hlavna stranka

Obete komunizmu a bývalí politickí väzni opäť na okraji spoločnosti

Zdieľaj  | 

Svetové združenie bývalých politických väzňov so  zármutkom a poľutovaním prijalo správu NR SR o opätovnom zamietnutí návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji, podľa ktorej politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci mali dostať jednorazový finančný príspevok vo výške 1000 eur.

 Na rozdiel od  Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí boli v uplynulom roku opätovne odškodnení, ostali bývalí politickí väzni poslancami  NR SR už po piaty krát odkopnutí ako nežiadúci a opäť sa potvrdilo, že November 1989 bol len vonkajšími okolnosťami vynútenou zmenou  fasády pod ktorou ostala stará omietka.

Na rozdiel od Českej republiky, kde  obdobný zákon priznal účastníkom protikomunistického odboja finančné zadosťučinenie  a dorovnanie dôchodkov, slovenskí politickí väzni sa musia s trpkosťou zmieriť s tým, že ich trýznitelia, bývalí príslušníci ŠtB budú aj naďalej poberať výsluhové dôchodky aj za obdobie, kedy prenasledovali nevinné osoby, mučili ich a popierali ich základné ľudské práva, občianske a náboženské slobody.

Svetové združenie bývalých politických väzňov opäť tak ako v roku 2015 v Stanovisku k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu v NR SR -  žiadosti  o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu obetí komunistického režimu, uverejnenom na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/15/novela2.html a opakovanej žiadosti z roku 2017 uverejnenej na stránke http://www.szcpv.org/17/diskriminacia.html  vyzýva kompetentné úrady, Ministerstvo spravodlivosti SR, Vládu  SR a Národnú radu SR, aby nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti ku ktorej sa Slovenská republika ako členský štát EÚ hlási, odstránili a aby sa  usilovali o zjednanie o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí trpeli v komunistických žalároch za svoje presvedčenie a návrat k slobode a demokracii.

S poľutovaním sme prijali  pasívny postoj Ústavu pamäti národa, ktorý sa po novele zákona stáva  paralizovanou   inštitúciou a vracia sa do obdobia svojho vzniku kedy v ÚPN   politickí väzni nemali žiadne  zastúpenie. Vlažný postoj ÚPN k diskriminácii obetí komunizmu potvrdzuje odpoveď Správnej rady ÚPN na žiadosť o stanovisko k neschváleniu novely zákona o protikomunistickom  odboji.
Vyslovujeme touto cestou vážne obavy o ďalší osud a smerovanie ÚPN s poukazom na stanovisko  združenia v názvom Budeme mať Ústav straty pamäte?

Na smerovanie ÚPN upozorňoval v roku 2002 aj vtedajší redaktor Necenzurovaných novín a člen charty 77 Vladimír Pavlík v článku s názvom Pripravujú rehabilitáciu fašistických zločincov a vrahov z POHG? uverejnenom na stránke http://www.necenzurovane.net/03/contact.html.

Svetové združenie bývalých politických väzňov


Prílohy:
1. Odpoveď sekretariátu Správnej rady ÚPN.

Vážený pán Krajňák,

podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa dostal Váš mail s návrhom uznesenia, ktorým by Správna rada Ústavu pamäti národa mala reflektovať odmietnutie návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s návrhom na hlasovanie o tomto uznesení písomnou procedúrou per rollam. V tejto súvislosti podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa rešpektuje názor a vôľu šiestich členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktorí Vás na poslednom zasadnutí Správnej rady Ústavu pamäti národa požiadali o bližšie informovanie o celej predmetnej agende v písomnej podobe (proces prípravy zákona, účasť zamestnancov Ústavu pamäti národa, reflektovanie podnetov politických väzňov atď). Podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa zároveň rešpektuje vôľu uvedených členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, aby sa po predložení komplexnej informácie diskutovalo o predmetnej záležitosti na zasadnutí Správnej rady Ústavu pamäti národa.

S pozdravom

Jerguš Sivoš
riaditeľ
Sekretariátu predsedu Správnej rady
Ústavu pamäti národa

 

2. Stanovisko Svetového združenia bývalých československých politických väzňov z roku 2002
Budeme mať Ústav straty pamäte?

NR SR, Vláda SR ani prezident SR nepovažovali za žiadúce aby v správnej alebo dozornej rade Ústavu pamäti národa boli zastúpení aj bývalí politickí väzni. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov navrhlo štyroch svojich členov ako kandidátov. Z ústavu pamäti národa sa však stala len príležitosť pre nominantov politických strán zamestnať svojich vopred určených známych a rodinných príslušníkov.  Kto má strach z toho aby bývalí politickí väzni a obete komunizmu prišli do styku s dokumentmi  ŠtB? Na túto otázku dala už dávno odpoveď monštruózna mystifikácia podľa scenára ŠtB a KSČ s názvom “Nežná revolúcia“. Politickí väzni nedávno vyzvali GP SR ako aj Ústav pamäte národa o zverejnenie príslušníkov ŠTB, ktorí agentúrne rozpracovali sledovanie katolíckeho kňaza Ing. Přemysla Coufala zmasakrovaného vo svojom bratislavskom byte v roku 1981. Oficiálnu verziu o samovražde možno zaradiť do sféry SCI-Fi rovnako ako fakt, že Ústav pamäti národa bude skutočne  plniť svoje poslanie. Táto inštitúcia by sa mala skôr nazývať „Ústav straty pamäte“. Bezvýznamné rybky sa podhodia verejnosti aby  prominentní eštébaci ostali aj naďalej na svojich postoch nedotknuteľní.
 SZČPV

hlavna stranka