• hlavna stranka


  VYŠE 30 ROKOV PARLAMENT OVLÁDAJÚ PREDAJNÍ PROSPECHÁRI A DILETANTI, KTORÍ O RIADENÍ ŠTÁTU A NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE NEMAJÚ PREDSTAVU A ZO SLOVENSKA UROBILI PRE ZÁPADNÉ ŠTÁTY LEN NÁHRADU ZA STRATU KOLÓNIÍ.

    
  Zdieľať  | 
  You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
    

  V NR SR sa za 30 rokov vystriedalo niekoľko tisíc ľudí. Všetci sľubovali povzniesť Slovensko. Z najvyspelejšieho štátu RVHP Československa sa oddelilo Slovensko a to sa po 30 rokoch stalo chvostom EÚ.
  Vlastnosťou skorumpovaných a neschopných je presadzovať ešte skorumpovanejších a neschopnejších.
  Je otázne, či boli všetci poslanci skorumpovaní a neschopní, alebo je slovenskou vlastnosťou tých schopných iba skorumpovať, znemožniť a zneschopniť?
  Je otázne, či je na Slovensku nejaká elita, alebo je našou vlastnosťou čo i len náznaky elity potlačiť a znemožniť.
  Slovensku chýbajú osobnosti, autority a elity, ktorých životná filozofia je postavená nie na politickej kariére, ale na činorodej práci a životnom poznaní.  Poznámka:  Potvrdzuje sa, že hlavným a v drvivej väčšine jediným dôvodom dostať sa  do politiky na Slovensku je bezprácne a čo najrýchlejšie zbohatnúť na úkor biedy vlastných občanov, ktorí ich do politiky vo voľbách dostali.


  85% hrubého domáceho produktu tvoria a organizujú zahraničné firmy, ktoré pridanú hodnotu zdaňujú v materských štátoch. Jedná sa o automobilky a stovky ich zahraničných dodávateľov a malých slovenských poddodávateľov, ktorí pre nich vyrábajú za symbolické ceny a mzdy a odvody.

  65% potravín dovážame. Denne naváža 700 kamiónov potraviny zo západnej a južnej Európy do logistických veľkoskladov Kauflandu, Tesca, Liedla a Billy a z nich sú denne rozvážané do supermarketov. Vyrobiť denne 700 kamiónov potravín je obrovské množstvo ľudskej práce, ktorú platíme poľnohospodárom a spracovateľom potravín v zahraničí. Na Slovensku dnes miesto potravín pestujeme pôde agresívne priemyselné plodiny.

  Obchod so zahraničnými potravinami je samostatná kapitola. Bežný občan minimálne polovicu svojej mzdy platí za potraviny. O raňajky, desiaty, obedy, olovranty a večere občanov sa starajú a zarábajú zahraničné potravinové siete. Komplex výroby v zahraničí, dovozu, rozvozu a predaja potravín je tak dokonalý, že z občanov sa stali úžitkové tvory.
  Pokiaľ tradičný chovateľ úžitkových zvierat hydiny, oviec, prasiat a hovädziny sa musí najskôr postarať o plemenitbu, ustajnenie, vypestovanie krmiva, kŕmenie, liečenie a ošetrovanie, pokiaľ dosiahne úžitok, pri biznise s potravinami zahraničných reťazcov tieto starosti a náklady odpadajú. Tie sa nestarajú a nemajú náklady spojené s plemenitbou, ustajnením, liečením, ani s potrebnou infraštruktúrou ich dvojnohých úžitkových tvorov.

  Zo Slovenska sa stala pahorkatina. Drevo sa ťaží hlava nehlava, ťaží a reže sa na čierno. Denne odchádzajú po cestách a železnicou do zahraničia desiatky tisíc kubických metrov vyťaženého nespracovaného dreva, čo zdražuje vstupy a likviduje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov. Baumax, Hornbach, Ikea a desiatka iných supermarketov so stavebným materiálom, nábytkom a domácimi doplnkami, ktoré sú nastavané v krajoch a okresoch sú ďalším odsávačom aj tak nízkych slovenských miezd.

  Keď sa dieťa narodí, trvá 20 až 25 rokov, pokiaľ sa stane práceschopným človekom. Pokiaľ e z dieťaťa stane schopný riadiaci pracovník, manažér, vedec, či profesor, trvá to 40-50-60 rokov. Dovtedy vychovávajú, kŕmia a šatia rodičia, zdravotníctvo udržuje pri zdraví a školstvo pripravuje kvalifikáciu. Kvalifikovaná pracovná sila je drahocenný kapitál. Politici s týmto kapitálom zaobchádzajú ako s ľahko vymeniteľným spotrebným materiálom.

