hlavna stranka
Návrat

"Modrý experiment"
Prísne tajná Informácia o bezpečnostnej situácii v ČSSR" č. 6523/23 zo dňa 12.5.1984

Stupňovanie nátlaku  maďarských nacionalistov

Rýchle zostavenie novej slovenskej vlády po nedávnych parlamentných voľbách vyvolalo značnú nervozitu v kruhoch SMK a jej spriaznených loby v zahraničí. Niet pochýb, že prvoradou príčinou je ukončenie finančne lukratívnych možností aké mali jej príslušníci a aké si vynútili sústavným politickým vydieraním Dzurindovej rozpadajúcej sa koalície.

Ako uvádza J. Dancer v článku „USA začínajú vyvíjať nátlak na Slovensko.“ v  mesačníku Júliusa Boska vydávanom v SRN č. 109: „Dňa  7. júla priniesol denník SME článok, v ktorom sa okrem iného píše:" Zahrnutie Slovenskej národnej strany do novej vládnej koalície na Slovensku bolo zbytočné a výnimočne neuvážené, vyhlásil demokratický poslanec amerického Kongresu Tom Lantos, člen výboru pre medzinárodné  vzťahy. Zákonodarca maďarského pôvodu, ktorý ako jediný člen amerického Kongresu prežil holokaust.  Mocnej židovskej loby v USA netrvalo dlho presadiť, aby exekutíva USA začala poslušne konať v jej intenciách. Už 13. júla navštívil prezidenta SR Gašparoviča veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR Rodolphe M. Vallee, aby ho informoval, že "americká vláda bude sledovať dodržiavanie ľudských práv a práv menšín na Slovensku". Zdá sa, že slovenský prezident sa zachoval ako prezident suverénneho demokratického štátu a kontroval, ako o tom informoval jeho hovorca, požiadavkou, " aby si USA pri tej príležitosti všímali aj konanie zástupcov menšín smerom k stabilite Slovenska". O deň neskôr navštívil americký veľvyslanec dezignovaného premiéra SR Fica, u ktorého intervenoval vo veci slovenského vojenského kontingentu v Iraku, ktorý sa nová vládnuca garnitúra rozhodla stiahnuť.

            Toľko k faktografii posledného vývoja slovensko-amerických vzťahov. Ostáva len vysvetliť fakty historickej povahy, ktoré tvoria pozadie tohto stavu a bez ktorých ich nie je možné pochopiť. S požiadavkou "monitorovania" dodržiavania ľudských a menšinových práv na Slovensku ako prvá vyrukovala Strana maďarskej koalície, ktorá sa nedostala do vládnej koalície napriek tomu, že prejavila maximálnu pružnosť i ústretovosť a bola ochotná vstúpiť do vládnej koalície s akýmkoľvek zoskupením politických subjektov (tzv. pravica i tzv. ľavica) s výnimkou SNS, ktorá obdobne tiež vylučovala spoluprácu s SMK. Keď sa stalo zrejmým, že SMK po ôsmich rokoch vypadne z vládnej koalície, kam sa dostala na nátlak USA a niektorých kruhov EÚ, ihneď ubezpečila svoje kádre na vedúcich a riadiacich postoch, že im v prípade ich odvolania z funkcií poskytne právnu pomoc. Súčasne začala hrať druhý akord svojej politickej hry, ktorý sa dá vyjadriť nasledovne: Buď nás zoberiete do vlády a potom budeme dobrí a relatívne, alebo formálne lojálni, alebo vás zdiskreditujeme po celom svete...“

            V súvislosti s vyššie citovaným, všetky zmanipulované a jednostranne zamerané médiá na Slovensku, neschopné sebareflexie po fiasku *modrého experimentu ktorý pochovali voliči v parlamentných voľbách, spustili hysterickú kampaň proti účasti SNS vo vláde premiéra Róberta Fica. Okrem už známych pseudopravicovo-neobolševických  téz o extrémistickej strane za akú unisono označujú SNS, táto cielená kampaň zaznamenala nóvum v podobe výroku M. Duraya, ktorý označil SNS ako fašistickú stranu!
*Poznánka autora: Pozrí tiež "Zbytočná obeť"
a "Modrý experiment" M Rosa- http://www.magnificat.sk/mrosa/0406/zaujalo.htm

                        K Durayovej osobe pre osvieženie pamäte je potrebné pripomenúť si „Informáciu o bezpečnostnej situácii v ČSSR“ č. 6523/23 zo dňa 12.5.1984, označenej ako prísne tajná, ktorú Predsedníctvu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa predložil vtedajší minister vnútra V. Vajnar. Na strane 5  nie je M. Duray označený ako  pravicový oportunista, odporca socializmu či stúpenec Charty 77 ale  jednoznačne len ako predstaviteľ maďarských nacionalistov. K uvedenému je potrebné uviesť, že by bolo skutočne neobjektívne voči vtedajšiemu komunistickému režimu tvrdiť že práva Rómov a menšín boli porušované. V skutočnosti boli nadštandartné. Ak vtedajšia ŠtB označila M. Duraya ako predstaviteľa maďarských nacionalistov, tak zrejme veľmi dobre vedela o čom hovorí.                                                                  

Keď M. Duray klesol až tak hlboko, že začal používať praktiky komunistov a označil parlamentnú stranu, ktorá je členom vládnej koalície ako fašistickú, v tom prípade sa z jeho strany jedná o zjavnú provokáciu  v duchu praktík ŠtB, ktoré si zrejme pán Duray zobral za svoj vzor.

                        Obviňovať SNS z fašizmu je aj pre človeka, ktorý nesympatizuje s touto politickou stranou prisilnou kávou.

            Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov veľmi citlivo vníma ak sa opäť vyrábajú ideologickí nepriatelia označovaní za extrémistov, či dokonca fašistov. Tieto praktiky totiž až príliš zaváňajú praktikami komunistickej ŠtB, ktorá každý prejav oponentúry označovala za protisocialistický, extrémistický či fašistický. Proti takému nátlaku sa musíme čo najrozhodnejšie ohradiť.        

                                                           František Bednár

                        Predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Hore

Informácia o bezpečnostnej situácii v ČSSR“ č. 6523/23 zo dňa 12.5.1984, označená ako prísne tajná, ktorú Predsedníctvu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa predložil vtedajší minister vnútra V. Vajnar.

Hore