hlavna stranka Zdieľaj


Knihy je možné objednať zaslanim objednávky na našu emailovú adresu szcpv@szcpv.org alebo ,telefonicky na čísle +421 52 7722626, +421 903 142 771, písomne na adrese. Svetové združenie bývalých politických väzňov, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika.

Č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071, SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX


Cena knihy: 10 eur

Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE
Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968

Štefan Lazorišák a  Tibor Kočík sú autormi novej publikácie AUGUST 1968 a KOŠICE
Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968
Kniha je výsledkom medzinárodnej konferencie k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, vydalo ju Svetové združenie bývalých politických väzňov.
Dielo obsahuje aj doposiaľ nepublikované archívne záznamy z prostredia ŠtB.
Na čiernej obálke sú dátumy úmrtia jednotlivých obetí okupácie, bolo ich 11.

Vydanie knihy bolo ohrozené  v dôsledku likvidačného zníženia dotácie na rok 2021 poskytovanej ministerstvom vnútra  Svetovému združeniu  bývalých politických väzňov o polovicu. Združenie väčšiu polovicu dotácie,  čo predstavuje sumu 2 025 eur, uhradilo za vydanie tejto unikátnej publikácie.  Zakúpením knihy pomôžete nášmu združeniu v zložitej situácii, kedy sa súčasná vláda snaží eliminovať našu činnosť likvidačnou dotáciou, paradoxne v čase kedy sa 21. august stal pamätným dňom. Svetové združenie v roku 2002 odhalilo v Poprade v súčasnosti stále jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa. Pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska po 17. novembri 1989 je združenie hrozbou aj pre súčasných politikov, rovnako ako bolo hrozbou pre Husákov normalizačný režim, ktorý predchodcu nášho združenia K-231 zakázal. Podrobnosti nájdete  v príspevku s názvom Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania
uverejnenej na stránke http://www.szcpv.org/21/zaloba.html
Poznámka: Omylom je v spravodajstve RTVS uvedený Tibor Kočík. Správne ma byť Štefan Lazorišák.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22725373/ludia-hadzali-tehly-vojaci-strielali-kosice-v-auguste-1968-krvacali-najviac.html


Vydaním zbierky básni kniežaťa Ing. Juraja Radziwilla - Anoškina Melancholické fragmenty si Svetové združenie bývalých politických väzňov uctilo pamiatku na nebohého člena výboru združenia, ktorý nás náhle opustil 29. apríla 2016 vo veku 85 rokov. Osud mu nedoprial dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov, Zväzu protikomunistického odboja a Svetového združenia bývalých politických väzňov ), o čo sa roky zasadzoval.
Juraj Radziwill-Anoškin
Melancholické fragmenty

PREDHOVOR

Začiatky autorovej tvorby  je treba hľadať v období našej neslobody v rokoch 1950 -  60, kedy útlak komunistického režimu u nás mal tie najsurovejšie formy prejavu. Sám autor ich zažil s dvojnásobnou intenzitou:  Jednak bol predstaviteľom vysokej aristokracie, ktorú vládnuci režim mal  za cieľ zničiť psychicky aj fyzicky, a jednak ako študent - vysokoškolák   prejavoval ostentatívne neochotu podriadiť sa vládnucej ideológii, čo veľmi podrývalo ideologickú morálku tých, ktorí sa s ním kontaktovali. Výsledkom bolo, že sa i so svojou sestrou Kňažnou Eugéniou ocitli  v r. 1953 na niekoľko rokov v komunistických likvidačných väzenských táboroch, autor na Jáchymovsku, Kňažná Eugénia sa po rôznych väzniciach  nakoniec ocitla v Želiezovciach.

V jáchymovských koncentrákoch sa v tej dobe nachádzala skutočná elita slovenského a českého národa. Koncentráky boli preplnené profesormi, vedcami, inžiniermi, kňazmi, umelcami, boli tam špičkoví športovci, čelní politici, spisovatelia, novinári i mnoho bežných predstaviteľov inteligencie. Ale aby  to nebolo také jednoduché, primiešala medzi nich strana a vláda i zločincov, kriminálnikov, vrahov  a podobných. Tento odpad spoločnosti. mal  u bacharov - eštebákov privilegované postavenie, no skupina politických väzňov si napriek tomu dokázala udržať svoju jednotnosť a kriminálnikov za cenu ťažkých obetí izolovala.

