hlavna stranka

Poďakovanie za podporu návrhu na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny

Zdieľaj  | 
Svetové združenie vyslovuje poďakovanie p. Mgr. Pavlovi  Š k r i ň ovi za podporu návrhu na založenie občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, ako aj za erudované doplnenie tohto návrhu.

Zároveň sa obraciame na právnikov, ktorí majú odvahu a skúsenosti vo veci podania žalôb proti štátu, aby nám pomohli vypracovať a podať túto žalobu.
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Petičný výbor: František Bednár -predseda-- Slovenská republika, Vladimír Pavlík -- Slovenská republika, Ján Baran – USA, Joseph Petrvalsky - Kanada, Ing. Ján Vojtek-Slovenská republika TU si môžete stiahnuť petičný hárok,
 

Pre občanov SR, Svetové združenie býv. československých politických väzňov, Obyčajných ľudí
P O D P O R A  akcií proti „Gorile“  a Petície SZČPV na založenie Občianskej komisie

pre prípravu Verejnej žaloby na niektorých ponovembrových politikov za vlastizradu
(Niektoré rozšírenia a vysvetlenia požiadaviek na politické a spoločenské zmeny v SR, zdôvodnenie, že treba očistiť nielen politiku a nielen od „Goríl“ – Fica, Dzurindu a spol., ale aj súdy a celú justíciu a nielen od Harabina a Trnku (prípadne aj Čentéša, nehrozí s ním veľká pozitívna zmena), ale aj od starých boľševičiek a starých boľševikov v justičných gangoch, ktorí sa za 64 rokov beztrestne podpísali pod státisíce zločinov súdruhov. Že treba tiež očistiť políciu a prokuratúru od starých a moci poplatných funkcionárov a osôb, ktoré nezatvorili jediného vysokopostaveného zločinca za zločiny komunizmu, za tisíce zločinov privatizácie a korupcie, za tisíce zločinov najmä na dedičstvách pôdy, že treba očistiť katastre a úrady až po ministerstvá od starých i nových, už „zaškolených“, rozkrádačov dedičstiev, majetkov, pôdy a lesov. Že treba prijať nielen novú Ústavu SR o priamej demokracii v SR, o záväznosti referenda a o zrušení trestnoprávnej imunity poslancov (treba pridať aj obmedzenie  trestnoprávnej imunity sudcov pri ich vyšetrovaní a zatýkaní novou – tzv. Generálnou inšpekciou SR, s jej právomocami vyšetrovať a zatýkať aj ústavných činiteľov a sudcov, prokurátorov a policajtov), ale aj nové volebné zákony, nové ekonomické a majetkové zákony, nový Trestný zákonník a v ňom nové, tzv. vedomé, trestné činy úradných osôb, nový Občiansky súdny poradok, zaväzujúci sudcov k niektorým povinnostiam prijímania predbežných opatrení, rušiacich rozhodnutí a uznesení, v právne pochybných, alebo premlčaných, kauzách úžery, podvodov na majetkoch, rozkrádania cudzích peňazí a majetkov, tunelovania, parazitovania s exekútormi a mafiami na nich, atď. ) 

Podporujeme:
1./ okamžitý odchod Štefana Harabina z funkcie predsedu  NS SR,
2./ vymenovanie generálneho prokurátora SR novým parlamentom SR z vybraných prihlásených kandidátov na nepolitický návrh občianskeho združenia na ochranu ľudských práv v spolupráci s niektorým združením nezávislých právnikov,
3./  zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov a obmedzenie trestnoprávnej imunity sudcov, 
4./ prijatie zákona a zásady povinného podriadenia sa výsledkom referenda tak poslancami NR SR a poslancami územných samospráv pri ich hlasovaní, či odstupovaní, ako aj prezidentom SR pri podpisovaní zákonov a pri odvolaní, alebo vymenovaní, ústavných činiteľov z funkcií a do funkcií,
5./ buď  markantné zníženie, alebo odstránenie kvóra (potrebného počtu hlasov)  na platnosť referenda,
6./ zníženie počtu podpisov na vyvolanie referenda na päť precent  z hlasov, odovzdaných pri posledných voľbách,
7./  zrušenie volebnej kaucie,
8./ poverenie kontrolného inštitútu a orgánu k obmedzeniu možnosti politikov osobne a neohlásene jednať s predstaviteľmi finančných a podnikateľských skupín, k obmedzeniu politických strán nekontrolovane a neobmedzene prijímať dary od podnikateľov a sponzorov,
k čomu pridávame požiadavku:

9./  po vzore iných členských štátov EÚ zriadiť v SR tzv. Generálnu inšpekciu SR, od štátnej moci a od Generálnej prokuratúry SR, od Úradu špeciálnej prokuratúry SR a od zložiek Ministerstva vnútra SR nezávislý orgán, kádrovo obsadzovaný cez Občiansku komisiu ľuďmi spomedzi odbornosťou vrcholových a neskompromitovaných, špičkových kriminalistov, detektívov a policajných vyšetrovateľov, vynikajúcich prokurátorov, spomedzi špičkových odborníkov na trestné právo, na obchodné a konkurzné právo, na občianske právo, na procesné právo, na daňové a iné ekonomické zákony a predpisy, na kriminalistickú psychológiu a sociológiu,  a podobne (špeciálni agenti).

Generálna inšpekcia SR by mala právomoci samostatne a nezávisle od iných orgánov štátu, vrátane nezávisle od generálneho prokurátora,  aj na detektoroch lži a špeciálnymi postupmi vyšetrovať, sledovať, a pri dôvodných podozreniach samostatne zatýkať a dávať do vyšetrovacej väzby - úradné osoby, politikov a verejných činiteľov, až najvyššich ústavných činiteľov a sudcov, prokurátorov a policajtov, ministrov a ich podriadených, členov vlád a poslancov parlamentu a iných zastupiteľstiev v SR. Do jej vyšetrovania by nesmeli zasahovať ani Generálna prokuratúra SR a Úrad špeciálnej prokuratúry SR, ani Ministerstvo spravodlivosti SR, ani Úrad boja s organizovanou kriminalitou a iné zložky Policajného prezídia a Ministerstva vnútra SR, ktoré inštitúcie a ich zložky by však boli povinné byť Generálnej inšpekcii SR na jej požiadanie nápomocné.

Na základe výsledkov vyšetrovaní Generálnej inšpekcie SR podávanie obvinenia z trestných činov a podávanie návrhov na začatie trestných súdov proti úradným osobám, politikom, verejným a ústavným činiteľom a sudcom, aj proti vojenským osobám za civilné trestné činy, by mal právo spolu so spisovým materiálom preštudovať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR, ktorý by mal právo vyjadriť sa k obvineniam a návrhom a odobriť ich svojím podpisom, alebo ich spochybniť a navrhnúť  vec znova Generálnou inšpekciou SR vyšetriť. Opakovane v jednej a tej istej veci toto právo  vrátenia veci Generálnej inšpekcii SR však Úrad špeciálnej prokuratúry SR by nemal mať.

    Od V. Mečiara a spol. cez M. Dzurindu a spol. a R. Fica a spol. po I. Radičovú a spol. ide o tú istú „politicko-mocenskú korporáciu“ (nazvime túto korporáciu „Gorila“ podľa známeho sledovacieho spisu SIS) vládnucich ŠtB-boľševických bánd v SR a ich kolaborantov a protežantov, prisluhovačov, ktorá len súperí medzi sebou o najvýnosnejšie štátne posty, o najlukratívnejšie privatizácie, dotácie a tendre, ktorá len hrá divadlo na ľavicu a pravicu s odlišnými ekonomickými pravidlami na ovládanie okrádaného a terorizovaného obyvateľstva, no navzájom sa po ich nižšie - vyššiepostavených a vysokopostavených politikov nezatvára. Všetkých treba nahradiť, vymeniť !! Zasa nesplnia ich predvolebné sľuby o druhom Švajčiarsku v SR (Mečiar a spol.),  o dvojnásobných platoch (Dzurinda a spol.), o vysokej zamestnanosti a zavedení právneho štátu v SR (Fico a spol.), naopak – celý vývoj spoločnosti v SR prebieha opačne. Slovenský národ bol ožobráčený, zdevastovaný, niektorí z politikov uvažujú dokonca o zrušení minimálnych miezd, v kríze bude zamestnanosť skôr klesať a od právneho štátu s dôverou občanov k súdom, k úradom a orgánom SR, s oporou občanov a podnikateľov v zákon a v Ústavu SR, sa zatiaľ na míle a míle vzďaľujeme !

     Všetci z nich na Úrade vlády SR dávali často skartovať a celkom odignorovali sťažnosti občanov na mnohopočetné porušovanie ich základných ľudských práv a občianskych slobôd v SR bez jedinej nápravy a bez pomoci pre občanov. Paralyzovali štátne kontroly, bez ich aktivizovania  dávali občanom posielať „Husákove listy“ v zmysle „u nás sa ľudské práva dodržiavajú ... obráťte sa na kompetentné orgány ...“, všetci z nich „rokovali“ s finančnými a privatizačnými žralokmi – zlodejmi, všetci z nich posielali svojich „vyjednávačov“ kvôli províziam z privatizácie, z tendrov ..., všetci z nich sa tým stali  v y d i e r a t e ľ n ý m i , všetci zneužívali políciu a prokuratúru na výrobu alibi pre nich, že sú vraj „čistí“. Nie su čistí !!  (Všetkým vo vláde zatiaľ vyhovujú dodnes nespravodlivé majetkové zákony, podľa ktorých napr. úradníci na katastroch majú väčšie právo rozhodovať o právach k majetkom a k dedičstvám vlastníkov a dedičov, než samotní vlastníci a vinou býv. komunistického režimu a jeho pohrobkov doteraz neuspokojení oprávnení dediči a reštituenti. Keď katastre majú niekoľko mesiacov i rokov na beztrestné machinácie a podvody s cudzími dedičstvami, s majetkami a s pozemkami, s lesmi, nadriadený ÚGKK Bratislava má ďalších 6 mesiacov na odpoveď sťažovateľovi, až potom môže trvať aj dva – tri roky, než pre žalujúcich sa občanov nakoniec rozbehnú súdy. Keď už je všetko rozkradnuté a možno aj v piatych „vlastníckych“ rukách. Ktoré súdy takmer zásadne nie sú podľa Občian. súd. poriadku nič povinné – len „môžu“ návrhom občanov vyhovieť – a takmer zásadne skorumpované a mocným v štáte poplatné súdy neprijímajú v prospech občanov spravodlivosť, ani len navrhované predbežné opatrenia voči podvodníkom, zlodejom pozemkov, majetkov, pôdy, táto zločinecká politicko-mocenská „korporácia“ dokonca neústavným zákonom zrušila aj povinnosť štátu okradnutým občanom poskytovať náhradné pozemky za komunistickými protežantmi rozkradnuté dedičstvá, len v smiešne nízkych peniazoch ich chce komunisticky a po mnohých strastiach a ničeniach občanov „odškodňovať“. Je veľmi smutné, že štátne kontroly a štátne inšpekcie SR, ak ide „len“ o rozkrádanie súkromného majetku mafiami a o škody na súkromnom majetku občanov od úradných mafií, sú takmer absolútne   n e č i n n é !!

