hlavna stranka

František Bednár- Životopis 5. vydanie, 2017

Zdieľať  | 

Bednár František

O: predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov;

B: Poprad, 15.02.1957;

P:
František Bednár a Helene (rod. Paluchová);

MS: Marcela;

Ch: Branislav, Radoslav;

GrA: Mgr. Karol Paluch, člen Solidarity od 1980. Tento mimoriadne vzácny a skromný človek v 60. rokoch prekonal operáciu srdca v tom čase v nevyhovujúcej a zastaranej nemocnici v Krakove. Chirurgom, ktorí ho operovali vtedy sľúbil, že urobí všetko preto, aby im postavili novú a modernú kardiologickú nemocnicu. Spolu s kardinálom Macharským – vtedajším krakovským arcibiskupom a profesorom Dziatkowiakom založili Nadáciu Cor Aegrum, ktorá získavala finančné prostriedky po celom svete a 09.06.1997 zosnulý pápež Ján Pavol II. v Krakove vysvätil Kardiologický inštitút, v ktorom sa dnes uskutočňujú desiatky transplantácii srdca.;

E: Na protest proti spolitizovanému systému odmietol na gymnáziu vstúpiť do Socialistického zväzu mládeže (SZM) a v druhom ročníku ukončil štúdium. Získal odbornú kvalifikáciu elektromechanika.;

Ca: 1996 – 2016 vedúci dispečingu a neskôr dispečer v spoločnosti Veolia Energia Poprad a.s.
V súčasnosti sa venuje práci v združení a občianským aktivitám.

Sovietska intervencia v Afganistane, vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku, nástup prezidenta Reagana v USA a pravidelné sledovanie vysielania Rádia Slobodná Európa definitívne ovplyvnili jeho rozhodnutie postaviť sa aktívne na odpor proti komunistickému režimu. Pre tento zámer získal niekoľkých ľudí a založil ozbrojenú skupinu rozhodnutú aktívne vystupovať proti režimu. V r. 1983 vycestoval do bývalej Juhoslávie s cieľom nadviazať kontakt so Západom prostredníctvom Rádia Slobodná Európa. Chybou jedného zo spoločníkov bol dňa 06.02.1984 zatknutý ŠtB a Krajským súdom v Košiciach odsúdený k 14 rokom za protištátnu trestnú činnosť podľa Hlavy I. do III. najprísnejšej NVS. Výšku trestu ovplyvnila skutočnosť, že neprezradil ďalších členov skupiny. Necelé dva mesiace pred tzv. Nežnou revolúciou ho Krajský súd v Bratislave odsúdil k ďalšiemu trestu vo výške 5 a pol roka za Štátnou bezpečnosťou vykonštruovaný prípad prípravy na záškodníctvo. Po novembri 1989 bol tento rozsudok zrušený.
Rozsudok z roku 1984 po nadobudnutí účinnosti zákona o súdnych rehabilitáciách č. 119/90 Zb. dňa 15.08.1990 Krajský súd v Košiciach zrušil a súd mu rozhodnutím sp. zn 2 Rt 58/90 zo dňa 19.12.1991 ponechal zostatkový trest za nedovolené ozbrojovanie a všeobecné ohrozenie 24 mesiacov. Za 4,5 roka väzenia mu bolo priznané finančné odškodnenie a zostatkový trest vo výške 24 mesiacov mu Okresný súd v Poprade zahladil, čím sa na neho hľadí v zmysle zákona akoby nebol odsúdený.
Po prepustení na slobodu sa aktívne angažoval v Konfederácii politických väzňov Slovenska a neskôr vo Svetovom združení bývalých československých politických väzňov.
Jedna z aktivít skupiny Františka Bednára, ktorú ŠtB odhalil, sa stala námetom dokumentárneho filmu trojice režisérov, Ivana Ostrochovského, Petra Kerekesa a Pavla Pekarčíka „Zamatoví teroristi“, ktorý na Filmovom festivale v Karlových Varoch v r. 2013 získal cenu Federácie filmových kritikov – Fedeora.
Kriticky vystupoval voči nečinnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) po prijatí Zákona o protikomunistickom odboji v r. 2006. Bývalý predseda Správnej rady ÚPN, politický nominant Slovenskej národnej strany (SNS) Ivan Petranský, mu 10 dní pred rozhodnutím Komisie ÚPN listom oznámil, že mu nepriznáva udelenie štatútu účastníka protikomunistického odboja.
Na spomienkovej akcii v Poprade, pri príležitosti 45. výročia okupácie Československa v r. 1968, mu predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák odovzdal ďakovný list. Dňa 27.01.2015 mu Ústav pamäti národa v zmysle zákona č. 219/2006 Zb. o protikomunistickom odboji rozhodnutím č. DR/2014/01627 priznal postavenie veterána protikomunistického odboja podľa § 10 ods. 2 zákona č. 219/90 Zb. a rozhodnutím č. DR/2014/01627 postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa § 6. ods. 1 zákona č. 219/2006 Zb.;