  Už niet pracovnej sily. Nepracujú špekulanti, leniví a neprispôsobiví. Dopyt po pracovnej sile súvisí s cenou práce. Čím lacnejšia pracovná sila, tým väčší dopyt po pracovnej sile a tým väčší nedostatok pracovnej sily. V defenzíve a ústupe podnikania vo vyššie popísaných oblastiach slovenskými podnikateľskými subjektmi sú príčiny nízkych miezd, príjmov do štátneho rozpočtu, nízkych dôchodkov, podfinancovaného školstva a zdravotníctva.

  Počas 30 ročnej popísanej hospodárskej a ekonomickej naivity, neprezieravosti, lenivosti, neschopnosti a impotencie Slovensko nahonobilo nesplatiteľný dlh cca 65 miliárd eur. Moceme sa v začarovanom kruhu neschopnosti vyrábať a tvoriť zisky, deficitu, splácania dlhu, splácania úrokov dlhu. Za existujúcich pokračujúcich podmienok niet perspektívy zachrániť pred veriteľmi Slovensko.

  Zachrániť Slovensko pred rozparcelovaním a rozpredajom základov štátu a nehnuteľného majetku veriteľmi je ešte možné. Bude to stáť obrovské množstvo zodpovednosti, disciplíny, poriadku, pokory, skromnosti, úsilia, potu a sĺz každého občana.

  Slovenská spoločnosť stojí pred mimoriadne vážnym rozhodnutím. Kto je schopný, akým osobám a akým stranám, ak nechceme zmeniť parlamentný systém, dať dôveru riadiť štát. Kto je tá osoba, pionier a vizionár, ktorý má jasnú predstavu a vôľu, ako zachrániť Slovensko?

  Z tých, ktorí tu boli a sú, nemajú šancu ani jeden. Ani jeden z nich nemá vlastnosti vizionára, vodcu a národohospodára. Ľudia, ktorí sa už raz zkompromitovali sú nedôveryhodní.
  Ak sa chceme zbaviť vinníkov dnešného stavu, ako prvý krok je nutné prijať či parlamentom, alebo referendom nasledovné zákony:

  1. zákon o povinnom dokazovaní nadobudnutého príjmu a majetku všetkých politikov, štátnych úradníkov a určených fyzických a právnických osôb, ktorí-é pôsobili od roku 1989.

  2. zákon o zoštátnení zločinom získaného a o 100%-nom zdanení príjmom nevydokumentovaného majetku politikov, štátnych úradníkov a určených fyzických a právnických osôb, ktorí-é pôsobili od roku 1989.

  3. zákon o zoštátnení celého majetku aj prevedeného na rodiny v prípade, že výška nadobudnutého majetku u fyzickej osoby presiahol príjem o viac ako 1 milión eur.

  4. zákon o zoštátnení, reprivatizácii a vstúpení štátu do celého majetku právnickej osoby, keď výška nadobudnutého majetku presiahla priznané príjmy o viac ako 5 a viac miliónov eur.

   Proces ekonomickej a hospodárskej záchrany štátu je podmienkou a môže trvať do 30 rokov.

  Bez tohto procesu občania nenadobudnú pocit satisfakcie a spravodlivosti. Súdni znalci a úradníci, ktorým bude umožnené zúčastniť tohto procesu, musia byť preverení a dôveryhodní. Tým, čo nesklamú, umožniť získať definitívu. Tých, čo sklamú, súdiť ako za protištátne sprisahanie.

  Negatívny kruh slovenskej biedy uzatvárajú slovenskí poslanci v Bruseli, bruselskí úradníci a lobisti, zahraničné banky, riadené ECB, finančné trhy a burzy.

  Popísaný proces nie je proces proti EÚ. Zahraniční investori k nám boli pozvaní, prišli, investovali a chcú zarobiť. Chybu spravili zkorumpovaní, neskúsení, hlúpi a naivní slovenskí politici. V kontexte článku zostáva nám už veľmi málo času to začať naprávať.

                                                                         Štefan Martoš
  člen predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov

  Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny z roku 2011

  http://www.szcpv.org/11/tribunal.html
  hlavna stranka