Všetkým vo vláde zatiaľ vyhovuje, že zákon neukladá povinnosť – resp. zákon nie je vôbec rešpektovaný - premiérom a podpredsedom vlády posunúť sťažnosti občanov na škody od úradných osôb štátu z Úradu vlády SR zodpovedným ministrom a povinnosť uložiť im úlohy i kontrolovať  plnenie uložených úloh na odstránenie nedostatkov a na nápravy vecí v prospech občanov, alebo v prospech štátu, zákon neukladá povinnosť ministrom a ich podriadeným – resp. zákon nie je vôbec rešpektovaný - sťažnosti občanov riešiť aj zaktivizovaním štátnej kontroly a štátnej inšpekcie príslušného ministerstva, zákon neukladá povinnosť – resp. zákon nie je vôbec rešpektovaný - týmto štátnym kontrolám a inšpekciám do určitého termínu vydať a zaslať občanom rozhodnutie o ich sťažnosti, či boli, či neboli, porušené zákonné a ústavné práva občanov úradnými osobami, a či boli, či neboli, úradníkmi a orgánmi porušené povinnosti  úradných osôb).

Ktorá politicko-mocenská „korporácia“ v rokoch 1991 – 2012 rozkradla a dala rozkradnúť štátny majetok SR za niekoľko biliónov býv. slovenských korún (Sk), ktorá len narobí najmä pred voľbami veľa kriku o rozkrádačkách a zločinoch ich predchodcov vo vláde, no zásadne za zlodejiny, podvody, za korupciu, za podvodnícku privatizáciu a za zmanipulované tendre a za iné zločiny, navzájom býv. súdruhovia, ich pohrobkovia, alebo ich kolaboranti a protežanti, prisluhovači, medzi sebou sa s prispením konšpiračne inštruovanej „nezávislej“ justície a polície nezatvárajú.  (Súčasť Verejnej žaloby - napríklad zatajujú pred slovenským národom, že  na V. Mečiara sa nevzťahuje žiadna amnestia na nepremlčateľné ťažké zločiny proti ľudským právam, ako je únos – resp. právne pregnantnejšie podľa § 187 Tr. zák. zavlečenie - občana, mladého M. Kováča, do cudziny, pretože nikto v štáte, ani prezident a zastupujúci prezident, nemôže amnestovať sám seba, a to najmä za ťažké zločiny štátnej moci. Teda aj bez ohľadu na stanovisko Ústavného súdu SR každý „nezávislý“ policajt ministrov vnútra SR od Palka, Pada, Kaliňáka, po Lipšica, dávno mohol a stále môže stíhať nezákonne samoamnestovaného V. Mečiara ako hlavného podozrivého za zavlečenie M. Kováča ml. do cudziny. Od I. Lexu ako býv. riaditeľa SIS mohol a stále môže vyžadovať svedectvo a všetky podrobnosti a okolnosti zavlečenia i odhalenie hlavného organizátora, navádzateľa zavlečenia, inak by I. Lexu a spol. z aktérov zavlečenia za odmietnutie výpovedí a spolupráce vyšetrovateľ mohol obviniť z marenia vyšetrovania ťažkého zločinu, vykonaného od hlavného podozrivého páchateľa, na ktorého sa Mečiarove amnestie – samoamnestie, nevzťahujú, a nemôžu byť zákonným titulom právnej ochrany občana V. Mečiara !! Stanovisko Ústavného súdu SR k tejto veci a problematická „platnosť“ a „nezrušiteľnosť“ Mečiarových samoamnestií sa dotýka len t. č. možných svedkov proti V. Mečiarovi - I. Lexu a zavlečenie vykonávajúcich agentov SIS).

Títo zločineckí pohrobkovia komunistov a komunistickej totality, ktorí si aj po tzv. Nežnej revolúcii vychovali ich vlastných pohrobkov a nasledovníkov, počnúc V. Mečiarom a spol. zaviedli v SR znova ako „bežné“ spoločenské pravidlá, ako „normálne“ nástroje moci a politiky – lož, prekrúcania pravdy a skutočnosti, demagógiu, manipulácie s masami a s „nepohodlnými“ demokratickými občanmi a subjektami, krádeže, tunelovanie,  rozkrádanie štátneho a súkromného  majetku, podvody dedičské, pozemkové, konkurzné, privatizačné a úverové, tendrové a dotačné, mocou zakrývané zločinecké spiknutia typu zločineckých ŠtB – KGB konšpirácií proti národu, proti jednotlivým občanom a skupinám, proti celým rodinám, proti predstaviteľom cirkví, demokratickej a nezávislej, najmä pravicovej, inteligencie, dokonca za Mečiara aj proti štátom a ich predstaviteľom ... Slovenský herec a humorista Rasťo Piško po zistení, že súdny zákaz vydania knihy o Gorile mu znemožnil aj vydanie jeho nového CD s humornými textami na aktuálne dianie v slovenskej politike: „Pripomína mi to komunistický režim. Nakoniec, čo si budeme nahovárať -  väčšina našich miliardárov sú bývalí prominentí boľševici, alebo ich deti, ktoré študovali v Moskve.“.

     Svetovým združením bývalých československých politických väzňov organizovaná Občianska komisia a pripravovaná Verejná žaloba („The Publicplaintiff“) zrejme pre medzinárodný Súd, ako je „International court of Justice (ICJ) UNO“ v Haagu, ku ktorej Žalobe by mali mať právo pripojiť sa vlastnými doplňujúcimi Žalobami občania, a to úradnými osobami SR rozsiahlejšími majetkovými a nemajetkovými škodami a politicko-mocenskými zločinami na základných právach najpoburujúcimi spôsobmi zločinne poškodení občania a poškodené subjekty SR, mali by pracovať a mali by obsahovať:

v nasledovnom texte uvedené  body, princípy a žalobné témy, navrhované obeťami býv. a dnešných ŠtB – KGB protidemokratických zločineckých kampaní typu bývalých ŠtB-kampaní Selekcie, Asanácie, Kufor, Kamene a podobne. Po tzv. Nežnej revolúcii bol podporovateľovi Občianskej komisie a Verejnej žaloby podľa Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, demokratickému bezúhonnému novinárovi, hlave rodiny obetí takýchto ŠtB-kampaní potvrdený takýto mnohoročný „interes“ ŠtB o jeho rodinu L. Janákom zo širšieho rodinného kruhu obetí, osobným tajomníkom býv. vedúceho tajomníka ÚV KSS a člena politbyra ÚV KSČ I. Janáka. Ktorému býv. novinárovi, býv. komentátorovi týždenníka Sloboda a býv. šéfredaktorovi vládneho časopisu Podnikanie, tiež nejde o osobné presadenie sa v niektorej politickej strane, v politickom hnutí, v združení, alebo v akejkoľvek funkcii. Ide mu v záujme jeho detí a potomkov – a v záujme detí a potomkov ostatných občanov - len o zabezpečenie ich budúcnosti bez zločineckých „rudých“ mafií, gangov a úderiek typu „Gorily“, bez okrádania rodín nimi a bez ich ŠtB-boľševického štátneho teroru na rodine. V prípade potreby stačí zdôvodňovať podporu Občianskej komisie a Verejnej žaloby „na základe podpory a podnetov aj od obetí včerajších a dnešných zločinov na základných ľudských právach v SR“, alebo „na podnety a žaloby obetí starého i novodobého ŠtB-boľševického teroru v SR pre medzinárodné súdy a pre združenia bývalých politických väzňov “.

     1./  Nech vznikne 
1.1/ Ústredná občianska komisia (ÚOK) so sídlom v Bratislave a s jej pobočkami v krajských mestách, ktorá bude po dosiahnutí priamej demokracie v SR - (buď ako v Argentíne z vôle národa hoci neústavné zrušenie skompromitovaných vlád a skompromitovaných politických strán, nahradených občianskymi aktivistami – štát tam skrachoval napriek tomu, že takmer všetko, vrátane zdravotníctva a školstva, dal sprivatizovať - alebo ako na Islande referendum ako základný prvok priamej demokracie namiesto skorumpovanej vlády a skorumpovaného systému, pre malý štát SR znížené kvóra potrebných podpisov k vyhláseniu referenda napr. na 50.000 podpisov, pre parlament, vládu a prezidenta SR, povinné výsledky referenda, povinné okamžité zbavenie funkcie poslancov a predstaviteľov moci, štátnej a verejnej správy, len na základe celoštátneho, alebo regionálneho a lokálneho, referenda, podobne ako vo Švajčiarsku)
- a po verejnosťou vynútenom odstránení z verejného života doterajších starých a skompromitovaných politických štruktúr najmä z „Gorily“ v SR  riešiť - samostatne a vo vybraných kauzách aj  Žalobami napríklad pre International court of Justice UNO v Haagu - najzávažnejšie ekonomické zločiny, v ich dôsledkoch a v dôsledku rozkrádania pôdy, majetkov, dedičstiev, v dosledku korupcie, podvodov, nevýhodných privatizácií, znefunkčnenia zdravotníctva, školstva, sociálneho systému, všeobecné ohrozenie obyvateľstva (§ 284 Tr. zák), ktoré treba riešiť ako až vlastizradu (§ 311 Tr. zák.) a v zmysle medzinárodného práva ako sústavné a dlhodobé i mnohopočetné zločiny podozrivých najmä z „Gorily“ proti základným ľudským právam, proti občianskym slobodám a proti ľudskosti, voči obyvateľstvu SR. Ústredná občianska komisia (ÚOK) a nižšie občianske komisie by po vybudovaní systému občianskych komisí až cez povinné detektory lži voči podozrivým riešili kauzy najzávažnejších privatizačných a ekonomických zločinov voči štátu a národu najmä známe z médií, z archívov a z písomných a iných podnetov a oznámení od občanov,  orgánov, organizácií, združení a inštitúcií, dotýkajúce sa hlavne dovtedajších ponovembrových popredných predstaviteľov koaličných i opozičných politických strán a s nimi „spolupracujúcich“ úradníkov, sudcov, policajtov, prokurátorov, notárov, konkurzných správcov, zástupcov finančných skupín, a podobne v SR, a to na úrovni centier a krajov, alebo na úrovni okresov, miest a obcí. ÚOK by jej niektorou organizačnou zložkou riešila na základe podnetov a jej známych skutočností aj kauzy najkrikľavejších a najflagrantnejších porušovaní základných ľudských práv a občianskych slobôd konkrétnych občanov, menšín, skupín a celých rodín SR, ktoré kauzy zločinov komunizmu a býv. komunistov ešte neboli v SR súdené a odsúdené, alebo už boli, sú, alebo v pripravovanej forme budú, Sťažnosťami a Žalobami obetí a ich zástupcov podávané hlavne pre International court  of Justice (ICJ) UNO v Haagu, alebo pre Komisiu (resp. Výbor) OSN pre ľudské práva  v Ženeve, prípadne v menej závažných veciach pre býv. EKĽP Štrasburg - dnešný ESĽP v Štrasburgu.

