hlavna stranka

Otvorený list - výzva vláde SR a parlamentu na urýchlené obnovenie komunistami zrušeného inštitútu súkromnej obžaloby


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
V mene obetí  zločinov komunistického režimu, ktorý  z priemyselne vyspelého Československa  urobil za 40 rokov ekonomicky zaostalú krajinu a ktorého  zločiny pokračovali v ekonomickej sfére aj po novembri 1989  ľuďmi prepojenými so starými štruktúrami bývalého režimu a Štátnej bezpečnosti a musia byť preto nepremlčateľné, vyzývame vládu a parlament, aby v súlade s programovým vyhlásením,  v čo najkratšom čase prijali legislatívu  zavedenia inštitútu súkromnej obžaloby aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní podľa vzoru americkej právnej úpravy vo verejnom záujme v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla  škoda.

Je našou morálnou povinnosťou vyzvať vládu SR a parlament, aby zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní, tak ako sa to uvádza v uverejnenom programovom vyhlásení,  nielen zvážila  ale vo verejnom záujme  aj v čo najkratšom čase prijala.
V odôvodnení našej výzvy uvádzame citácie  z blogu poslanca NR SR za SaS JUDr, Alojza Baránika z 12. decembra 2016,  s ktorými sa plne stotožňujeme.
https://dennikn.sk/blog/631653/ked-zlocincov-kryju-prokuratori-musime-mat-moznost-obzalovat-bez-nich/

Keď zločincov kryjú prokurátori, musíme mať možnosť obžalovať bez nich

To, že prokuratúra pod súčasným vedením nie je schopná ani ochotná vykonávať funkciu, ktorú má podľa zákona vykonávať, a že sa ako celok sústreďuje len na ochranu kriminálnych aktivít svojich vlastných prokurátorov a vládnej mafie, má celospoločenský dôsledok ten, že bezbrehá kriminalita, najmä v hospodárskej oblasti, narástla do obludných rozmerov.
Takto to u nás fungovalo vyše 50 rokov dokiaľ to komunisti nezrušili. A vieme prečo inštitút súkromnej trestnej žaloby nebol obnovený dodnes: Lebo nám dodnes vládnu komunisti a iní zločinci. A prokuratúra je horšia ako za komunistov – je to organizácia riadená mafiánmi a fungujúca pre mafiánov, nie pre slušných ľudí. A pritom ona jediná rozhoduje o tom, či niekto z trestného činu obžalovaný bude alebo nebude.
Prokuratúra je v podstate organizácia, ktorá síce má zákonnú povinnosť proti zločinnosti bojovať, ale v podstate zločinnosť buďto necháva bez povšimnutia, alebo na zločinnosti priamo alebo nepriamo participuje.  Toto možno niekomu znie ako odvážne tvrdenie, ale len dokým si uvedomí, že každý prokurátor je zo zákona povinný iniciatívne stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvie, čo asi len ťažko môže niekto rozumný tvrdiť, že to tak u nás funguje. 
Aká je skutočná povaha prokuratúry,  si pritom až príliš dobre uvedomujú mnohí prokurátori v príslušnom postavení, a tak konajú podľa toho – robia si vlastné kšefty a pritom nielen korumpujú celú spoločnosť, ale aj znehodnocujú život každého slušného občana Slovenska.
Alojz Baránik

Za danej situácie, kedy sa po voľbách v roku 2020 preukázalo, že zločinecké skupiny pôsobili priamo na Policajnom prezídiu a Úrade špeciálnej prokuratúry, čo by nebolo možné bez krytia na najvyššej vládnej úrovni a trestná činnosť mafií prepojených na vládu bola  bezbrehá a nedotknuteľná,  je  nevyhnutné, aby vláda  bola schopná namiesto zdania fungovania právneho štátu prijať  reálne riešenia, ktoré by presvedčili občanov, že právny štát na Slovensku existuje.  Takýmto riešením je okrem reformy justície a obnovenia jej stratenej dôvery verejnosti  v prvom rade zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby.

Naše združenie  sa obráti na predkladateľov návrhu zákona o súkromnej obžalobe,  poslancov za OĽaNO Jozefa Pročka a Lukáša Kyselicu a v prípade ich záujmu im poskytne podklady pre dôvodovú správu k  návrhu zákona, vrátane konkrétnych prípadov kedy Generálna prokuratúra SR zamietla naše podania vo veci závažnej ekonomickej trestnej činnosti so škodou značného rozsahu spôsobenou štátu, akým je okrem iných aj kauza nezákonnej likvidácie najväčšej nemocnice na liečbu TBC a respiračných chorôb v Poprade - Kvetnici, ktorá je už vyše 12 rokov v rukách mafie s politickým krytím.  

Na požiadanie viacerých občanov združenie v súvislosti  s pandémiou  informovalo  po voľbách v roky 2020 predsedu vlády, ministra zdravotníctva, ministra vnútra, ministerku spravodlivosti a ministra životného prostredia o krádeži tejto najväčšej špecializovanej nemocnice.  Navrhli sme, aby bola využitá  pre pacientov s koronavírusom vzhľadom na ideálnu polohu v extraviláne mesta Poprad. Ministerstvo vnútra náš list vyhodnotilo ako trestné oznámenie, ktoré NAKA odstúpila Krajskému riaditeľstvo PZ v Prešove. Keďže ho vyšetrovateľ odmietol ako nedôvodné, rovnako ako trestné oznámenie podané v roku 2018 bývalému generálnemu prokurátorovi Čižnárovi, združenie podalo proti uzneseniu sťažnosť, ktorú odmietla Okresná prokuratúra Poprad.  Podali sme preto podnet Generálnej prokuratúre SR  na preskúmanie zákonnosti postupu Okresnej prokuratúry, ktorý krajská prokuratúra Prešov uznala ako dôvodný, čo potvrdzuje  oznámenie  zo dňa 30. 12. 2020 uverejnené na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/21/pademia.html

