hlavna stranka

NA MARGO OSLÁV SNP - MÝTY A REALITA
V tieni osláv povstania sa obete komunizmu a stalinských gulagov domáhajú zvyšku zliav, ktoré im demokrati ešte nevzali.


Share  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Nechceme znevažovať pamiatku tých, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu proti fašistickej totalite, žiaľ mnohí sa stali zmanipulovaným nástrojom inej  totality. Skutoční partizáni sa nikdy nespreneverili partizánskej prísahe a zvolili si radšej väznice a popraviská, než aby zradili vlastný národ.

PRÍSAHA ČESKOSLOVENSKÉHO PARTIZÁNA znela: "V tomto boji neustanem, kým posledný cudzí votrelec nebude vyhnaný z našej pôdy, kým Československá republika, štát troch rovnopráv­nych slovanských národov - Čechov, Slovákov a Karpatských Ukrajincov - nebude opäť slobodná. Mojím heslom bude: Smrť okupantom - slobodu národom Československa! Tak prisahám!"

Čo ostalo z prísahy partizána krátko po skončení vojny? Hnedú totalitu vymenila totalita červená, nacistické väznice nahradili väznice komunistické, Podkarpatskú Rus komunisti prenechali Stalinovi a k tomu mu ako bonus pridali tisíce  našich občanov-civilov ako otrokov na prácu v gulagoch.

Slovenské národné povstanie  si privlastnili komunisti, ktorí sa na ňom priživovali až do roku 1989.  Po vyfabrikovaní falošných mýtoch 17. novembra 1989 sa SNP stalo opäť objektom, ktorý si privlastnili  nežno-revolučne pretransformovaní prisluhovači komunistického režimu a rovnako aj demokrati a liberáli.

 Položil si niekto vôbec otázku za čo bojovali povstalci a partizáni a čo z toho ostalo po 77 rokoch?

Kde ostalo slobodné Československo a kde ostala Podkarpatská Rus? Hranice Československa  spred Mníchovskej zrady sa totiž už nikdy neobnovili.
Bojovali povstalci za to, aby 70 000 československých občanov skončilo v stalinských gulagoch a aby  to čo arizovali gardisti a  čo potom znárodňovali komunisti napokon sprivatizovali ich pohrobkovia?

Mnohí dnes vyplakávajú, že ministerstvo kultúry po prvý krát nedalo peniaze na oslavy SNP. Pýtame sa, na čo použije Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dotáciu 250 000 eur, ktorú mu na rok 2021 poskytlo Ministerstvo vnútra? Pre porovnanie  Svetovému združeniu bývalých politických väzňov nadelil minister Roman Mikulec 4 000 eur. Žeby preto, aby sa mlčalo o gulagoch a pozemkovej mafii, ktorá si dnes  rozparcelovala Slovensko?

Na oslavách SNP opäť odzneli prázdne frázy z úst politikov, predseda NR SR Boris Kollár rečnil o tom, že povstanie nebolo porazené ani politicky ani vojensky a jeho ciele sa uskutočnili, čo svedči nielen o neznalosti histórie ale aj o strate súdnosti. Paradoxne sa v predvečer výročia SNP konala 28. augusta v Leopoldove nešťastne načasovaná pietna spomienka organizovaná Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Generálnym riaditeľstvom väzenskej a justičnej stráže – Leopoldov symbol utrpenia politických väzňov na Slovensku o ktorej média „pozabudli“ informovať.

Ponovembrová finančná oligarchia si z  politických strán urobila svoje eseročky a v hlbokom zabudnutí ostali ideály za ktoré bojovali povstalci pred 77 rokmi. V tieni osláv SNP sa dnes obete komunizmu a stalinských gulagov dovolávajú zvyšku toho či im ešte naši demokrati nestihli zobrať a organizujú vo väznici v Leopoldove pietne spomienky o ktoré média namajú záujem.