Tiež nech vzniknú
1.2/  Okresné a miestne občianske komisie z bezúhonných, do nového spoločenského prúdu hlásiacich sa občanov, s čistým registrom trestov, bez ich pochybnej mnohopočetnej politickej minulosti a členstva v KSČ a KSS, ako aj bez čo len podozrenia z ich spolupráce s býv. ŠtB a s vojenskou rozviedkou a kontrarozviedkou, ktoré komisie budú na úrovni okresov, miest a obcí, po dosiahnutí priamej demokracie v SR a po odstránení z verejného života okresov, miest a obcí, doterajších starých a skompromitovaných politických regionálnych a lokálnych štruktúr vrátane z býv. KSČ a KSS, býv. ŠtB, dnešnej SIS a vojenského spravodajstva, po odstránení z politiky a z funkcií členov politicko-mocenských korporácií typu „Gorila“, riešiť menej známe, no závažné, regionálne a lokálne ekonomické a politické zločiny. V ich dôsledkoch budú riešiť všeobecné ohrozenie obyvateľstva,  sústavné a dlhodobé  i mnohopočetné zločiny podozrivých proti základným ľudským právam, proti občianskym slobodám a proti ľudskosti, voči bandami býv. boľševikov, býv. ŠtB-ákov, ich kolaborantov, protežantov a prisluhovačov, na okrádanie a terorizovanie „vybraným“ (zväčša politicky, mocensky, často i právne z dôvodov „rudého“ teroru a nanútenej núdze, nechráneným, ba prenasledovaným) občanom, menšinám, rodinám a skupinám, z regiónov, z miest a z obcí.

     K Hlavnej Verejnej žalobe pre medzinárodný Súd  (The Publicplaintiff) majú mať úradnými osobami SR ťažko poškodené a okradnuté skupiny, menšiny i jednotlivé rodiny najmä z dedičov väčších statkov, tiež ostatní, právo podávať vlastné Doplňujúce Verejné žaloby pre Súd na aktérov zločinov zo SR, vrátane zo spisu „Gorila“, a vôbec vinníkov škôd na národe  a na občanoch, na rodinách, menšinách, skupinách, z doterajších slovenských vlád, úradov, súdov a orgánov, z politických strán, ako na žalovaného „Slovenská republika a spol.“. Hlavnú Verejnú žalobu - a po zvážení aj najvážnejšie Doplňujúce Verejné žaloby občanov a subjektov na zločiny mafií v rámci žalovaného „Slovenská republika a spol.“ - by malo odobrovať niektoré dôveryhodné občianske združenie v SR, najvhodnejšie je Svetové združenie bývalých československých politických väzňov v spolupráci so slovenskými a medzinárodnými organizáciami a združeniami na ochranu ľudských práv a na ochranu skutočnej demokratickej občianskej spoločnosti.  
  
1.3/  Okrem vyššieuvedených ekonomických trestných činov (priama a nepriama korupcia, privatizačné cenové a účtovné podvody, ktoré boli takmer v každej privatizácii, podvody s privatizáciou býv. socialistických firiem aj na komunistami kedysi odcudzených, nevrátených, nevyplatených,  resp. právne spravodlivo nevysporiadaných, pozemkoch a majetkoch aj bez vyvlastnenia za náhradu, ako vraj na „opustenej pôde“, „opustených majetkoch“, alebo jednoducho - na komunistami zlodejsky  skonfiškovaných a zoštátnených majetkoch), prichádza vo Verejnej žalobe do úvahy obvinenie zločincov aj podľa medzinárodného práva, aj podľa § 140a  Tr. zák. SR  o trestných činoch   e x t r é m i z m u .

Nakoľko - počnúc rozkrádačskou privatizáciou od V. Mečiara a spol. – LEN-ONI boli prvými slovenskými osobami typu  „Gorila“ - po ich neústavnom odlúčení právnej subjektivity a zodpovednosti FNM SR od štátu (dovtedy FNM SR spolu s Ministerstvom privatizácie SR a s vládou SR boli zodpovední za privatizáciu) a po ich podvodníckom a jednostrannom zrušení 2. vlny kupónovej privatizácie a privatizačných fondov, nastala taká korupcia v štáte a nastalo také bezuzdné rozkrádanie štátneho majetku v pôvodnej účtovnej hodnote v býv. ČSFSR k roku 1989 za 22 biliónov Kčs, v SR najmenej za 6 biliónov Kčs (podľa  vtedajších údajov Slovenského štatistického úradu a Federálneho štatistického úradu v Prahe),
že tak Mečiarova, ako aj Dzurindova i Ficova vláda, čiastočne aj Radičovej vláda, až ohrozili väčšinu ich obyvateľstva chudobou a na dôstojnosti života a na životnej úrovni, v dôsledku čoho už v SR bolo do roku 2012 zaznamenaných na 7.000 sociálnych samovrážd okrem množstva občanov SR, ktorí zomreli na zamrznutie, hlad a podvýživu. Zodpovední ohrozili obyvateľstvo SR na dôstojnosti staroby u dôchodcov, na dostupnosti lekárskej a zdravotníckej starostlivosti pre väčšinu občanov, aj pre invalidov a ťažko chorých, na  dostupnosti vzdelania a vyššieho vzdelania pre väčšinu občanov, na dostupnosti spravodlivosti pre väčšinu občanov a pre malých podnikateľov na skorumpovaných a mocným privatizačným a ich spriateleným mafiám poplatných - a vraj nepotrestateľných - vo vysokých poplatkoch drahých,  súdoch a  úradoch SR.   

Až podozriví zločinci, najmä zo spisu „Gorila“, ale aj mimo tohto spisu, naplnili skutkovú podstatu trestných činov           e x t r é m i z m u , ako sú - trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa §§ 421 a 422 Tr. zák. (cez konšpiračné „schôdzky“ s politikmi a s ich ľuďmi a cez korupciu raketovým tempom zo zločinne sprivatizovaného štátneho majetku, zo zmanipulovaných tendrov, z dotácií, z eurofondov, z investičných štátnych stimulov a podobne, zbohatnuté slovenské finančné skupiny, ktoré ovládli a spoluovládli mnohé zamestnávateľské firmy a niektoré banky v SR, ovládli zdravotné poisťovne, cez chystané akciové spoločnosti z nemocníc a chystanú ich privatizáciu chceli by ovládnuť aj väčšinu zdravotníckych zariadení v SR, teda získali a chcú ďalej získať tak veľkú moc nad občanmi, že vlastne ide o zločinecké skupiny s charakterom „štát v štáte“, pre ktorých základné práva a slobody občanov sú zdrapmi toaletného papiera k používaniu podľa potreby len pre tieto zločinecké skupiny, atď. !!).

Tiež naplnili skutkovú podstatu trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 Tr. zák. (novozniknutá finančná oligarchia „finančných žralokov“ v SR s desiatkami väčšinou aj z podvodov získaných miliárd majetkov, grupujúca sa zväčša z radov býv. boľševikmi a býv. ŠtB-ákmi a ich prisluhovačmi nastrčených mladých „rudých“ pohrobkov, detičiek a protežantov, kamarátičkov súdruhov, už teraz má tak veľkú moc a cez vydierateľných politikov – pre konšpiračné „schôdzky“ finančníkov a zlodejov štátneho s nimi podľa aj spisu „Gorila“ – tak veľký vplyv, že bez väčších problémov dokáže ovplyvňovať takmer všetky „nezávislé“ osoby a orgány SR, nové zákony SR, bez väčších problémov si môžu s mocnými vo vláde a v justícii, na polícii, prokuratúre, „zasadnúť“ na tých demokratov, ktorí sú antikomunistického a skutočne demokratického presvedčenia, ktorí navyše kritizujú spoločenské pomery v SR a nie sú v žiadnej politickej strane a v žiadnom politickom hnutí. Akokoľvek im môžu „Gorily“ ničiť zamestnania, majetok, príjmy, zdravotné zaopatrenie, ničiť celé rodiny, ničiť celý život bezúhonných demokratov až po ich diskreditáciu a kriminalizáciu za obranu základných práv a posledného majetku rodín po rozsiahlych a mnohopočetných zločinoch a nezákonnostiach, nespravodlivostiach, od „rudých Goríl a spol.“ !!).

Tiež naplnili skutkovú podstatu trestných činov podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu (podozriví zo spisu „Gorila“, tiež z Hlavnej Verejnej žaloby, z Doplňujúcich Verejných žalôb na „Slovenskú republiku a spol.“, mali a dodnes väčšinou majú „v žalúdku“ a v nepriazni tak bývalých československých politických väzňov s ich rodinami a všetky skutočné obete komunizmu s ich rodinami, ako aj dedičov z rodov majiteľov fabrík v býv. ČSR, dedičov statkov, veľkofarmárskych a šľachtických panstiev v býv. ČSR, tiež všetkých demokratických a nezávislých intelektuálov – antikomunistov. Ktorým demokratom často všemožne pri porušovaní základných práv a Ústavy SR, zákonov a poriadkov, úradných povinností, kladú prekážky k získaniu ich pôvodných majetkov, dedičstiev, ich práv, k späťzískaniu ich spoločenského statusu, k získaniu hodnotných zamestnaní, doslova im takmer všetky súdy, úrady, orgány SR, neraz podrážajú nohy, neraz sa ich snažia zdiskreditovať a vyrobiť z nich „neplatičov a sociálne neprispôsobivých“ pomocou konšpirácií a zločinov „rudých“ mafií, gangov a úderiek typu býv. zločineckých ŠtB-úderiek „pracujúcich“).
Tiež tu ide o trestné činy podľa § 424a Tr. zák. a o trestný(é) čin(y) spáchaný(é) z osobitného motívu podľa § 140 písm. d/ a f/ Tr. zák. (osobitný mocenský a majetkovo zištný motív podozrivých z „Gorily“ a zo „Slovenskej republiky a spol.“ s cieľom cez nakradnuté majetky a cez vysoké štátne platy, cez vysoké „provízie“ a cez korupciu, cez zločinecké intrigy a konšpirácie, cez nespravodlivé, často neústavné, zákony, a cez konšpiratívne „inštruovanú“, vraj „nezávislú“,  justíciu a políciu, a cez zväčša nečinné, alebo bezzubé, štátne kontrolné a inšpekčné orgány, udržať a posilniť moc a vládnutie býv. boľševikov a býv. ŠtB-ákov a ich pohrobkov v SR !!).