Z dôvodu marenia vyšetrovania sme požiadali nového generálneho prokurátora o odňatie veci KP Prešov a OP Poprad, čo bolo štyrmi príkazmi odmietnuté keďže  generálny prokurátor SR vo veci podozrenia z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a sprenevery, ako sa uvádza v príkazoch, nenašiel žiadnu relevantnú skutočnosť spochybňujúcu nestrannosť prokurátorov KP Prešov a OP Poprad.
V rozpore s jeho názorom ale vyznieva upovedomenie  Okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 30. 4. 2021, v ktorého vyplýva, že vo veci trestného  oznámenia podaného GP SR 19.3. 2018 vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá  nezákonne a protiústavnej zlikvidovala  a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica už bolo právoplatne rozhodnuté uznesením vyšetrovateľa KR PZ Prešov zo dňa 19. 7. 2018 a nie je ani dôvod na rozhodovanie o  návrhu na odňatie veci, pretože tento návrh bol odmietnutý  ešte príkazom KP Prešov z 3. 8. 2018.
Odpoveď prokuratúry  odoslaná v čase obnovenia vyšetrovania je  názorným  dôkazom zakrývania zločinov priamo prokuratúrou.
Na základe stanoviska OP Poprad sme požiadali generálneho prokurátora o potvrdenie tohto stanoviska pretože ďalšie  predstierané a formálne  vyšetrovanie so záverom, že skutok sa nestal a nebol preukázaný úmysel trestného činu, pod dozorom KP Prešov a OP Poprad, je len fraškou a stratou času pretože na postoch vedúcich prokuratúr, ktoré sú aj naďalej inštitúciami sovietskeho typu podľa vzoru 50-tých rokov nedošlo k žiadnej zmene ani po nástupe nového generálneho prokurátora a ostali tam prokurátori, ktorí sú tam aj 20 rokov. Žiadosť odoslaná generálnemu prokurátorovi

Združenie disponuje viacerými dôkazmi o škode spôsobenej štátu činnosťou tzv. konkurznej mafie, ktorej výška sa pohybuje v miliardách eur a ktorá by dostatočne kompenzovala náklady na zvýšenie prídavkov na detí čo  navrhuje minister financií. 

Súčasné trestné stíhanie jedného z predstaviteľov konkurznej mafie Zoroslava Kollára  len za skutky spájané s korupciou považujeme za nedostatočné, pretože korupcia bola a je len sprievodným javom  oveľa závažnejšej trestnej činnosti, ktorá sa vôbec nevyšetruje. Vo všeobecnosti je známe, že pri  dnes zaužívanom  spôsobe dokazovania sa pri korupčných kauzách  odhalí len zlomok  reálnych skutkov, ktoré z dôvodu obtiažnosti dokazovania pri priamej korupcii nie sú nikdy preukázané.

Naše združenie má dostatok dôkazov aj o pôsobení tzv. pozemkovej mafie, ktorá sa dlhodobo, sofistikovane a systematicky prostredníctvom svojich ľudí na štátnych úradoch dostáva k lukratívnym pozemkom.
Verejnosť nemá ani potuchy, že v čase znehodnocovania peňazí sa nehnuteľnosti stali investične prioritnými pre solventných a zločinecké skupiny, ktoré potrebujú legalizovať príjmy z trestnej činnosti. Rozsah pozemkov pripravovaných na premenu na stavebné parcely je už v súčasnosti väčší ako zastavané plochy!

Dopady týchto „developerských“ projektov a likvidácia poľnohospodárskej pôdy budú pre budúcu generáciu ekologicky devastujúce.
Výsledkom týchto rozhodnutí je nekontrolovaná expanzia urbanizácie a premena prírodného bohatstva Slovenska na zdevastovaný lunapark s „mestami duchov“ s apartmánovými komplexami, ktoré sú nedostupné pre obyčajných ľudí, ktorí si už nemôžu dovoliť finančne ani fyzicky ďalej zabezpečiť vhodné bývanie, zatiaľ čo sa na Slovenku neustáte zvyšuje počet majiteľov viacerých tzv. investičných nehnuteľností.

Predkladateľom zákona navrhneme vziať v úvahu, že za súčasného stavu v justícii je nevyhnutné, aby sa súkromnými obžalobami zaoberal Špecializovaný trestný súd a aby bolo podanie súkromnej obžaloby vo verejnom záujme oslobodené od súdnych poplatkov. Ak sa majú na Slovensku dodržiavať princípy právneho štátu  je vo verejnom záujme, aby  boli ekonomické trestné činy závažného charakteru  nepremlčateľné tak ako zločiny nacizmu a komunizmu a aby sa pri vymáhaní spôsobenej škody aplikovala retroaktivita obdobne ako v prípade zrušenia tzv. Mečiarových amnestií.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Otvorený list - výzva vláde SR a parlamentu na urýchlené obnovenie komunistami zrušeného inštitútu súkromnej obžaloby


Video RTVS Z prvej ruky z 11. 5. 2021
https://youtu.be/XVSNO0P5O8A

Trestné oznámenie zo dňa 19. 3. 2018 podané GP SR
Oznámenie KP Prešov  z 30. 12. 2020 
Príkazy generálneho prokurátora SR
Upovedomenie OP Poprad z 30. 4. 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=PhxZGWLbJbs&feature=youtu.be
                                                                 hlavna stranka