hlavna stranka


SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE ANTONOVI BABONYMU NA BUDOVE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V POPRADE

Zdieľaj  |  http://spis.korzar.sme.sk/c/20347859/v-poprade-odhalili-pamatnu-tabulu-hokejistovi-babonymu.html

Anton Babony - Zabudnutý hrdina

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE A MOTORKÁRI SLOVENSKA PODPORILI ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE ANTONOVI BABONYMU
https://www.youtube.com/watch?v=i_BsosTnUM4&fea
Siedmeho októbra 2016 v Poprade bola na budove Zimného štadióna v Poprade slávnostne odhalená pamätná tabuľa hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu. Pozvanie Svetového združenia bývalých politických väzňov prijali, rodina Antona Babonyho, 1. viceprimátor mesta Poprad Mgr. Igor Wzoš, 2. viceprimátor Ing. Pavol Gašper obaja v zastúpení primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka, ktorý sa odhalenie nemohol zúčastniť z dôvodu cesty do zahraničia, riaditeľ Sekcie dokumentaristiky Ústavu pamäti národa Mgr. Ján Endrödi, kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Vladislav Kulikov, člen sekretariátu Slovenského zväzu ľadového hokeja, Mgr. Róbert Pukalovič, riaditeľka ZŠ so špecializáciou na ľadový hokej v Spišskej Sobote PaedDr. Adriana Oravcová, riaditeľ Gymnázia, Kukučínová v Poprade a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Poprad PaedDr. Vladimír Lajčák, manažér pre mládež a výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad Miloš Šeliga, Bc. Peter Jendrál, štátny radca Úradu splnomocnenca vlády SR Ministerstva vnútra, poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad Anna Schlosserova a Mgr. Štefan Pčola, Matúš Alexa a Motorkári Slovenska, Mária Šelepová za Konfederáciu politických väzňov Slovenska a Mária Dvorčáková za organizáciu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. Pamätnú tabuľu odhalili mladí popradskí hokejisti zo ZŠ v Spišskej Sobote. Po kladení vencov a kvetín k pamätnej tabuli v príhovoroch vystúpili, 1. viceprimátor mesta Poprad Mgr. Igor Wzoš, kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Vladislav Kulikov, manažér pre mládež a výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad Miloš Šeliga, Matúš Alexa za Motorkárov Slovenska a František Bednár za Svetové združenie bývalých politických väzňov. Odhalenie bolo ukončené štátnou hymnou a recepciou.
   
Príhovor 1. viceprimátora Mesta Poprad Mgr. Igora Wzoša na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu Príhovor Kultúrneho atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Vladislava Kulikova na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu v Poprade. Príhovor manažéra pre mládež, HK Poprad Miloša Šeligu na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu v Poprade

Príhovor Matúša Alexu za Motorkárov Slovenska na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu v Poprade.

Príhovor podpredsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov Františka Bednára  na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu  v Poprade.

Príhovor Aurélie Čarnokej na odhalení pamätnej tabule Antonovi Babonymu v Poprade.

Príhovor podpredsedu SZBPV k odhaleniu pamätnej tabule Antonovi Babonymu

Vážení hostia, milí priatelia, je pre mňa cťou, že sa nám s pomocou vedenia mesta Poprad, za čo im patrí vrelé poďakovanie, podarilo dnes odhaliť pamätnú tabuľu  Popradčanovi,  úspešnému športovcovi, vojakovi, povstalcovi, politickému väzňovi ale v prvom rade statočnému človeku, Antonovi Babonymu.

Táto  pamätná tabuľa  by nám mala pripomínať, že aj v tých najťažších  časoch  kedy bolo Slovensko vtiahnuté do jednej z najhroznejších vojen, ktorá si vyžiadala milióny ľudských obetí a čo bolo najhoršie najmä z radov civilného obyvateľstva, sa našli   ľudia, ktorí nestratili svoju ľudskosť.  O zverstvách napáchaných v čase 2. svetovej vojny vypovedá norimberský tribunál, pred ktorý sa postavili vojnoví zločinci, avšak o ľudskosti a nezištnej statočnosti pomôcť iným, toho už vieme oveľa menej.