     K nevyhnutnosti novej Ústavy SR, nového Trestného zákonníka SR, nového Občianskeho súdneho poriadku a iných poriadkov SR, nových volebných, ekonomických a majetkových zákonov SR:

     2./  Treba prijať novú Ústavu SR o priamej demokracii v SR ako priamej vláde slobodných demokratických občanov a slobodného ľudu. Treba v Ústave SR rozšíriť ustanovenia článku 20 Ústavy SR o rovnocennosti všetkých vlastníckych práv o článok, že súdy, orgány a úrady SR, najmä katastrálne, obecné a notárske úrady, sú povinné uznávať v katastrálnych, notárskych, stavebných, vo vyvlastňovacích a iných konaniach, rovnocennosť a zákonnú ochranu vlastníctiev a záväzkov medzi fyzickými, aj nepodnikateľskými, osobami, vyplývajúce zo zmlúv, z dlhov, z výpožičiek, z rodinných výpomocí, z čestných dlhov a z iných dôvodov súkromného občianskeho majetkového a záväzkového práva, ako keby išlo o majetkové práva a pohľadávky z obchodného záväzkového práva medzi podnikateľskými subjektami. Alebo o pohľadávky štátom riadených, vlastnených  a spoluvlastnených, organizácií, úradov, ustanovizní, zdravotných a sociálnych poisťovní voči občanom, alebo o pohľadávky finančných inštitúcií  a iných súkromných a súkromno-štátnych podnikateľských subjektov voči občanom zo zmlúv s občanmi a z ich zákonných povinností.  Doteraz to v SR ani po tzv. Nežnej revolúcii neplatilo, nebolo rešpektované, hoci rovnocennosť vlastníckych a majetkových práv je jedným zo základných kameňov občianskej demokracie, nemysliteľným v komunizme a v polokomunistickom socializme.

     Treba prijať nové volebné zákony. Každý bezúhonný občan sa bude môcť zaradiť do kandidátok na funkciu poslanca NR SR, vyšieho územného celku, mesta, obce, alebo na funkciu prezidenta SR, či na akúkoľvek funkciu v krajskej, okresnej a miestnej samospráve. Je potrebné na náklady štátu vytvoriť a prevádzkovať dostatočne veľký portál Internetu na predstavovanie jednotlivých kandidátov, ich krátkeho životopisu a programu. Napr. prvých 150 kandidátov bez straníckej príslušnosti pre voľby do parlamentu s najväčším počtom získaných hlasov pôjde za poslancov do NR SR. Novozvolení poslanci NR SR zvolia si predsedníctvo NR SR, ktoré si zvolí predsedu NR SR, predsedníctvo NR SR navrhne členov vlády spomedzi poslancov NR SR, ktorí členovia vlády si zvolia predsedu vlády SR a jej podpredsedov, ktorých vymenovanie prezident republiky bude povinný do 15 dní podpísať.                                                                                                                                                                              
3./  Na usvedčenie podozrivých zo spisu „Gorila“ treba použiť aj dôkazy proti nim zo štát. archívov, napr. analýzy, správy a prognózy, dokumenty býv. Slovenskej plánovacej komisie, Slovenského štatistického úradu, býv. Federálneho štatistického úradu v Prahe, a podobne. Na zdokumentovanie pôvodného objemu a účtovnej hodnoty štát. majetku býv. ČSFSR a SR koncom roka 1989 v objeme asi 22 biliónov Kčs, a jeho „scvrknutie“ v slovenskej časti tohto štátneho majetku na zlomok pôvodnej hodnoty od začiatku roka 1992 do roku 2012 vinou rozkrádačských „rudých“ mafií a podozrivých „Goríl“.

Treba, aby organizátori a účastníci demonštrácií proti „Gorile“ pochopili, že ak v spise „Gorila“ uvádzaní aktéri tejto kauzy možných korupcií a lacného rozkrádania štátneho majetku nebudú okamžite vyzvaní, aby sa podrobili testom na detektore lži, či s finančnými žralokmi (podľa obyčajných ľudí – zlodejmi) jednali o privatizácii niektorých zo štátnych majetkov a o províziach a úplatkoch pri nej, či k províziam a k úplatkom prišlo, alebo nie, a ak odmietnu (zatiaľ im to zákon umožňuje, čo treba novými zákonmi zmeniť), aby okamžite doživotne odstúpili z politiky a z verejných funkcií, inak celú kauzu nová vláda a špeciálna prokuratúra po voľbách zamietnu bez výsledkov pod koberec „pre nedokázanie ..., pre nedostatok dôkazov ...“  !!  Terajší minister vnútra Daniel Lipšic totiž zavádza, že najskôr vyšetrovatelia musia preštudovať privatizačné spisy, a až keď zistia predpoklady vyšetrovania z potvrdenia indícií o podvodoch, o korupcii a o organizovanom zločine, začnú naozaj vyšetrovať podozrivé osoby z „Gorily“. V privatizačných spisoch vyšetrovatelia takmer isto nič nezistia !!  Každý takýto spis ako spis o prevodoch štátneho majetku do súkromného vlastníctva nakoniec schvaľoval, podpisoval, niektorý sudca na niektorom súde, mnohé z týchto spisov prešli aj niekoľkými kontrolami. (Čo napríklad zmôže špeciálny vyšetrovateľ, keď zistí, že napríklad býv. Výskumný zváračský ústav v Bratislave v účtovnej hodnote 250 miliónov Sk niekto sprivatizoval, dajme tomu, len za 60 miliónov Sk ? Nezmôže nič !! Jednoducho sa povie, že nebolo lepšej ponuky, nebol lepší privatizant, ochotný zaplatiť viac.)
Buď sa v krátkom čase cez detektory lži a cez špeciálne vyšetrovacie postupy dokážu daktoré provízie a úplatky, to, že niektorí aktéri z kauzy „Gorila“ naplnili skutkovú podstatu organizovaných zločineckých spiknutí, trestného činu korupcie, lacného rozkrádania štátneho majetku cez privatizačné a iné podvody, alebo sa – možno – dokáže, že prinajmenej došlo k týmto trestným činom v štádiu  pokusu a pokusov !!

4./  Treba pozmeniť, novelizovať a prijať, väčšinu zákonov a poriadkov SR, napríklad treba v novej Ústave SR zakotviť ako nosný pilier právneho systému SR tzv. precedentné právo, desaťročia overené a platné aj v USA. To, čo už bolo raz v rovnakej a veľmi podobnej kauze súdmi priznané občanom, alebo subjektom, je povinný priznať iným občanom a subjektom aspoň na základe odvolaní sa nadriadený súd, až Najvyšší súd SR. Treba aj prepracovať a prijať nový Občiansky súdny poriadok. (Aby sa nestávali obludné paradoxy, že v rovnakých a veľmi podobných právnych kauzách, ako sú nedobytné dlhy P. Schustera ml. a jeho firmy Caprico Košice pre vymazanie jeho firmy bez konkurzov a vyrovnaní z Obchodného registra súdu v Košiciach a pre zánik všetkých obchodných práv vo veci, alebo ako sú nedobytné, na dlh získané a nevyplatené štátne akcie býv. š. p. VAB Bánovce nad Bebravou za 300 mil. Sk u J. Majského a jeho firiem (vlastne u Majského – Štrofovej rodiny), pre ich premlčanie, prokludovanie a nevymáhanie včas na súdoch býv. súdruhmi z FNM SR ..., pre zánik všetkých obchodných práv vo veci,
že súdruhovia ničia cez konšpiratívne „inštruované“ a „nezávislé“ justičné gangy na súdoch a prokuratúre, za pomoci „nezávislej“ polície, aj dvadsať rokov od zániku iných firiem iných občanov a býv. podnikateľov v iných podobných a premlčaných veciach.  Tiež s úradne premárnenými konkurzmi a vyrovnaniami, bez právneho nástupcu a bez kmeňového majetku pôvodnej firmy, ničia iných občanov a býv. podnikateľov, domáhajúcich sa ich práv až na najvyšších súdoch a orgánoch SR v rovnakých prokludovaných (viacnásobne premlčaných) a neplatných obchodných veciach so zánikom všetkých obchodných práv v nej, domáhajúcich sa márne rovnakých práv, aké súdruhovia priznali P. Schusterovi ml. a rodinke J. Majského – Štrofovej. Aby sa nestávalo, že sudcovia a orgány SR iných a „nepohodlných“ občanov a podnikateľov iného (antikomunistického a demokratického) presvedčenia, môžu ako „nezávislí a nepotrestateľní“ riešiť „celkom inak“, ničiť  aj dvadsať až 30-ročným úžerníčením, de facto tunelovaním  osobného majetku demokratických občanov na úkor ich rodín,  terorizovať ich, až kriminalizovať ich za obranu v pozemkových, úverových a konkurzných podvodoch, vo vydieraniach a v úžere na nich od mafií najmä úradných osôb SR. Dokonca sa stalo, že po takmer dvadsaťročnom súdno-mocenskom terore v neplatnej a prokludovanej obchodno-konkurznej veci chceli by ďalších desať rokov po násilnom a  nezákonnom „prevexlovaní“ veci súdmi SR na „občianskoprávnu“ vec  ničiť občanov exekútormi, ako keby išlo o občanov - obete rómskych úžerníkov v občianskom záväzkovom práve.