Také bolo prostredie, plné surovostí, hrôzy, ponižovania a bezohľadnosti. Je  takmer neuveriteľné, že práve tu sa rodili inšpirácie  krásy a nežností, prekryté jemnou melanchóliou, ktoré by v iných podmienkach možno ani neožili. A u mnohých tieto inšpirácie vytvorili trvalú základňu  pre ich  citový i umelecký život aj po ich návrate do normálneho života. Tak  tomu bolo aj u autora  "Melancholických fragmentov" ktoré  túto precítenú melanchóliu predkladajú prvý krát širokej čitateľskej verejnosti.

Hlboké prežívanie zdánlivo jednotvárnych dní v izolovanej realite politického väzňa je tu podané jemnou, impresionisticky ladenou formou vyjadrenia prchavých dojmov a prežívaní. Dominantným je však obsah. Táto symbióza formy a obsahu vychádza z filozofie myslenia autora,  vyjadrenej v prapodivnom slove "exploatacionalizmus", ktoré v praxi hovorí, že človek by sa mal snažiť naplno prežiť - exploatovať - každú chvíľku svojho života a nečleniť dojmy a prežitky na menej alebo viacej dôležité. V každom okamihu života uvedomovať si jeho bohatosť, krásu a nesmiernu hĺbku. Výsledkom je veľkorysosť a šľachetnosť.

Autorova poézia i básnická próza je písaná dvojjazyčne. Vyplýva to z toho, že veľká časť jeho najintenzívnejšieho emocionálneho života sa odohrávala v českých zemiach. Preto český i slovenský jazyk sú mu  rovnako blízke.

              .         

Melancholické fragmenty - Juraj Radziwill-Anoškin

Cena 5.-EUR       
Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc

Bývalý politický väzeň a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov
Bývala hlava Aristokraického združenia Slovenska

Knieža Juraj Radziwill-Anoškin

HISTÓRIA RODOV V STAREJ ĽUBOVNI -MÁRIA TUREKOVÁ

Cena 26.-EUR       
Bohato ilustrovaná kniha nielen o rodoch v Starej Ľubovni, ale aj o utrpení násilne odvlečených do Gulagoch.
Knihu si môžete objednať priamo u autorky:
Mgr. Mária Tureková, Hviezdoslavova 7, 064 01 Stará Ľubovňa, č. tel: 052 4369010, e-mail: mariaturekova@gmail.com
Prezentácia knihy História rodov mesta Stará Ľubovňa

CESTA ZA SLOBODOU  17,5 roka v leopoldovskom väzení - Anton Halko

Cena 4.-EUR       

SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom - Alica Hovancová

Cena 5.-EUR       

Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953 - Jozef Tekely

Cena 3.-EUR       

Sibírske utrpenie - Mikuláš Zseitlik

Cena 3.-EUR         Predhovor a ukážky z knihy

   Recenzia knihy

PRVÝ PONOVEMBROVÝ SAMIZDAT - Marián Dudinský Kmotrou mi bola ŠtB

Táto kniha vyšla s veľkým oneskorením, po nepochopiteľnom otáľaní všetkých tých, ktorým bola ponúknuta na vydanie. Hoci vznikla ešte na jar 1990, nik neprejavil záujem o "spomienky" politického väzňa na Leopoldov rokov 1985-1990, lebo mnohí aktéri vtedajších udalostí sa práve "zamatovo" pretransformovali na demokratov. Žeravá téma vyvoláva duchov aj tam, kde by to nikto nečakal- v kruhochdisentu. Ľavičiarov i pravičiarov spájalo spoločné puto boja o moc a neželané spomienky akéhosi mukla mohli mnohé nároky na túto moc spochybniť. A tak si myslím, že kým bude kdekoľvek na svete záujem o moc, bude vždy aj záujem o dobre utajených väzňov svedomia...(autor)

Poznámka: Kniha novinára M. Dudinského nebola nikdy v distriíbúcii, vyšla v obmedzenom náklade len pre členov Konfedrácie politických väzňov a Slovenskej asociácie násilne odvlečených.

Cena 4,-EUR

hlavna stranka