistovala taká rozsiahla korupčná kauza ako  Gorila a poľský bankový sektor nebol v takej hlbokej kríze, aby bolo potrebné nesplatené dlhy a nedobytné pohľadávky  presunúť do konsolidačnej banky,  inštitúcie EÚ nemali nikdy vážnejšie výhrady voči porušovaniu princípov právneho štátu na Slovensku s najvyššou mierou nedôveryhodnosti verejnosti v justíciu.    Poľsku,  ktoré na rozdiel od Slovenska nevypredáva svoje Tatry a nelikviduje svoju poľnohospodársku pôdu a dôsledne presadzuje  očistu postkomunistickej justície, ochranu tradičnej rodiny a detí pre sexuálnou dekadenciou, hrozia miliónové sankcie a doposiaľ mu nebolo schválené poskytnutie peňazí na plán obnovy. Miera korupcie  a dôveryhodnosti verejnosti v justíciu a právny štát je pri tom v Poľsku na neporovnateľnej úrovni so situáciou v Slovenskej republike.

Pokiaľ budú inštitúcie EÚ  posudzovať porušovanie princípov právneho štátu len podľa miery poslušnosti k centralizácii  a zasahovaniu do právomoci národných vlád jednotlivých štátov EÚ a na druhej strane budú slepé a hluché k závažným porušeniam princípov právneho štátu ohrozuje to dôveryhodnosť verejnosti v samotnú EÚ.

                                               Svetové združenie bývalých politických väzňov


Gorilu chcú umlčať TV Markiza 7. 9. 2021

https://www.aktuality.sk/clanok/7b5cbqf/lipsic-nahravka-gorily-sa-likvidovat-nebude-hrozilo-by-marenie-spravodlivosti/
Lipšic: Nahrávka Gorily sa likvidovať nebude. Hrozilo by marenie spravodlivosti

http://www.szcpv.org/19/podanie.html
Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona


hlavna stranka