Teda v SR celkom 30 rokov možno v jednej býv. obchodnej veci úžerníčiť, vydierať a terorizovať politicky a právne nechránených občanov v prokludovanej zločineckej kauze konkurzného podvodu na nich pri mafiou a justičnými gangami na súdoch SR zmarených konkurzoch, zmarených obeťami navrhovaných vyrovnaniach, navrhovaných zmieroch a mediáciach – ktoré obete ani nie sú právnymi nástupcami a dlžníkmi vo veci s neplatnými všetkými zmluvami, rozhodnutiami, a s neplatným pôvodným záložným právom v nej ?! Teda „rudý“ teror na iných občanoch tam, kde „rudý“ pohrobok P. Schuster ml. sa vyhol plateniam, konkurzom, exekúciam majetku, ešte mu súdruhovia vybavili dobre platený štátny post vo VSE Košice, potom na ministerstve ... ?!! V SR možno v zločineckej býv. obchodnej veci ničiť už 18 rokov nepodnikajúce  a vo veci nepovinné  fyzické osoby - už starobných dôchodcov, ničiť ich na súdoch a cez exekútorov, cez zločinecké mafie, gangy a ŠtB-úderky „pracujúcich“, všetko v organizovanom zločine, riadenom úradnými býv. súdružkami a býv. súdruhmi až na najvyšších  súdoch, úradoch a orgánoch SR ?!!)

     Dvojakosť, dvojtvárnosť a paradoxnosť stanovísk sudcov SR k tým istým kauzám dokumentuje aj skutočnosť, že na Okresnom súde Bratislava I. sudca vyhovel návrhu Jaroslava Haščáka a zakázal vydať knihu o „Gorile“, kým iná sudkyňa podobný návrh Zoltána Vargu na zákaz vydania tejto knihy zamietla. 
Nezávislý kanadsko-slovenský novinár Tom Nicholson na demonštrácii po súdnom zákaze jeho knihy o Gorile: „Na Slovensku možno si kúpiť politika a sudcu ako čínske topánky (na trhu) na Miletičovej ulici (v Bratislave) !“ Zuzana Mistríková, jeden zo študentských lídrov tzv. Nežnej revolúcie: „Slovenská spoločnosť je vnútorne skorodovaná.“. Nezávislí demokrati dodávajú: „Slovenská spoločnosť je totálne morálne rozvrátená, skorumpovaná, zlodejská, falošná, manipulovaná zločincami od najnižších súdov, úradov a orgánov,  až na najvyšších štátnych postoch !“.

5./ Treba prepracovať a prijať nový Trestný kódex – nový Trestný zákonník SR. (Aby sa v SR nestávalo pravidlom, že nikto najmä z úradných osôb štátu nemá trestnú a disciplinárnu zodpovednosť za to, že vedome v rôznych sofistikovaných rozkrádaniach, tunelovaniach, podvodoch, vydieraniach, v úžere, v terorizovaní časti „nepohodlného“ obyvateľstva, porušuje zákony, zákonníky, poriadky, Ústavu SR, základné práva občanov, a to napriek aj opakovaným protestom, odvolaniam, namietaniam, sťažnostiam, návrhom, žalobám a trestným a disciplinárnym oznámeniam občanov, že tá – oná úradná osoba aj opakovane porušuje ich základné ústavné a zákonné práva vlastnícke, dedičské, na slobodný výkon slobodne vybraného povolania, alebo podnikania, práva na štátom zabezpečené právne zastúpenie občana „všade tam, kde sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach“ bez toho, aby sa občan pri platení drahých advokátov a vysokých súdnych a úradných poplatkov ocitol v hmotnej núdzi, práva na pohotové, objektívne a spravodlivé súdne a úradné konania, práva na hospodársku, kultúrnu a sociálnu prosperitu rodín a jednotlivcov, práva na zachovávanie dobrých mravov a spravodlivosti v súdnych a úradných konaniach a rozhodnutiach ...

Aby sa v SR nestávalo pravidlom, že za pôsobnosti bez výnimky všetkých doterajších premiérov a ministrov doterajších vlád SR za dvadsať rokov podávania desiatok, až stoviek, sťažností konkrétnych občanov pre konkrétne ministerstvá a pre vládu SR (MS SR, MŽP SR, MPSVR SR, MV SR, ÚV SR ...) na konkrétne porušovania zákona od konkrétnych úradných osôb na súdoch, katastroch, mestských a obecných úradoch, na ministerstvách, s požiadavkami občanov na odvolania takýchto osôb z funkcií, na nápravy a kompenzácie škôd od týchto úradných osôb a od zodpovedných ministerstiev podľa zákona o odškodňovaní „pri výkone verejnej moci“,
     nebolo týmto sťažujúcim sa občanom  napriek ich dôkazom, prílohám, faktom, priloženým k sťažnostiam a návrhom,    a n i  v  j e d n o m  p r í p a d e  doručené rozhodnutie jedinej štátnej kontroly, alebo jedinej štátnej inšpekcie SR, či bol, alebo nebol, konkrétnou úradnou osobou porušený zákon a základné práva sťažujúceho sa občana – občanov, či boli, alebo neboli, niektorou úradnou osobou SR porušené jej povinnosti. Aby sa v SR nestávalo pravidlom, že aj polícia a prokuratúra SR odmietajú trestne stíhať vedomých úradných páchateľov aj mnohotisícových a miliónových škôd na občanoch a subjektoch buď pod falošným alibi jednostrannej „vymáhateľnosti práva“, alebo pod falošným alibi „nezávislosti“ úradných osôb a orgánov, alebo pod falošným alibi, že orgány činné v trestnom konaní nedokázali „úmysel“ trestného konania u podozrivých osôb.     
  

     V novelizovaných paragrafoch novelizovaného Tr. zák. je preto potrebné nahradiť výraz „úmyselné“ konanie podozrivých osôb, naplňujúce skutkovú podstatu podstatu trestného činu, výrazom – skutkovú podstatu trestného činu a trestného činu v štádiu pokusu (napr. konšpiratívne dohodovanie budúcich „provízií“, aj keď k províziam a úplatkom nakoniec neprišlo !) napĺňa aj úradnou osobou a verejným činiteľom  „ v e d o m é “  porušovanie zákonníkov, zákonov, poriadkov, ústavných a zákonných práv občanov a fyzických i právnických subjektov. A to vedomé porušovanie napriek tomu, že podozrivé úradné osoby a verejní činitelia o takejto úmyselnosti a nesprávnosti ich konania, priečiacemu sa zákonu, Ústave SR, dobrým mravom, alebo princípom základných ľudských práv a ľudskosti, boli oboznamovaní a pokračovali v ňom počas dvoch – troch mesiacov a neskôr aj po druhom ich písomnom upozornení, odvolaní sa, po druhej sťažnosti od poškodených osôb, subjektov, alebo po prvom ich písomnom upozornení, alebo uznesení, o porušovaniach od nadriadeného a kontrolného orgánu, alebo od súdu, prokuratúry, polície, že konanie a rozhodovanie úradnej osoby a verejného činiteľa je v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi, prípadne v rozpore s Ústavou SR a s princípmi základných ľudských práv a ľudskosti. Išlo by o „vedomé trestné činy“ po najmenej dvojnásobných písomných upozorneniach poškodených počas troch mesiacov, prípadne po prvých úradných uzneseniach a upozorneniach, že úradná osoba a verejný činiteľ sú povinní prestať v ich porušovaniach zákona, prípadne v porušovaniach dobrých mravov, Ústavy SR a základných práv, že doterajšie ich kroky a rozhodnutia sú úradné osoby a verejní činitelia povinní ihneď napraviť, zrušiť, nepokračovať v nich, inak sa dopustia trestného činu. 

6./ Treba prijať aj nový Zák. o konkurze a vyrovnanínový Exekučný poriadok, v ktorých sa zamedzí úžere a tunelovaniu štátneho i súkromného majetku špekulantmi, úžerníkmi, exekútormi a podvodníkmi, kde budú napríklad zakotvené povinnosti sudcov, exekútorov, úradov a orgánov, že najneskôr po dvoch rokoch od dobrovoľného i núteného zániku  podnikateľského subjektu, tak právnickej, ako aj fyzickej osoby, ktorý zánik výmazom právnického subjektu z Obchodného registra (podľa doterajšieho Obchod. zák. a Živnost. zák. zároveň zo zákona zaniká aj živnostenský list) právoplatne prebehol bez konkurzov a vyrovnaní, bez právneho nástupcu, prípadne bez kmeňového majetku  podnikateľského subjektu, či bez vyrovnávacích zásahov do neho, uznesením príslušného obchodného súdu o výmaze a uverejnením zániku podnikateľského subjektu v Obchodnom vestníku, nemožno už v právnych veciach všeobecne po ich premlčaní, alebo po určitom termíne po zániku firiem, rozhodovať, nemožno prijať, otvoriť, možno len zamietnuť, či zastaviť, po premlčaní vecí súdne konania, nemožno voči zaniknutému podnikateľskému subjektu prijať súdny spor a exekúcie, prijímania voči odporcom súdnych zaväzujúcich rozhodnutí a výkony rozhodnutí, ohľadom bývalých pohľadávok bývalých obchodných partnerov a veriteľov voči zaniknutému podnikateľskému subjektu. Od ktorého zaniknutého podnikateľského subjektu a od jeho bývalých majiteľov, alebo od jeho bývalých konateľov, nemožno už pohľadávky súdne a exekučne vymáhať.

     V zákone musí byť výslovne uvedené, že inak by sa sudca, exekútor a iné zodpovedné úradné osoby, dopustili trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa a súvisiacich, verejné poriadky a spravodlivosť ohrozujúcich trestných činov, tiež majetkových trestných činov proti súkromnému a osobnému majetku právnických i fyzických osôb. Najmä ak bývalé podnikateľské osoby pred viac než dvoma rokmi z rôznych ospravedlniteľných dôvodov, prípadne bez konkurzov a vyrovnaní, celkom prestali s podnikateľskou činnosťou. V prípade veľkých škôd na štátnom i súkromnom majetku by sa úradné osoby inak dopustili aj trestných činov vlastizrady proti základom republiky  a proti národu, a to prinajmenej v spolupáchateľstve v zmysle príslušných paragrafov Tr. zák.  