Novovzniknutý Slovenský štát ako spojenec Nemecka musel po prepadnutí Poľska  a neskôr  Sovietskeho zväzu vyslať svojich vojakov  proti slovanským národom  kam sa dostal ako vojak Slovenskej armády aj Anton Babony.  V roku 1941 ešte nikto nemohol vedieť ako skončí vojna, pretože nacistické Nemecko slávilo úspechy  na všetkých frontoch.  A práve v tom čase Anton Babony, preukázal statočnosť  a odvahu, keď za cenu nesplnenia rozkazu a tým aj ohrozenia vlastného života v ňom zvíťazila hlboká ľudskosť a slovanská vzájomnosť nad  slepou poslušnosťou k plneniu  vojenských rozkazov.  Vojak slovenskej armády Babony zachránil aj za cenu straty vlastného života mladú študentku pred popravou a pomohol mnohým ľuďom na okupovanom území.  Anton Babony preukázal  už vtedy že sa ocitol na správnej strane, čo potvrdil  neskôr aj svojou aktívnou účasťou v povstaní.

Chcel by som porovnať jeho činy s konaním iných vojakov, ktorí však na rozdiel od Antona Babonyho stratili všetky ľudské city. Nedávno bol na National Geografic film s názvom „Hitlerova armáda smrti“ o príslušníkoch Waffen SS, divízie Das Reich, zloženej prevažne z Nemcov, Maďarov a Ukrajincov, ktorí v Bielorusku v priebehu dvoch rokov v priemere  vyvraždili a vypálili každý druhý deň jednu dedinu. Mužov postrieľali a ženy a deti zavreli do kostolov, ktoré podpálili.  Masaker podľa tohto scenára  sa udial   dokonca niekoľko mesiacov pred oslobodením vo francúzskej dedine Oradur sur Glane  kde 10. júna 1944 v tejto pokojnej  dedine, v ktorej neboli žiadni odbojári, povraždili 642 obyvateľov vrátane žien a detí. 22. júla tohto roku Dolná komora poľského parlamentu označila vyvraždenie približne 100-tisíc Poliakov  nacionalistami z Ukrajinskej povstaleckej armády vo Volyni na západe Ukrajiny za genocídu.

Tieto zverstvá pripomínam nielen preto, aby som ich porovnal s činmi Antona Babonyho, ktorý na rozdiel od týchto  zločincov nevraždil ale zachraňoval, ale hlavne preto, lebo zatiaľ čo o zabudnutých hrdinoch ako Babony sa už nič nevie a nemajú pamätníky, na počesť vojnových zločincov z Waffen SS sa za mlčania kompetentných   Európy a sveta  konajú pochody  ich bývalých príslušníkov a obdivovateľov. Dokonca Lotyšský súd v Rige povolil usporiadanie tradičného pochodu lotyšských nacionalistov a vojnových veteránov ako uviedol, na uctenie pamiatky krajanov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali po boku nemeckých nacistov v elitnej jednotke Waffen-SS.

V poslednom čase často počúvame o potrebe potierania  fašizmu  a extrémizmu na Slovensku, ale  pritom absentuje oficiálny protest proti pochodom Waffen SS a fakľovým pochodom priaznivcov Stepana Banderu, či ppremenovaniu ulíc po vodcoch OUN-UPA, či nacistickým symbolom, ktoré používajú Ukrajinské národné gardy.

Práve preto je potrebné, aby nám táto pamätná tabuľa pripomínala nielen vyníkajúceho hokejistu, trénera a rozhodcu ale predovšetkým dobrého človeka s veľkým srdcom, ktorý napriek neľahkému životnému osudu stál  vždy na strane ľudskosti a nezištnej pomoci iným, za čo si právom zaslúži túto pamätnú tabuľu.

                                                        Česť jeho pamiatke!


Televízia Poprad ako jediná objektívne informovala, že akciu podporilo   Veľvyslanectvo Ruskej federácie.TV POPRAD - Zabudnutý hrdina Anton Babony


Na Babonyho si v dobrom spomína aj hokejový tréner Július Šupler.

7. okt 2016 o 17:13    TASR

hlavna stranka