hlavna stranka

Informácia pre ministra zdravotníctva o životy a zdravie ohrozujúcej situácii v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici


Zdieľať  | 
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                 
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky
MUDr. Marek Krajčí
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

minister@health.gov.sk

Vážený pán Minister, v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov Vám gratulujem k nástupu do funkcie.  Februárové voľby, ktoré priniesli zmenu  sú   nielen koncom jednej pre Slovensko nešťastnej kapitoly na jeho ceste k demokracii a slobode, za ktorú zaplatili svojím utrpením mnohí politickí väzni a obete komunistického režimu, ale aj veľkou historickou výzvou pre  novú  vládu.
Stali ste sa členom  vlády v ťažkom období, pretože budete musieť čeliť nielen následkom vlád Vašich predchodcov ale najmä všetkým dôsledkom súčasnej pandémie aká doposiaľ vo svete nemá obdobu. Majte na pamäti, že opozičná strana Smer-SD využije každú Vašu chybu a  použije proti Vám všetko od diskreditácie dokumentmi z archívov SIS a jej predchodcov až po vyvolávanie sociálnych nepokojov.
Prvé kroky vlády budú zákonite predurčovať a rozhodovať aj o tom či a do akej miery  bude úspešná a či sa jej  podarí nastaviť a udržať ďalšie smerovanie Slovenska aj po ďalších voľbách.

Okrem návrhu na prijatie Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, vrátane novelizácie Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.“ a trestného  oznámenia z 18. 10. 2019 vo veci nezákonného zničenia nahrávky Gorila a verejné zavádzanie riaditeľa SIS Antona Šafárika si ÚŠP a NAKA http://www.szcpv.org/19/podanie.html sme v roku 2018 podali priamo Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavne zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica uverejnené na webovej stránke:  http://www.szcpv.org/18/oznamenie.html  a blogu s názvom Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku i v Česku, alebo ako ľahko prísť k majetkom na postkomunistickom Slovensku! https://fb102.blog.pravda.sk/2017/11/05/ako-sa-da-ukradnut-najvacsia-nemocnica-na-liecenie-tbc-a-respiracnych-chorob-na-slovensku-i-v-cesku-alebo-ako-lahko-prist-k-majetkom-na-postkomunistickom-slovensku/
V tomto podaní sme upozornili aj na to, že likvidáciou Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica.  došlo aj k  spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa §-u 178 Tr. zák., pretože  z nemocnice prepustení pacienti s TBC ohrozovali verejnosť.

 Súčasná situácia ohrozenia koronavírusom, kedy v celom podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade a likvidácii Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica musia prevážať nakazených do Prešova a Ružomberka,  potvrdila opodstatnenosť nášho trestného oznámenia.  Naše trestné oznámenie bolo odmietnuté ako potvrdzujeme uzneseniami tzv. „orgánov činných v trestnom konaní“ v prílohe, pretože v prípade zákonného vyšetrovania bez zasahovania do nezávislosti prokuratúry a polície  by vyšlo najavo, že na podvode sa podieľal bývalý minister zdravotníctva nominant SNS Valentovič a osoby prepojené z organizovaným zločinom do ktorých rúk sa dostali lukratívne pozemky a nehnuteľnosti  areálu nemocnice v Kvetnici.
Dnes je  najbližšia nemocnica s infekčným oddelením v Prešove a Ružomberku, pričom objekt v Kvetnici a pozemky vo vlastníctve osôb spájaných s organizovaným zločinom  už 12 rokov chátrajú.  Je dokázateľné, že nezisková organizácia podnikateľa Jána Bynca bola zriadená účelovo a špekulatívne 3 dni po vyhlásení druhého kola ponukového konania na odpredaj tzv. prioritného majetku 29. mája 2009, ktorý môže nadobudnúť iba štát alebo nezisková organizácia.  Jediným záujemcom bola nezisková organizácia Jána Bynca, ktorá bola založená s jediným zámerom - získať areál nemocnice. Podvodné založenie neziskovej organizácie, potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu podľa §-u 221 zákona č. 300/2005.
Ako dokazujú formálne zverejnené správy neziskovej organizácie vyplýva z nich, že organizácie nevykonáva žiadnu všeobecne prospešnú činnosť na ktorú bola založená.