7./  Treba novelizovať a v zodpovednosti úradných osôb upevniť Zákon o (mimosúdnom) odškodňovaní za škody pri výkone verejnej moci v tom zmysle, že predseda vlády SR a zodpovední ministri sú povinní zaviesť prísnejšiu a najmenej 10 rokov bez skartovania uchovávanú agendu evidovania a sledovania riešení aj opakovaných sťažností občanov a subjektov na porušovanie zákonníkov, zákonov, poriadkov, Ústavy SR a základných práv, na súdoch, úradoch a orgánoch SR všetkých stupňov, a to bez ohľadu na negatívny výsledok prvých sťažností. Pričom členovia vlády, zvlášť vtedy, ak sú sťažnosti adresované na ich meno a na ÚV SR, alebo príslušní ministri a ich poverení námestníci, alebo štátni tajomníci, zvlášť vtedy, ak sú sťažnosti adresované na ich meno a na príslušné ministerstvo, sú osobne aj hmotne zodpovední za to, že štátna kontrola, alebo štátna inšpekcia vo veci príslušného vládneho úradu, alebo ministerstva, každú sťažnosť bez ohľadu na rozsah sťažnosti, na počet príloh a dôkazov od sťažovateľa, nielenže do dvoch mesiacov zápisnične prejedná za prítomnosti sťažovateľa, resp. sťažovateľov, prípadne za prítomnosti ich právnych zástupcov, ale menované osoby sú osobne zodpovedné aj za to, že príslušná štátna kontrola, alebo príslušná štátna inšpekcia, do dvoch mesiacov od prijatia každej, aj opakovanej,  sťažnosti,  vydá a sťažovateľom doporučene odošle buď prvé jej rozhodnutie, alebo na základe nových faktov nové jej rozhodnutie po novom zápisničnom prejednaní sťažnosti, alebo opakovane sťažovateľom doporučene odošle v kópii to isté jej rozhodnutie už bez opakovaného prejednania veci so zdôvodnením opätovného neprejednania v sprievodnom liste.  

8./  Ak štátna kontrola, alebo štátna inšpekcia príslušného vládneho úradu, alebo ministerstva, v jej rozhodnutí uzná, že úradnými osobami SR pri výkone verejnej moci boli porušené niektoré ústavné práva sťažovateľa, resp. sťažovateľov, vyplývajúce z Ústavy SR, z medzinárodných dohovorov a paktov, alebo že boli porušené zákonné práva sťažovateľa, resp. sťažovateľov, vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, alebo z Obchodného zákonníka, prípadne z iných zákonníkov, zákonov, poriadkov a všeobecne záväzných predpisov, platných na území SR, v tom prípade sú vedenie vládneho úradu a príslušného ministerstva s touto jeho štátnou kontrolou, alebo štátnou inšpekciou, povinní v tomto rozhodnutí uviesť aj to, aké nápravy vo veci prijímajú a aké vysoké odškodné v akej výške,  v akej forme a v akej lehote, ministerstvo mimosúdne dohodlo so sťažovateľom, resp. so sťažovateľmi, ako náhradu za majetkové a nemajetkové újmy pri výkone verejnej moci.
Ak k dohode so sťažovateľmi počas prejednania sťažnosti neprišlo, v rozhodnutí štátnej kontroly, alebo štátnej inšpekcie, musí byť uvedené, na akej výške a v akej forme odškodného, príslušný vládny úrad, alebo príslušné ministerstvo trvá, alebo prečo odškodné zamieta. Rozhodnutie musí obsahovať poučenie, že ak takto navrhnuté odškodné sťažovateľ, resp. sťažovatelia, do pätnástich dní od prevzatia rozhodnutia neprijmú a písomne do pätnástich dní pre príslušný vládny úrad a pre príslušné ministerstvo neprejavia s výškou a spôsobom odškodného svoj súhlas, má sa za to, že s výškou a spôsobom odškodnenia a so spôsobom riešenia sťažnosti poškodení súhlasia, prípadne sťažovateľ, resp. sťažovatelia, môžu sa obrátiť na príslušný krajský súd.

Zákon o odškodňovaní za škody pri výkone verejnej moci musí obsahovať ustanovenie, že vedúci vládneho úradu, rovnako minister príslušného ministerstva s ostatným vedením  tohto ministerstva, sú aj hmotne zodpovední za to, že odškodné, mimosúdne a súdne priznané a vyplatené štátnym orgánom sťažovateľovi, resp. sťažovateľom, bude cez disciplinárne konanie (ak neprišlo k trestným činom úradných osôb podľa Tr. zák., ak k nim prišlo, vec musí byť najskôr postúpená orgánom činným v trestnom konaní a trestným súdom)  skutočne, nielen proklamatívne, z o s o b n e n é  vinníkom z úradných osôb, zodpovedných za škody na sťažovateľovi, resp. na sťažovateľoch, prípadne za škody na štáte. Rozdiel vo výške odškodného, vyplateného, poskytnutého štátnym orgánom sťažovateľovi, resp. sťažovateľom, priznaného v rozhodnutí štátnej kontroly, alebo štátnej inšpekcie, alebo v rozhodnutí súdu, a odškodného, ktoré odškodné vinníci škôd boli z ich majetkových a príjmových pomerov schopní zosobnením škôd nahradiť, pôjde na ťarchu štátnej pokladnice.

9./ Treba zaviesť v SR nové ekonomické a majetkové zákony, napríklad podľa ktorých ani mesto a obec, ani úrad životného prostredia a stavebný úrad, ani katastrálny úrad a pozemkový úrad, ani exekútorský úrad, ani obvodný územný úrad, ani vyššie územné celky a ministerstvá, nesmú zasahovať do ústavných a zákonných práv, do vlastníckych práv a do majetkov občanov a subjektov bez toho, aby dali dotknutým občanom a subjektom možnosť odvolania sa a namietania až pre najvyššie nadriadené súdy, pre nadriadené orgány úradov a pre ministerstvá. A ak ide o občanmi a subjektami žiadanú potrebu a možnosť posúdenia takýchto nútených zásahov do ich ústavných a zákonných práv, do vlastníckych a majetkových práv občanov a subjektov, namietaniami a návrhmi až na nezávislých súdoch, v takom prípade žiaden úrad a orgán SR do konečného vyriešenia veci až na Najvyššom súde SR a na Ústavnom súde SR nesmie občanov a subjekty násilne nútiť strpieť súdne nedoriešené a nepovolené zásahy do ich ústavných a zákonných práv, do ich  vlastníckych a majetkových práv. V opačnom prípade vynútenú obranu občanov a subjektov proti súdne nedoriešeným a nepovoleným násilným zasahom do ich ústavných a zákonných práv, do ich vlastníckych a majetkových práv, orgány SR nesmú posudzovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.    

Až s bezplatnou právnou pomocou na štátne trovy hradených právnikov  - v prípade štátom veľmi poškodených osôb a subjektov- osobitnú ochranu  ústavných a zákonných práv, vlastníckych a majetkových práv, aj pred exekúciami, v SR nové zákony musia až do konečného medzinárodného vyriešenia súvisiacej sťažnostnej a žalobnej veci zabezpečiť a garantovať tým občanom a subjektom, ktorí a ktoré pre medzinárodné súdy v Štrasburgu, v Haagu, v Paríži, v Ženeve a inde, podali, alebo po niekoľko rokov podávajú, medzinárodne nedoriešené súvisiace sťažnosti a žaloby na súdy a orgány SR. Pre porušovanie ich základných ľudských práv a občianskych slobôd, resp. pre ich značné a veľké majetkové a nemajetkové poškodenie od súdov a orgánov SR pri porušovaní ústavných a zákonných  práv, či pri porušovaní vlastníckych, podnikateľských a majetkových práv sťažovateľov a žalobcov,  súdmi a orgánmi SR.   

10./ Treba zaviesť v SR nové a obnovené zákony o pôde a nové a obnovené reštitučné zákony. Keď oficiálne zdroje SR v roku 2010 uvádzali, že v SR stále existuje asi 100.000 neuspokojených reštituentov, podľa nezávislých demokratov zrejme aj toľko neuspokojených dedičov pôdy a lesov, z čoho chce štát ich zákonné práva a zákonné nároky uspokojiť ?! Ak okamžite nezastaví a prípadne nezruší prechod pôvodných cca  165.000 hektárov pôdy „neznámych vlastníkov“ do vlastníctva miest a obcí, ktorá pôda napokon aj tak po niekoľkých rokoch skončí v súkromných rukách býv. boľševikov a ich pohrobkov, protežantov a prisluhovačov, no nie v rukách skutočných jej oprávnených dedičov a reštituentov ??!! 

Je nevyhnutné v SR obnoviť býv. Zák. o pôde a reštitučné zákony, novelizovať Katastrálny zákon a pozemkové zákony, podľa ktorých doteraz neuspokojeným oprávneným dedičom a reštituentom pôdy a lesov budú na základe ich žiadostí a nových súdnych návrhov katastrálne a pozemkové úrady povinné na náklady štátu poskytnúť bezplatne budˇ pre súdne konania, alebo pre reálne fyzické vracanie pôdy a lesov, nevyhnutné všetky potrebné podklady a doklady – kópie výsekov z pôvodných a dnešných katastrálnych máp, geometrické plány, čísla príslušných vložiek, identifikácie parciel, výpisy z pozemkových kníh, listy vlastníctva a súpisy listov vlastníctva aj tie, na ktorých viaznu plomby a ťarchy, a podobne.

    Podľa ktorých zákonov súdy SR budú povinné viesť bezplatne takéto súdne a právne veci neuspokojených oprávnených dedičov a eventuálne zatiaľ neuspokojených reštituentov, aj takzvané odškodňovacie a vlastnícky určovacie ich spory a právne veci v prípade celkového znehodnotenia a ťažkej návratnosti dedičskej pôdy a majetkov v bývalej držbe socialistických organizácií z doterajšej viny štátu a jeho úradných osôb a v dôsledku nespravodlivých zákonov a nesprávnych úradných praktík.