CaSA: V roku 2002 inicioval odhalenie pamätníka obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 v Poprade, jediného na Slovensku so štatistikou obetí.
V roku 2004 zorganizoval exhumáciu a prevoz telesných pozostatkov Ondreja Brejku a Milana Dlubača, usmrtených pri úteku do Rakúska 7. júla 1980. Telá obetí boli vyplavené na rakúskej strane hranice, kde boli obaja pochovaní. Splnil prianie otca Ondreja Brejku, aby bol jeho syn pochovaný v rodnom Kežmarku, kde bol 25. júna 2004 odhalený pamätník vyše 400 obetiam usmrteným na hraniciach v r. 1948 – 1989.
6. júna 2010 dal inštalovať v Liptovskej Tepličke pamätnú tabuľu tajne vysvätenému pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi, ktorý bol v roku 1986 odsúdený vo vykonštruovanom procese v rámci proticirkevnej akcie Štátnej bezpečnosti s krycím názvom „Vír“, vtedajším sudcom v Poprade Štefanom Harabinom, po roku 1989 ministrom Spravodlivosti za HZDS a neskôr predsedom Najvyššieho súdu SR, ktorého z tohto dôvodu vyzval k abdikácii.
V roku 2016 inicioval odhalenie pamätnej tabule úspešnému hokejistovi, účastníkovi boja za národné oslobodenie a politickému väzňovi nacistických koncentračných táborov Antonovi Babonymu, na budove zimného štadióna v Poprade.
27. apríla 2017 bol Františkovi Bednárovi, v mene Ústavu pamäti národa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, slávnostne odovzdaný Dekrét veterána protikomunistického odboja.;

Me: predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktoré je na Slovensku jedným z troch občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, občanov násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR a príslušníkov Vojenských táborov nútených prác.
1990 – 1999, tajomník Okresnej pobočky Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) v Poprade,
1996 – Podanie návrhu Zbignievovi Brzezinskému - Center for Strategic and International Studies, USA, na založenie Výboru na stíhanie zločinov komunizmu. (Šesťmesačný pobyt v USA).
1999 – podanie návrhu, spoločne s nebohým poslancom NR SR Františkom Javorským, na založenie obnovenej Konfederácie politických väzňov Slovenska, z dôvodu porušovania apolitickosti pôvodnej KPVS, ktorej predseda a predstavitelia kandidovali za Mečiarove HZDS,
1999 – 2000 člen predsedníctva Obnovenej KPVS,
od 2001 predseda a tajomník Svetového združenia bývalých československých politických väzňov;

RoS: Tí, ktorí jednajú ako ovce budú zožratí vlkmi. Nikdy sa nevzdávaj práva na sebaobranu.;

Web:
http://www.szcpv.org/06/pieta06.html,
http://www.szcpv.org/04/pamatnik.html,
http://www.szcpv.org/10/teplicka.html,
http://www.szcpv.org/16/odhalenie.html


Associations and organizations   

SKRATKY
Name
• priezvisko, meno
Title
• titul
Pseudonym
• umelecké meno
O - Occupation 
• povolanie
B - Born 
• miesto a dátum narodenia
P - Parents 
• rodičia
MS - Marital status
• manžel/-ka, partner/-ka
Ch - Children 
• deti
GrA - Great ancestors
• významní predkovia
E - Education 
• vzdelanie
Ca - Career
• kariéra
CO - Companies ownership
• podiel v spoločnostiach
WaCW - Writings and creative works 
• publikačná a kreatívna činnosť
CaSA - Civil and social activities 
• občianské a spoločenské aktivity
Aw - Awards 
• ocenenia
Me - Memberships
• členstvá
Ach - Achievements 
• úspechy
LS - Language skills
• jazykové znalosti
H - Hobby
• záľuby
PMM - Personal magic moments
• osobné významné okamihy
OA - Other activities
• ostatné aktivity

RoS - Reason of success

hlavna stranka