Hlavná stránka
Späť na stránku Informácie o organizácii

OTVORENÝ LIST TÝM, ČO VOLAJÚ PO ZJEDNOTENÍ
NA ZAMYSLENIE


Rokovanie SZČPV s  MDPT SR a ÚPN

Dňa 15.03.2007 sa na MDPT SR uskutočnilo rokovanie zástupcov našej organizácie, predsedu SNO p. Mariána Dudinského a člena výboru SZČPV p. Emila Šveca so zástupcami rezortu na Čele so štátnym tajomníkom ministerstva p. Ing. Milanom Mojšom.

Predmetom rokovania boli otázky súvisiace s možnosťou obnovenia zliav na železnici SR pre našich členov a oprávnených osôb v zmysle zák. SNR 119/90 a 319/91 Zb. Na rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia KPVS a ZPK.O, ale účasť na poslednú chvíľu odmietli.

V priebehu takmer dvojhodinového rokovania sa obe strany dohodli, že sa sformuluje oficiálny dokument s pripomienkami a návrhmi na riešenie situácie a predloží sa odbornému tímu ministerstva. Vecné návrhy bude potrebné predložiť aj príslušnému odboru VÚC, ktoré vstupujú do aktivít v rámci miestnej samosprávy. Celkovo hodnotíme toto prvé vzájomné rokovanie na najvyššej úrovni za prospešné a perspektívne. Na paragrafovom návrhu v súčasnosti intenzívne pracujeme, aby sme ho mohli v Čo najkratšom Čase predložiť odbornej komisii MDPT SR.

Dňa 28.03.2007 prijal (podpredsedu SZČPV a predsedu Sekcie násilne odvlečených (SNO) p. Mariána Dudinského predseda správnej rady ÚPN p. Ivan A. Petranský, PhD. Obe strany rokovali o vzájomnej spolupráci pri odkrývaní bielych miest našej minulosti a o pomoci ÚPN pri archivácii dokumentácie obetí stalinského GULAG-u, ktorý je unikátom v strednej a východnej Európe a na ktorom sa takmer 15 rokov podieľali aj viacerí naši členovia. Je reálna Šanca, že archív odvlečených sa po rekonštrukcii a digitalizácii bude využívať nielen ako cenný zdroj pre našu historickú vedu, ale tiež ako inšpirácia pre autorov literatúry faktu a médiá. Novému predsedovi správnej rady ÚPN aj touto cestou blahoželáme.

 

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Hlavná stránka