Podľa ktorých zákonov v prípadoch, že žiadosti a súdne návrhy doteraz neuspokojených oprávnených dedičov a reštituentov obsahujú námietku, že doteraz boli ukracovaní na ich právach na základe komunistickým režimom kedysi ich rodinám a rodinným príslušníkom nanútených - tzv. prejímatelských - zmlúv k dedičstvám na prospech režimom vybraných „prejímatelov“ pôdy a lesov, alebo na prospech režimom vybraných tzv. „jediných zákonných dedičov“ pôdy a majetkov, hoci existovali aj iní zákonní dediči, ktoré zmluvy boli od samého začiatku neplatné pre ich nedobrovoľnosť, pre protivenie sa zmlúv zákonu o rovnocennosti dedičských práv pokrvných súrodencov, alebo pre nesplnenie dôležitej podmienky v dedičských zmluvách o povinnom vyrovnaní sa „prejímatelov“ a „jediných dedičov“ s ostatnými oprávnenými dedičmi do určitého termínu,

      zákon uloží súdom v ich rozhodnutiach uprednostňovať nároky a práva takýchto dedičov a reštituentov pred doterajšími nárokmi a právami „dobromyseľných“ doterajších vlastníkov a držiteľov pôdy a majetkov, ktorý zákon uloží súdom po obdržaní súdneho návrhu od neuspokojených dedičov a reštituentov automaticky bezplatne do 15 dní prijať pre príslušný katastrálny úrad predbežné opatrenie, ktorým súd obmedzí nakladanie so spornými dedičskými a reštituentskými pozemkami a lesmi, majetkami, ktorý zákon zaviaže katastre automaticky zablokovať vlastnícke prevody a vklady do katastra u všetkých pozemkov, majetkov a parciel, na všetkých predmetných sporných vložkách a listoch vlastníctva do konečného súdneho vyriešenia vecí až eventuálne na medzinárodných súdoch.  
***********************************************

ZÁVER: 
     Občania Slovenskej republiky ! Nepoľavujte vo vašom úsilí zbaviť slovenský národ  „Goríl“ a všetkých skompromitovaných ponovembrových slovenských politikov ! Nie sú čistí, často majú spôsoby zločincov . Zasa nesplnia ich sľuby a zasa budú s mafiami bohatnúť na úkor vašich rodín ! Máte plné právo postaviť sa proti týmto podozrivým a proti skutočným zločincom aj podľa čl. 32 Ústavy SR a čl. 28 Všeobecnej deklarácie ľudských práv !!

     Buď súdruhovia a ich kolaboranti totálne kašlú na to, že sú na vás páchané zločiny na vašich základných ľudských právach a občianskych slobodách, o čom sa presvedčíte, keď na ich meno a pre ich úrad podáte sťažnosti na porušovanie vašich základných práv a porušovanie zákona súdmi, úradmi a orgánmi SR. (Po určitom čase bez jedinej nápravy vecí pre vás zistíte, že vaše sťažnosti jednoducho dali až na ministerstvách a na Úrade vlády SR skartovávať.) Nepodniknú nič, nezapoja štátnu kontrolu, inšpekciu, a nevyzvú ju, aby prijala pre vás rozhodnutie a aby napravila veci, prípadne potrestala vinníkov. Nanajvýš pošlú „Husákov list“ v zmysle „u nás sa ľudské práva dodržiavajú .., obráťte sa na kompetentné orgány ...“ (práve na tých špinavcov, až zločincov, aj dlhoročných, na ktorých sa im sťažujete) !  Alebo aj bez právnej pomoci pre vás (na ktorú právnu pomoc pre ich okrádanie vás a vašich rodín nemáte dosť peňazí, no nie ste úplní žobráci a bezdomovci)  a bez špeciálnych vyšetrovacích postupov proti nezákonníkom a páchateľom trestných činov proti vám  a vašim rodinám začnú vás výsluchmi otravovať ich policajti a nižší prokurátori, aby po 64 rokoch nadvlády súdruhov nad ostatnými - „politicky neangažovanými“ - občanmi vyrobili „päťstotisíce“ falošné alibi pre ich súdružské mafie, gangy a úderky typu ŠtB-úderiek:  vraj „nebol dokázaný žiaden úmyselný trestný čin“... Buďte si istí – to „alibi“ aj ich najnižšiemu zlodejovi, násilníkovi  a vydieračovi z ŠtB-boľševických gangov a úderiek, najmä však  vysokopostaveným súdruhom a súdružkám  v SR, vyrobia tak, či tak, či sa dostavíte, či nedostavíte na výsluch, či budete vypovedať, či odmietnete vypovedať, či budete mať, alebo nebudete mať, svedkov, dôkazy, a či zákony a Ústava SR budú, alebo nebudú, na vašej strane !!
             
Buď súdruhovia a ich kolaboranti sami poskytovali svoje byty a konšpiračné byty na „schôdzky“, kde sa sami stretávali s najväčšími zlodejmi spomedzi privatizačných a finančných „žralokov“, alebo tam posielali svojich ľudí, aby oni dohodovali provízie a úplatky z privatizácie a z tendrov. Hoci o tom nechcú hovoriť, stali sa tým všetci – Mečiar, Dzurinda, Fico, Radičová ... - v y d i e r a t e ľ n í  , pretože pri ktorejkoľvek výhodnej privatizácii, pri poskytovaní verejných zákazok, vládnych dotácií, eurodotácií, a podobne, pri navrhovaní a prijímaní dôležitých ekonomických a iných zákonov, môže im hociktorý „žralok“ zatelefonovať, odkázať: „dajte to nám ..., vyhovte nám ..., schváľte to ..., inak poskytneme médiám  informáciu, že ste od nás vopred žiadali úplatky,  provízie, alebo dokonca, že ste žiadali dať odstrániť vášho politického protivníka“ !!
- - - - - - - - - - - - - - - 
      Za väčšinu ich zločinov, zločinov ich „rudých“ mafií, gangov a úderiek, na národe a na celých rodinách demokratov, by im vlastní súdruhovia za komunizmu často dali trest 20 až 25 rokov väzenia v Jáchymove, niektorým aj trest smrti za sabotáž a vlastizradu, ak by ich napáchali na komunistických kolektívoch a proti socialistickému „majetku pracujúceho ľudu“. No ako za komunizmu  vykrikovali, že ich zločiny sú vraj ich „víťazstvá“ nad agentami imperializmu a kapitalizmu, dnes zasa – aspoň v kuloároch justície a v kuloároch ich politických strán a hnutí – pokrikujú, že ich rozkrádania štátneho a súkromného, korupcia, teror a zločiny na národe a na súkromných majetkoch, podvodníckymi sľubmi získané hlasy občanov vo voľbách, atď., sú vraj ich „víťazstvá“. A že „rudí oni“ sú vraj takí a onakí „demokrati“ a tí „správni“ kapitalisti, večne nimi okrádaní a terorizovaní skutoční demokrati a dediči statkov sú vraj dnes „boľševici“, až „extrémisti“, ak demonštrujú a hádžu na súdruhov a ich kolaborantov vajíčka a banány !!!! Takto by chceli „boľševikov“ a „extrémistov“ silou – mocou vyrobiť aj zo starej demokratickej rodiny pisateľa tohto príspevku, rodiny intelektuálov a dedičov „rudými“ rozkradnutých statkov v katastroch Malacky – Kostolište (ktorým obetiam spoločne s ich deťmi na úradoch i v školách súdruhovia za boľševika nadávali do kulakov, nepriateľov socializmu, nemajúcich kladný vzťah k socialistickému zriadeniu, do oportunistických a kapitalistických živlov ...) ! 

Pisateľ tohto príspevku pre občanov SR, pre Svetové združenie bývalých československých politických väzňov a pre Obyčajných ľudí, je zástupca rodiny obetí od roku 1992 už vyše  430 zločinov – porušení zákonníkov, zákonov, poriadkov, Ústavy SR a základných práv z dohovorov, paktov, napáchaných katastrami, úradmi, súdmi a orgánmi SR, ich mafiami a gangami, ŠtB-úderkami „pracujúcich“, s miliónovými majetkovými a nemajetkovými škodami na rodine. Táto rodina je jednou z ich obetí a zároveň je od 02. – 19. 08. 2004  ich žalobcom  viacerými  Ž a l o b a mi  na „SR a spol.“ pre medzinárodný Súd  - International court of Justice (ICJ) UNO v Haagu.

Za ostatných 20 rokov z vyše 430 zločinov proti rodine je asi 230 „obyčajných“ porušení zákonníkov, zákonov a poriadkov, no okrem toho je v tom asi 200 trestných činov a niekoľkých zločineckých ŠtB-spiknutí proti osobnému majetku a základným právam členov rodiny. Išlo a ide aj o opakované trestné činy opakovaného rozkrádania dedičských a iných pozemkov rodiny, opakovaných krádeží ich stoviek dokumentov pre spory a právne veci, k majetku rodiny, opakovaných škôd na majetku a príjmoch rodiny, opakovaných násilných trestných činov ŠtB-úderiek a provokatérov, agentov – výpalníkov, opakovanej úžery a opakovaných podvodov, vydieraní v podvodníckych právnych a konkurzných kauzách proti rodine, opakovaných zneužití právomocí úradných osôb SR, opakovaných založení, zosnovaní a podpôr zločineckých skupín, atď. Napriek vyše tisícke rôznych odporov, odvolaní, namietaní, protestov, návrhov, sťažností, oznámení a žalôb zástupcu a členov rodiny obetí až pre najvyššie justičné a ministerské orgány a pre vládu, „rudé“ štátne kontroly a inšpekcie ani raz sa neunúvali „zabrať“. Ak mali súdruhovia vec prehrať, radšej spor a sťažnosť, odvolanie,  zamietli, zmarili, alebo zástupcov rodiny ani nepredvolali na Najvyší súd. „Rudý“ policajt a prokurátor  pri nútení rodiny vypovedať a jednať bez jej advokáta a bez detektorov lži proti ŠtB-áckym intrigám, komplotom „rudej“ ludry, vraj „nezistili“ pri desiatkach iných dôkazov, prípadne aj svedkov, ani jediný úmyselný trestný čin súdruhov a ich pohrobkov, kolaborantov a protežantov, zlodejov, provokatérov  a vydieračov v obci, na okrese, na ústredí, na ministerstve, vo vláde, na súde a na súdoch SR !!  Nikdy nič táto „rudá“ ludra nemala s demokratickou rodinou pisateľa tohto príspevku asi v 12-tich právnych kauzách vyhrať, naopak – podľa zákonov, ak by boli v SR rešpektované, dodržiavané, patrili súdružkám a súdruhom spravodlivé prehry, rodine obetí dlhujú milióny majetkov a reparácií. Každý druhý z mafií býv. boľševikov, ŠtB-ákov a ich kolaborantov, prípadne z ich prisluhovačov z gangov a úderiek, má sedieť v ťažkom väzení, a predsa ako „rudí“ šialenci za Gottwalda vykrikujú o ich „víťazstvách“ !!  

