hlavna stranka Zdieľaj

Ponuka kníh

Ponúkame na distrubúciu a predaj knihy, ktoré vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov. Sú to málo známe príbehy o osudoch násilne odvlečených do Gulagov a osamelých kritikov a odporcov bývalého režimu. Kniha Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968, získala cenu najkrajšia kniha roka 2021.
Nejde nám o zisk ale o to, aby sme si aspoň trocha uctili pamiatku na nich, keďže väčšina autorov už nežije. Novinár Marián Dudinský odsúdený vo vykonštruovanom proces za špionáž za napísanie článku pre Hlas Ameriky v roku 1985, ktorý prežil vzburu v Leopoldovskej väznici a dostal sa na slobodu až v apríli 1990 kedy naši politici vyhlasovali, že politickí väzni už v Československu nie sú, sa nedožil ani dôchodku. Jeho kniha Kmotrou mi bola ŠtB predznačovala aký bude politický vývoj po tzv. zamatovej revolúcii. Fedor Gál mu na prvej tlačovke po prepustení odporúčal, aby nespomínal mená vyšetrovateľov ŠtB a sudcov, ktorí boli stále aktívni aj po novembri 1989.
Anton Halko prežil 17, 5 roka v pekle komunistických väzníc a zomrel ako 58 ročný. Ani v 50 rokoch nebol nikto tak dlho väznený. Paradoxne ho z USA kde sa chcel vždy dostať deportovali a dostal zákaz vstupu, kvôli tomu, že pracoval bez povolenia. Opisuje pomery v najhoršej komunistickej väznici v Leopoldove v čase normalizácie
.
Knihy je možné objednať zaslanim objednávky na našu emailovú adresu szcpv@szcpv.org alebo ,telefonicky na čísle +421 52 7722626, +421 903 142 771, písomne na adrese. Svetové združenie bývalých politických väzňov, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika.

Č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071, SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
Inklinácia k divadlu a písaniu literárnych, neskôr novinárskych textov, Francistyho napokon priviedla začiatkom 60. rokov až do Košíc, kde sa s malými prestávkami zdržiaval až do svojej smrti na sklonku leta 1985. Vtedy bol už vážne chorý a iba predčasná smrť zabránila, že nebol trestne stíhaný a vzatý do väzby za neustále sa opakujúce pokusy vynášať kritické texty proti vtedajšiemu režimu. Ako novinár a dramatik, rozhlasové štúdia Košice, Bratislava a Banská Bystrica mu odvysielali dovedna asi 13 pôvodných rozhlasových hier, sa Alexander Francisty dostal počas pohnutého obdobia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa až na politické rokovania do Čiernej nad Tisou v auguste 1968. Odvtedy sa jeho názory na politické pomery v našom štáte výrazne zmenili. A z Francistyho, začínajúceho úspešného novinára a dramatika, sa stal ideový odporca systému. Ďalej však publikoval podľa naskytnutých možnosti v oficiálnej tlači a písal hry pre rozhlas. Tie najvýznamnejšie texty, ktoré neboli kvôli dobovým podmienkam určené na publikovanie pre verejnosť, putovali do zásuvky a boli vynášané na Západ. Literárna monografia Osud skrytý v kufríku, zverejňuje práve tieto texty.OSUD SKRYTÝ V KUFRÍKU
Literálny profil zabudnutého autora

Alexander Reis Francisty, prežil holokaust vďaka Tisovým výnimkám, pôsobil v Košiciach 60.-80. roky, bol na rokovaní v Čiernej nad Tisou august 1968. Neskôr publicisticky odstavený. Pracoval aj pre centrálny denník Ľud 1968-69. Československý rozhlas mu odvysielal  13. pôvodných rozhlasových hier. Na sklonku socialistickej normalizácie vynášal texty na Západ. Jednu z nich novela STORY, o živote v opozícii, venoval v decembri 1983 prezidentovi USA Ronaldovi Reaganovi. Nasledovalo sledovanie zo strany ŠtB, zabavenie textov, konfiškácia literárnej pozostalosti. Francisty v tom čase leto 1985, zomrel následkom ťažkej choroby. Texty sa objavili až po Novembrovom prevrate 1989, boli vyňaté z jedného  z archívov KE ŠtB, autorom knižnej publikácie spisovateľom Štefanom Lazorišákom, ktorý sa s Francistym poznal osobne. Jedná sa o výber  dosiaľ nezverejnených disidentských textov, esejí, divadelnej a rozhlasovej hry,  napísaných prevažne v časoch vrcholiacej normalizácie v ČSSR. Knihu vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov za  podpory ŽNO Košice a MVO Ľudia a voda.

