Hlavná stránka
Späť na stránku Informácie o organizácii

Rokovanie SZČPV s MDPT SR a ÚPN
NA ZAMYSLENIE


OTVORENÝ LIST TÝM, ČO VOLAJÚ PO ZJEDNOTENÍ

Poprad 15.03.2007

V zmysle našej gentlemanskej dohody z konca minulého roka o spoločnom postupe pri presadzovaní záujmov politických väzňov a odvlečených, na ktoré nás vyzval Zväz protikomunistického odboja - ZPKO, sme obom organizáciám politických väzňov Konfederácii politických väzňov Slovenska - KPVS aj ZPKO oznámili, že dňa 15.03.07 o 9,00 hod. nás prijme štátny tajomník MDPT SR. Predmetom rokovania bolo navrátenie zliav na železnici, ktoré našim členom v rozpore so zákonom odňala bývalá vláda a ďalšie aktuálne otázky. Vaša účasť bola žiaduca, aby ste si mohli uplatniť vlastné predstavy o tomto probléme, resp. aby ste v zmysle vyššie uvedenej gentlemanskej dohody medzi našimi organizáciami podporili spoločné stanovisko.

Naše rokovania boli veľmi užitočné a priniesli celý rad konkrétnych výsledkov, na ktorých budete napriek Vášmu nezáujmu participovať aj vy. Inými slovami, prečo by ste sa mali angažovať, keď to za Vás urobí niekto druhý?

Ukázalo sa, že Vaša ponuka na seriózny dialóg bola len bublinou, ktorá spľasla v okamihu, keď ste mali konkrétnou účasťou na rokovaní prispieť k tomuto dialógu. Je evidentné, že obe organizácie politických väzňov, ktoré dnes pôsobia už len ako akési kluby dôchodcov, musia prejsť radikálnou zmenou myslenia, lebo v 21. storočí už nereprezentujú tie ideály na ktorých vznikli, a nezodpovedajú ani predstavám modernej mimovládnej organizácie, ktorá dokáže osloviť súčasnú populáciu, či participovať na otvorenosti EÚ. Naša ponuka na spoluprácu trvá, avšak nemôže vyznievať ako dialóg medzi hluchoslepými. Tento náš odkaz dávame na Internet aj preto, aby bol dostupný všetkým, ktorí nad Vašim zmyslom pre „dialóg" len neveriacky krútia hlavou.

           

                                    Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Hlavná stránka