Za zmarené úžitky, úrody, výnosy a prenájmy z nimi a ich starými už za socializmu uzurpovaných a „rozobraných“  dedičstiev polí, lesov, pasienkov, stavebných parciel, sadov, vinohradov v lokalitách Malacky – Kostolište, dlhujú rodine pisateľa s manželkou 5 rodinných domov v starých cenách. Za rozkradnutie a znehodnotenie týchto dedičstiev po tzv. Nežnej revolúcii, za pokračujúce komunistické majetkové a konkurzné podvody, krádeže rôznej pôdy a dokumentov rodiny, za provokácie, za škody na majetku a na príjmoch, za násilnosti a vydierania od miestnych ŠtB-úderiek ich mafií a gangov úradných osôb, za ťažké ŠtB-kriminalizačné spiknutia proti hlave rodiny, atď., dlhujú rodine pisateľa tohto príspevku 6 víl v nových cenách, alebo v SR 6 mil. eur za všetky majetkové a nemajetkové škody od súdruhov počas ostatných 20-tich rokov. Pred ICJ UNO v Haagu rodina obetí a žalobcov právom žiada od vládnych „Goríl“ a od ich predchodcov i nasledovníkov reparácie škôd od štátu v stonásobkoch, nakoľko 20 stratených rokov zo života, stratených majetkov a príjmov členov rodiny v ustavičnom boji o základné práva a o spravodlivosť od „rudých“, sa nedá ľahko odpustiť a ľahko nahradiť. Nakoľko sa býv. boľševici a ich kolaboranti chystajú vraj až nastrkovať proti rodine ozbrojencov a do jej posledného majetku chcú nastrkovať výpalníkov - exekútorov a miestnu zlodejskú, nevzdelanú  a nemajetnú, ludru z rodiny býv. ŠtB-áka a komunistického policajta v obci, ktorá obete 17 rokov okrádala, provokovala a vydierala, a to na pokračovanie ŠtB-boľševického teroru proti skutočným demokratom, dedičom statkov a intelektuálom. Ak vraj rodina obetí súdruhom nevydá svoj posledný majetok po ťažkých zločinoch a obrovských škodách rodiny od „rudých“.

     Ktorá „rudá“ ludra, aj priamo v obci, demokratov 17 rokov v mocenskom záujme súdružiek, súdruhov, v zištnom záujme vlastnom, okrádala o pozemky a o dokumenty k sporom a k majetku, ničila demokratom na pozemkoch stromy, kríky, kvety, inžinierske prípojky, provokovala a terorizovala, snažila sa demokratov za obranu ich práv a majetku eštebácky skriminalizovať pre „marenie výkonu úradných rozhodnutí“, hoci „rudí“ demokratom dlhujú milióny a sami majú sedieť v Leopoldove, alebo vo väzení v Haagu ! Hoci najmenej 20 úradných súdruhov a súdružiek a chrapúňov z ich úderkovej ludry patrí do väzenia v Leopoldove, alebo v Haagu, kam ich skutoční demokrati ako ich mnohonásobné obete chcú a majú právo dostať na 15 rokov, iných na 20 až 25 rokov, pri ozbrojencoch proti rodine a pri obetiach na životoch a na zdraví z násilného „vymáhania“ posledného majetku obetí až na doživotie !  Platí to aj proti doterajším premiérom vlády, proti niektorým ich dnešným a býv. ministrom, proti pozemkovým gangom, proti justičným a exekučným gangom, proti niektorým úradníkom a sudcom až po najvyšších, proti niektorým prokurátorom až po najvyšších, atď., pretože z komunizmu nielen ten posledný eštebáčik, policajtík a úradníčok, ale až Gottwald, Zápotocký, Bacílek, Čepička, Urválek a ďalší, nielen Brožová, všetci mali za zločiny boľševizmu hniť vo väzeniach, ak by ešte žili ...           
Bývalý demokratický novinár a šéfredaktor býv. vládneho časopisu Podnikanie Mgr. Pavel Škriňa je ako zástupca rodiny obetí a žalobcov „Slovenskej republiky a spol.“, t. č. žalobcov aj „rudých Goríl a spol.“, pred Súdom v Haagu, v občianskom odpore a štrajku podľa čl. 32 Ústavy SR a čl. 28 Všeobecnej deklarácie ľudských práv do získania reparácií obrovských škôd rodiny od úradných osôb, od mafií, gangov a ŠtB-úderiek „pracujúcich“, v rámci v Haagu žalovanej „Slovenskej republiky a spol.“. Tiež do získania právnej ochrany základných práv, životov, zdravia, cti a posledného majetku rodiny od International court of Justice (ICJ) UNO Haag po obrovských majetkových a nemajetkových škodách rodiny od slovenských súdov, úradov, orgánov, vrátane od slovenských „rudých Goríl a spol.“ !!!
15. februára 2012 vo Veľkých Levároch                                               _____________________________________________
                                                                         Mgr. Pavel   Š k r i ň a    V e ľ k é   L e v á r e 
§§-y Trest. zák. SR:

§ 311  vlastizrada

§ 296  založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

§ 284  všeobecné ohrozenie

§ 326  zneužívanie právomocí verejného činiteľa

§§ 233  a  234  legalizácia príjmu z trestnej činnosti

§ 189  vydieranie

§ 187  zavlečenie do cudziny

§§ 182  a  183  pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody

- - - - - - - - - -   

§ 140a  trestné činy extrémizmu: 
Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa §§ 421 a 422 ..., hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ..., podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu (dediči fabrík, statkov, kulackých a šľachtických panstiev, demokratickí intelektuáli) podľa § 424a  a trestný(é) čin(y) spáchaný(é) z osobitného motívu podľa § 140 písm. d/ a f/ Tr. zák..   


 

Mgr. Pavel   Š  k r i ň a  with fam.       ...................              (20. 02. 2012)

Vec:  oprava dokumentu                                                   Dear:  Svetové združenie býv. československých poli-
VIII.Finalpublicplaintiff.ICJUNO                                     tických väzňov (SZČPV)
Prílohy: 1 ks – s opravami 1., 3. a 9. strana                       Nám. sv. Egídia č. 102/14
už zo 17. 02. 2012 zaslaného dokumentu                           SK – 058 01   P o p r a d
„VIII.Finalpublicplaintiff.ICJUNO“ + 1 ks                        v. p. Igor  M a t o v i č  a str.  Obyčajní ľudia  
- druhý raz zasielaného, opr. CD-ROMu „GORILA-VE.   Národná rada SR
ŽALOBY“, s foldermi: 1./ Petícia-SZČPV,                        Nám. A. Dubčeka č. 1 – NR SR
2./ FBI-priečinok, 3./ rozšír. GORILA-OBČ.KOMISIE.    SK – 811 01   B r a t i s l a v a
VER.ŽALOBA.ICJHaag, 4./ SZČPV-OBČ.KOM.VER.    TV Markíza – Bratislava
ŽALOBY.                                                                             Red. „Na telo“, v. p. Z. Puškárová
(V zásielke zo 17. 02. 2012 bol hlavný dokument -             Bratislavská ul. č. 1/A
VIII.Finalpublicplaintiff ... s titulom: „Pre občanov            SK – 841 06   B r a t i s l a v a
SR, Svetové združenie býv. československých politic-       Slovenská televízia - RTVS
kých väzňov, Obyčajných ľudí, PODPORA akcií proti       Mlynská dolina č. 1    
„Gorile“ a Petície SZČPV na založenie Občianskej             SK – 811 04   B r a t i s l a v a   
komisie pre prípravu Verejnej žaloby na niektorých           Red. denníka „NOVÝ ČAS“
ponovembrových politikov za vlastizradu“ + vyplnený       Prievozská č. 14, P. O. BOX 42
petičný hárok.)                                                                      SK – 820 04  B r a t i s l a v a

     Nižšiepodpísaný Mgr. Pavel Škriňa, Veľké Leváre č. ....., býv. demokratický novinár, od r. 2004 zástupca obetí a žalobcov  v jeho rodine Žalobami proti „Slovenskej republike a spol.“ pred International court of Justice (ICJ) UNO Haag,
pre váž. vyššiemenované osoby a subjekty, ktorým som zo dňa 17. 02. 2012 doporučene 1. triedou z Pošty Malacky zaslal vyplnený petičný hárok, nahraný CD-ROM a na 10-tich stranách mnou podpísaný hlavný dokument – s kódovým označením „VIII.Finalpublicplaintif.ICJUNO“ a s jeho nadtitulmi a titulmi: „Pre občanov SR, Svetové združenie býv. československých politických väzňov, Obyčajných ľudí, PODPORA akcií proti „Gorile“ a Petície SZČPV na založenie Občianskej komisie pre prípravu Verejnej žaloby na niektorých ponovembrových politkov za vlastizradu“,

dovoľujem si zaslať opravu chýb (tu tučným písmom zvýraznené) na 1, 3. a 9. strane uvedeného hlavného  dokumentu:
1./ na 1. strane v 3. odstavci má správne znieť – „... k čomu pridávame požiadavku: 9./ po vzore iných členských štátov EÚ ...“,
2./ na 3. strane v 1. odstavci má správne znieť – „... novinárovi, býv. komentátorovi týždenníka Sloboda a býv. šéfredaktorovi vládneho časopisu Podnikanie, tiež ...“,
3./ na 9. strane v poslednom odstavci má správne znieť – „ ... novinár a šéfredaktor býv. vládneho časopisu Podnikanie Mgr. ...“.   
(Poznámka: „č. 10“ (len ako „numero“) bodov našich podporných požiadaviek z vyššieuvedeného hlavného dokumentu vzniklo omylom po vypustení z požiadaviek pôvodného bodu č. 9 – „V SR uzákoniť zákaz pôsobenia politických strán, hnutí a občianskych združení, ktorých politický program a ktorých aktivity by sa opierali o komunistickú a ľavicovú socialistickú ideológiu, smerujúcu k potlačovaniu základných ľudských práv a občianskych slobôd, k šíreniu a k propagácii rasovej, náboženskej, národnostnej, etnicke, majetkovej neznášanlivosti, alebo k hanobeniu a prenasledovaniu kvôli  jazyku, príslušnosti k niektorej rase, k národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre náboženské vyznanie, alebo náboženské nevyznanie, alebo pre antikomunistické a antisocialistické politické presvedčenie. Okrem politického označenia politických strán, hnutí a združení,  ako „ľavicová“, „liberálna“, alebo „pravicová“ strana, hnutie, združenie, platí zákaz pre politické strany, hnutia a združenia, označovať sa ako politický „stred“, nakoľko sa pod týmito označeniami najmä v postkomunistických štátoch často skrývajú pre občiansku demokratickú spoločnosť nebezpečné kryptokomunistické a iné extrémne ľavicové sily, ktoré sa snažia ovládnuť spoločnosť a po voľbách dostať sa do vládnych koalícií pod lavírovaním, že, podľa situácie, raz sú „ľavý stred“, inokedy zasa „pravý stred“, a to podľa druhu vytváranej vládnej koalície – ľavicovej, alebo pravicovej.“.)

20. februára 2012 vo Veľkých Levároch           S pozdravom           ____________________________________
Mgr. Pavel    Š k r i ň a  , Veľké Leváre 
    


Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny
http://www.szcpv.org/11/tribunal.html
                                           
hlavna stranka