hlavna stranka
Návrat

Symbol maďarského fašizmu -vták Turul- je na juhu Slovenska, kde má politický vplyv SMK, bez odozvy médií i politikov.
Že ide skutočne o fašistický symbol vydala nedávno svedectvo samotná Generálna prokuratúra Maďarskej republiky keď skupinka iredentistov chcela Turula umiestniť v centre Budapešti.

- Bez náležitej odozvy bola aj doslova rasistická výzva poslanca NR SR za SMK M. Duraya, aby Maďari nevstupovali do zmiešaných manželstiev so Slovákmi lebo by to bolo „špinenie maďarskej rasy!!!“

Pálenie štátnych symbolov nie je to isté ako upaľovanie kacírov

V súčasnosti sa značne medializuje v podstate marginálny akt spálenia maďarskej štátnej vlajky „Slovákmi“, ktoré majú na svedomí buď provokatéri alebo jednotlivci čo nemajú k oficiálnej slovenskej politike nijaký vzťah.

            Ba čo viac orgány činné v trestnom konaní začali už aj trestné stíhanie v zatiaľ nepomenovanom trestnom čine. Nepomenovanom zrejme preto, že v Tr. zákone SR sa o pálení respektíve ničení štátnych symbolov nič nehovorí. Každé použitie Tr. zákona v podobných prípadoch vnímame obzvlášť citlivo lebo sme boli jeho priamymi účastníkmi jeho zneužitia v minulosti.

            Odhliadnuc od faktu, že pálenie štátnych vlajok je v EÚ i v USA takpovediac folklórom, my politickí väzni komunizmu takýto prejav nesúhlasu odmietame.

            O to viac nás však znepokojuje fakt, že symbol maďarského fašizmu -vták Turul- je na juhu Slovenska, kde má politický vplyv SMK, bez odozvy médií i politikov. Že ide skutočne o fašistický symbol vydala nedávno svedectvo samotná Generálna prokuratúra Maďarskej republiky keď skupinka iredentistov chcela Turula umiestniť v centre Budapešti.

            Bez náležitej odozvy bola aj doslova rasistická výzva poslanca NR SR za SMK M. Duraya, aby Maďari nevstupovali do zmiešaných manželstiev so Slovákmi lebo by to bolo „špinenie maďarskej rasy!!!“

            Ak k tomu pridáme i čaro nechceného –priznanie predsedu Strany Európskych Socialistov Poula Nilupa Rasmussena, že v Holandsku, Rakúsku ba dokonca i v samotnom Dánsku kde bol svojho času premiérom, pravica vstúpila do koalície s extrémistami a vraj nenasledovala žiadna verejná reakcia európskych politikov,  potom sa musíme pýtať prečo je tu až hysterická reakcia eurosocialistov voči demokraticky zvolenej slovenskej koalícii?

            Chceme dôrazne pripomenúť, že bývalí politickí väzni komunizmu na Slovensku, ktorí majú praktickú skúsenosť s intoleranciou na štátnej aj individuálnej úrovni, odsudzujú akýkoľvek prejav rasizmu, xenofóbie či extrémizmu. Fandíme však vlastenectvu a Európe národov.

            Ako konštatovala pred mesiacom v Bruseli Cristiana Muscardini,  poslankyňa EP a koprezidentka skupiny Únia pre Európu národov – ÚN, ktorej SNS je riadnym členom, „ po páde berlínskeho múru a komunizmu sa Európa stala kontinentom, kde žijú slobodní ľudia a kde meradlom ich demokracie sú práve slobodné  voľby. Preto aj o postavení a kvalite konkrétnej politickej strany rozhodujú voliči a nie  úzke elitné  politické krúžky, zaujatí komentátori a politickí protivníci...“

            Žiadame preto aby  sa naša diplomacia prestala stupňujúcemu sa tlaku maďarských iredentistov len nečinne prizerať a aby dôrazne čelila tejto nevyhlásenej psychologickej vojne proti Slovensku.

                        V Bratislave dňa 11.8. 2006

            Svetové združenie bývalých československých  politických väzňov

hlavna stranka