Obsiahlu literárnu monografiu, pod názvom Osud skrytý v kufríku, uviedol jej zostavovateľ spisovateľ Štefan Lazorišák, ktorý Francistyho poznal osobne. Jedná sa o dosiaľ nepublikované texty objavené v jednom z archívov košickej správy ŠtB po Novembrovom prevrate 1989. Tam boli po bytovej prehliadke a zabavení Francistyho literárnej pozostalosti uložené po predčasnej autorovej smrti v lete 1985. Francisty sa totiž pokúšal niektoré texty kritizujúce pomery v  socialistickom Československu na počiatku 80.rokov vrcholiacej normalizácie, vyniesť ilegálne na Západ. Jeden text, novela STORY z roku 1983, bol venovaný prezidentovi USA Ronaldovi Reaganovi. Francistyho ilegálny pokus, preniesť disidentské texty na Západ, bol odhalený agentmi tajnej polície v Košiciach a všetky rukopisy skonfiškované. Našťastie však nie navždycky.


Samotný život a osud židovského novinára a dramatika Alexandra Reis Francistyho bol veľmi zložitý. Odrážal politický vývoj v našom štáte od predvojnových demokratických pomerov v Československu, kedy sa roku 1937 narodil, po vznik fašistického Slovenského štátu, kde ako rodený Žid prežil iba vďaka vydaným Tisovým výnimkám. Majetok rodiny bol arizovaný, otec mu padol počas SNP v bojoch na Kremničke a mladý Francisty sa musel pretĺkať v neľahkých povojnových podmienkach už obnovej Československej republiky ako to šlo.
Štefan Lazorišák OSUD SKRYTÝ V KUFRÍKU
Literálny profil zabudnutého autora Cena 10 - EUR

Vydanie knihy bolo ohrozené v dôsledku likvidačného zníženia dotácie na rok 2021 poskytovanej ministerstvom vnútra Svetovému združeniu bývalých politických väzňov o polovicu. Združenie väčšiu polovicu dotácie, čo predstavuje sumu 2 025 eur, uhradilo za vydanie tejto unikátnej publikácie. Zakúpením knihy pomôžete nášmu združeniu v zložitej situácii, kedy sa súčasná vláda snaží eliminovať našu činnosť likvidačnou dotáciou, paradoxne v čase kedy sa 21. august stal pamätným dňom. Svetové združenie v roku 2002 odhalilo v Poprade v súčasnosti stále jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa. Pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska po 17. novembri 1989 je združenie hrozbou aj pre súčasných politikov, rovnako ako bolo hrozbou pre Husákov normalizačný režim, ktorý predchodcu nášho združenia K-231 zakázal. Podrobnosti nájdete v príspevku s názvom Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania uverejnenej na stránke http://www.szcpv.org/21/zaloba.html

Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE
Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968

Štefan Lazorišák a  Tibor Kočík sú autormi novej publikácie AUGUST 1968 a KOŠICE
Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968
Kniha je výsledkom medzinárodnej konferencie k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, vydalo ju Svetové združenie bývalých politických väzňov.
Dielo obsahuje aj doposiaľ nepublikované archívne záznamy z prostredia ŠtB.
Na čiernej obálke sú dátumy úmrtia jednotlivých obetí okupácie, bolo ich 11.
Publikácia AUGUST 1968 a KOŠICE - Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968, bola ocenená vo svojej kategórii v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska  2021. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnílo 9. júna 2022  v Dvorane Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33 v Bratislave.Poznámka: Omylom je v spravodajstve RTVS uvedený Tibor Kočík. Správne ma byť Štefan Lazorišák.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22725373/ludia-hadzali-tehly-vojaci-strielali-kosice-v-auguste-1968-krvacali-najviac.html

Štefan Lazorišák,   Tibor Kočík Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE
Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968 Cena 10 - EUR

Vydaním zbierky básni kniežaťa Ing. Juraja Radziwilla - Anoškina Melancholické fragmenty si Svetové združenie bývalých politických väzňov uctilo pamiatku na nebohého člena výboru združenia, ktorý nás náhle opustil 29. apríla 2016 vo veku 85 rokov. Osud mu nedoprial dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov, Zväzu protikomunistického odboja a Svetového združenia bývalých politických väzňov ), o čo sa roky zasadzoval.
Juraj Radziwill-Anoškin
Melancholické fragmenty

PREDHOVOR

Začiatky autorovej tvorby  je treba hľadať v období našej neslobody v rokoch 1950 -  60, kedy útlak komunistického režimu u nás mal tie najsurovejšie formy prejavu. Sám autor ich zažil s dvojnásobnou intenzitou:  Jednak bol predstaviteľom vysokej aristokracie, ktorú vládnuci režim mal  za cieľ zničiť psychicky aj fyzicky, a jednak ako študent - vysokoškolák   prejavoval ostentatívne neochotu podriadiť sa vládnucej ideológii, čo veľmi podrývalo ideologickú morálku tých, ktorí sa s ním kontaktovali. Výsledkom bolo, že sa i so svojou sestrou Kňažnou Eugéniou ocitli  v r. 1953 na niekoľko rokov v komunistických likvidačných väzenských táboroch, autor na Jáchymovsku, Kňažná Eugénia sa po rôznych väzniciach  nakoniec ocitla v Želiezovciach.

