hlavna stranka
Bližšie informácie a foto na stánkach:
www.ddpodhaj.com

Kontakt:
info@ddpodhaj.com
buvalaf@gmail.com

tel.: +421 52 788 45 81
mob:+421 918 824 252
fax: +421 52 788 45 83

Ponuka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov pre mobilných a imobilných dôchodcov

Stredisko sociálnych služiem pre seniórov za prístupnú cenu v lokalite s tichým vidieckým prostredím

Stredisko sociálnych služieb Podháj poskytuje sociálne služby seniorom, nie len z Prešovského kraja. Stredisko sa nachádza v príjemnom, kľudnom malebnom prostredí mimo centra Popradu. Je situované v tichej lokalite so zeleňou a starostlivým a obetavým personálom s citlivým prístupom k svojim zverencom s možnosťou umiestnenia zvieracích milačíkov .

Obytná časť zariadenia má celkovú kapacitu 60 lôžok, ktoré sú prerozdelené následne v Zariadení pre seniorov 20 lôžok a v Domove sociálnych služieb 40 lôžok.
 

Budova má bezbariérový prístup pre čiastočne alebo úplne imobilných klientov, vlastné stravovacie zariadenie, športové a spoločenské priestory, bezbariérové hygienické zariadenie, saunu, záhradu s krbovým posedením. Každá izba je vybavená signalizačným zariadením, ktoré dopomáha k vyššej bezpečnosti a starostlivosti klientov nášho strediska, na ktorom sa spolufinancovaním podieľal PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.
 

Poskytujeme komplexnú starostlivosť – 5-krát denne strava, poprípade podľa diabetických pokynov ošetrujúceho lekára, 24-hodinová  ošetrovateľská a zdravotnícka starostlivosť, raz týždenne respektíve podľa potreby je vizita vykonávaná zmluvným lekárom, voľnočasové, relaxačné a terapeutické aktivity vykonáva sociálny pracovník.

Klientom sú poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. z 30.októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

hlavna stranka