Symbolicky Svetové združenie bývalých politických väzňov v deň výročia SNP požiadalo  primátorku Prešova Andreu Turčanovú –nominantku KDH o obnovenie bezplatnej prepravy, ktorú po nástupe do funkcie zrušila.  Paradoxne obete komunizmu doplatili na  nekalé praktiky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri vydávaní preukazov na bezplatnú prepravu v MHD  neoprávneným osobám, ktoré so SNP a bojom proti fašizmu nemali nikdy nič spoločné. Zverejňujeme otvorený odoslaný  list primátorke Prešova a informujeme aj o žiadosti o odstránenie diskriminácie našich členov v bezplatnej preprave v MHD, ktorá bola odoslaná primátorom Bratislavy a Košíc.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

S príspevkom súvisiace:
http://www.szcpv.org/11/szpb.html


Predtým strážili socializmus – dnes parazitujú na štátnych dotáciách

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad

Vážená pani primátorka
Ing. Andrea Turčanová
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 68 Prešov

primatorka@presov.sk                                                                      Poprad 29. 8. 2021

Otvorený list - žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD Prešov  pre obete komunistického režimu

Vážená pani primátorka,  hoci si už po skúsenostiach s politikmi s radov SDKÚ, KDH a iných tzv. pravicových strán  nerobíme ilúzie, že môže dôjsť k zmene  neprimerane tvrdého a bezohľadného postoja k obetiam komunizmu a stalinských gulagov, v predvolebnom roku Vám opakovane predkladáme žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD pre už len 89 žijúcich oprávnených osôb v rámci celej SR, ktorí sú členmi Svetového združenia bývalých politických väzňov. Keďže v Prešove  sa jedná už len o zopár členov,  nemôže to finančne poškodiť dopravný podnik.

Príčinou necitlivého zrušenia už len tých zopár výhod pre obete komunizmu bolo zneužívanie vydávania preukazov na bezplatnú prepravu Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov SZPB, ktorý za členstvo v združení ponúkal  neoprávneným osobám najmä z radov mladých ľudí preukaz na bezplatnú prepravu.  Takýmito praktikami si navýšili počet členov na vyše 18 000. Len v Bratislave bolo vydaných údajne 5 000 preukazov. V prílohe pripájame „Podnet  na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD z prostriedkov dotácie  neoprávneným osobám a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave, ktorý bol podaný 11. 3. 2021 Úradu inšpekčnej služby.

O výnimočnom postavení SZPB, ktorý bol príveskom Komunistickej moci pred rokom 1989  a „posvätnou kravou“ sa stal aj pre ponovembrové vlády sme informovali na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/11/szpb.html
v článku s názvom  „Predtým strážili socializmus – dnes parazitujú na štátnych dotáciách“.

Na nepoctivé praktiky SZPB doplácajú bývalí politickí väzni a obete komunizmu tak ako sa to stalo aj v Prešove. Naše žiadosti o obnovenie  bezplatnej prepravy ste odmietli v roku 2015 ako sme o tom informovali na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/15/turcanova.html  V Bratislave a Košiciach bola bezplatná preprava síce obnovená ale len pre členov s trvalým pobytom v meste, čo vzhľadom na stále sa znižujúci počet oprávnených osôb považujeme za diskriminačné voči ostatným členom nášho združenia, nakoľko sa jedná už len o 89 oprávnených osôb, z ktorých viacerí dosiahnu onedlho vek 70 rokov.

Chceli by sme veriť, že Vaše politikou zatvrdnuté srdce sa obmäkčí k tým, ktorí trpeli na našej tŕnitej ceste k slobode a demokracii a prestane platiť, že obete komunizmu sa dočkajú citlivejšieho prístupu od ľavicových politických strán a bývalých komunistov tak ako tomu žiaľ bolo doposiaľ.

S pozdravom
Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár
predseda

Príloha:
Podnet  na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD z prostriedkov dotácie  neoprávneným osobám a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave zo dňa 11. 3. 2021hlavna stranka