V jáchymovských koncentrákoch sa v tej dobe nachádzala skutočná elita slovenského a českého národa. Koncentráky boli preplnené profesormi, vedcami, inžiniermi, kňazmi, umelcami, boli tam špičkoví športovci, čelní politici, spisovatelia, novinári i mnoho bežných predstaviteľov inteligencie. Ale aby  to nebolo také jednoduché, primiešala medzi nich strana a vláda i zločincov, kriminálnikov, vrahov  a podobných. Tento odpad spoločnosti. mal  u bacharov - eštebákov privilegované postavenie, no skupina politických väzňov si napriek tomu dokázala udržať svoju jednotnosť a kriminálnikov za cenu ťažkých obetí izolovala.

Také bolo prostredie, plné surovostí, hrôzy, ponižovania a bezohľadnosti. Je  takmer neuveriteľné, že práve tu sa rodili inšpirácie  krásy a nežností, prekryté jemnou melanchóliou, ktoré by v iných podmienkach možno ani neožili. A u mnohých tieto inšpirácie vytvorili trvalú základňu  pre ich  citový i umelecký život aj po ich návrate do normálneho života. Tak  tomu bolo aj u autora  "Melancholických fragmentov" ktoré  túto precítenú melanchóliu predkladajú prvý krát širokej čitateľskej verejnosti.

Hlboké prežívanie zdánlivo jednotvárnych dní v izolovanej realite politického väzňa je tu podané jemnou, impresionisticky ladenou formou vyjadrenia prchavých dojmov a prežívaní. Dominantným je však obsah. Táto symbióza formy a obsahu vychádza z filozofie myslenia autora,  vyjadrenej v prapodivnom slove "exploatacionalizmus", ktoré v praxi hovorí, že človek by sa mal snažiť naplno prežiť - exploatovať - každú chvíľku svojho života a nečleniť dojmy a prežitky na menej alebo viacej dôležité. V každom okamihu života uvedomovať si jeho bohatosť, krásu a nesmiernu hĺbku. Výsledkom je veľkorysosť a šľachetnosť.

Autorova poézia i básnická próza je písaná dvojjazyčne. Vyplýva to z toho, že veľká časť jeho najintenzívnejšieho emocionálneho života sa odohrávala v českých zemiach. Preto český i slovenský jazyk sú mu  rovnako blízke.

              .         

Melancholické fragmenty - Juraj Radziwill-Anoškin

Cena 4 - EUR       
Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc

Bývalý politický väzeň a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov
Bývala hlava Aristokraického združenia Slovenska

Knieža Juraj Radziwill-Anoškin


CESTA ZA SLOBODOU  17,5 roka v leopoldovskom väzení - Anton Halko

Cena 5 - EUR       

SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom - Alica Hovancová

Cena 6 - EUR       

Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953 - Jozef Tekely

Cena 5 - EUR       

Sibírske utrpenie - Mikuláš Zseitlik

Cena 4 - EUR         Predhovor a ukážky z knihy

   Recenzia knihy

PRVÝ PONOVEMBROVÝ SAMIZDAT - Marián Dudinský Kmotrou mi bola ŠtB

Táto kniha vyšla s veľkým oneskorením, po nepochopiteľnom otáľaní všetkých tých, ktorým bola ponúknuta na vydanie. Hoci vznikla ešte na jar 1990, nik neprejavil záujem o "spomienky" politického väzňa na Leopoldov rokov 1985-1990, lebo mnohí aktéri vtedajších udalostí sa práve "zamatovo" pretransformovali na demokratov. Žeravá téma vyvoláva duchov aj tam, kde by to nikto nečakal- v kruhochdisentu. Ľavičiarov i pravičiarov spájalo spoločné puto boja o moc a neželané spomienky akéhosi mukla mohli mnohé nároky na túto moc spochybniť. A tak si myslím, že kým bude kdekoľvek na svete záujem o moc, bude vždy aj záujem o dobre utajených väzňov svedomia...(autor)

Poznámka: Kniha novinára M. Dudinského nebola nikdy v distriíbúcii, vyšla v obmedzenom náklade len pre členov Konfedrácie politických väzňov a Slovenskej asociácie násilne odvlečených.

Cena 5 - EUR


hlavna stranka