 Zákon o neziskových organizáciách  hovorí, že ak je nečinnosť dlhšia ako 12 mesiacov, na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčuje právny záujem, súd rozhodne o zrušení organizácie. 

Hoci sme na to listom, ktorý pripájame v prílohe,  upozornili aj bývalého ministra zdravotníctva Druckera, ani on ani kompetentní z VÚC nemali záujme konať a podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, aby do rozhodnutia súdu bola Nemocnica v Kvetnici daná do správy štátu, pretože ak  nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní  nemocnicu  a 12 rokov ju nechá chátrať ide buď  o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu!

Vážený pán Minister zdravotníctva, je našou morálnou povinnosťou obrátiť sa na Vás  a požiadať Vás, aby ste z titulu svojej funkcie v záujme ochrany životov a zdravia občanov, podnikli kroky k podaniu návrhu súdu na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd do právoplatného rozhodnutia vo veci prikázal, aby  o využití objektu bývalej Špecializovanej nemocnice v Kvetnici rozhodlo ministerstvo zdravotníctva a zároveň Vás požiadať, aby bolo obnovené infekčné oddelenie v nemocnici v Poprade.  

Prílohy:

  1. Trestné oznámenie zo dňa 19. 3. 2018 podané GP SR
  2. Odpoveď ministra zdravotníctva Druckera z 5. 12. 2017
  3. Článok z blogu  Pravda „Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku i v Česku, alebo ako ľahko prísť k majetkom na postkomunistickom Slovensku!
  4. Uznesenie KR PZ Prešov zo dňa 7.11.2018
  5. Uznesenie OR PZ Poprad zo dňa 26.11. 2018

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV


Petícia na podporu zrušenia nezákonných právnych úkonov na základe ktorých bola podvodne zlikvidovaná najväčšia Špecializovaná nemocnica na liečbu TBC a respiračných chorôb v Poprade -Kvetnici a obnovenie infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade. https://www.peticie.com

Ďakujeme  touto cestou za podporu petície
Občianskej iniciatíve za udržateľný rozvoj územia Poprad-Kvetnica jej zástupkyni slečne BA. Zuzane Tökölyovej

Vážení,
Naša omráčená spoločnosť dostala jasný a nepriehladnuteľný impulz ku precitnutiu, ktorý mrazí až v kostiach. 
Ani samotná prozreteľnosť, ktorá pandémiou vzkriesila kauzu nemocnice na Kvetnici a jej bleskovo sprivatizovaného 
majetku pozemkovými kartelmi v 2008, nechce aby staré krivdy zostali naveky pochované!  Práve tie spustili
rozklad prírodného a kultúrneho dedičstva Kvetnice. Pokiaľ sme sa doposiaľ nezmobilizovali, dajme si poučený 
okolnostiam pandémie, druhú šancu. Majme ako spoločnosť vízie o súdržnosti a solidarite a neživme svojou 
pasivitou moc tých, ktorí by ju mali zložiť ku nohám súdov.

A pretože bez spravodlivosti nebude ani kvalitného životného prostredia, a bez neho ani zdravého a dôstojného 
života budúcich generácií, ktoré nemôžu byť opýtané aby dnes jednali - podpisujte a zdieľajte ako o život, práve 
o perspektívu jeho kvality v budúcnosti DNES IDE viac ako kedykoľvek predtým.

NAŠU MORÁLNU POVINNOSŤ ZA NÁS NIK NEVYKONÁ.

Petícia TU

S úctou k Vášmu oslobodzujúcemu nasadeniu,

BA Zuzana Tökölyová
Coordinator :

Občianska iniciatíva za udržateľný rozvoj územia Poprad-Kvetnica
Local iniciative for sustainable development in Poprad-Kvetnica (Slovak Republic)

E-mail : iniciativalom@gmail.com 
             zuzan.tokolyova@gmail.com
Mob. :   (+ 421) 722 071 725
Facebooková občianska platforma :  "Iniciativa Maly Kamenolom" :
https://www.facebook.com/Iniciativa-Maly-kamenolom-108159003974311
hlavna stranka