hlavna stranka

Literárna rubrika


JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia
Básne bývalého austrálského emigranta žijúceho na Slovensku
KDE JE TÁ SLZA ČISTÁ...?
KVAPKA PIVA
MODLITBA SLNKU
TAJOMSTVÁ
TICHO

KVAPKA PIVA *12*

Do Mozaiky Piva...

Zachytil som tóny

akordeónu aj huslí,

prichádzajú z diaľky...

smiechom poskakujú,

ťahavo znejú v plači,

...rosia sa sklíčka

pivnej mozaiky...

Tak zreteľné...

tak počuteľne...

kvapkajú kvapky

... v daždi...

... za pivom sú smädné.

Niektoré sa vzpierajú

zemskej príťažlivosti

aj melodické tóny

srdcovej záležitosti...

Nedopadli kvapky,

nedozneli tóny...

odvtedy sú púšte

odvtedy falošne hrajú

husle aj akordeóny...

čisté sú tóny

mozaiky Piva...

Posledná kvapka piva

...z- tohoto- pohára...

na perách mi stojí.

Pivo a n t e p o r t a s

...do úst sa pýta,

penivo, clivo, chtivo,

...polo – pito občas...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

01022005, 11.45-12.05

u “Jesenina” Poprad

 

 

MOZAIKA

Čiernobiela...

Do mozaiky tohoto dňa

aj toto sklíčko patrí,

na pouličnej lampe

čierna vrana sedí.

...sneží...sneží...sneží...

a sneh vranu bieli...

O čom asi húta...?

-aj tak je pod snehom

stále čierna vrana-

asi o tom, o čom húta

v bielom stáde ...

sama , čierna ovca...

Všetko prikrýva sneh,

kŕdeľ vrán je hladný,

stádo oviec tiež...

...hladná je líška

hladný je aj vlk...

syru málo- vôbec niet.

Iba čierno-bielych

do mozaiky sklíčok,

... sú preplnené sklady,

začínajú plesnivieť...

S tým treba čosi robiť...

nového kráľa, vodcu,

parlament, vládu...atď.?,

čosi nové...múdre...

...Treba vymyslieť...

Nuž čo robiť...!?

/ ľudí, vrany, ovce,

vlkov, líšky, sklíčka,

... ? treba vymeniť...? /

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

03022005, 11.50 piváreň

“Solve” Poprad-Juh *

 

MOZAIKA dlažby.

Vykladajú námestia

zámkovou dlažbou,

nuž, pochytila ich

taká nová móda...

A móda strieda sa

jedna za druhou...

a dlažba za dlažbou.

Oslobodzujú sa...

vypadávajúce dlaždice

na ktoré nemajú

vplyv žiadne zámky,/!/

schody sú ako chrup,

ako vypadané zuby...

prázdnu slamu mlátia

politické huby...

na prázdno melú mlyny

naprázdno kolovrátky...

Aj to sú sivé sklíčka

do mozaiky dneška.

Tak to už od praveku

s nami ľuďmi chodí,

Anjel z Hora...

démon zdola tlačí...

...že čo ich delí ?

Iba stena tenká,

z jednej strany

dymom začadená,

a zo strany druhej,

...úsmev z Neba...

mozaika drahokamov

* farby d ú h o v e j *

Šťava nášho žitia.

P.S. POZOR !

Možnosť prasknutia...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

04022005, 04.45 hod

ráno doma v Poprade*

 

MOZAIKA... ZLA...?

Kto prvý položil

kamienok mozaiky zla ?

...a skladáme ju všetci

od čias Kaina a Ábela !?

Je dobro iba oparom

pri východe Slnka,

iba tenkou omietkou

na múroch zla...?

Stena...múr...plot...

čo kamienok v mozaike

to reklamný hrot,

ostrý... a... pichľavý ...

falošnej reklamy zisk

bez Lásky život je risk,

iba tŕne bez ruží,

...kráľ je bez koruny

veľa kainov vo vládnutí,

veľa šašov v podhradí,

...šašov bez múdrosti...

Ranný Slnka opar

večerný západ Slnka...

iba sa mihá tvár Ábela,

celodennej a nočnej

ľudskej mozaike

vládne kain pytliak.

Prečo... a... kde...

sme pochovali

brata Á b e l a...?

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

07022005, 11.15-Orol

MOZAIKA NA RIEKE

Tečie mozaika

rozlámaného ľadu-

-krýh na rieke...

nezadržateľne...vpred.

Iba, akoby na protest

niektoré “sklíčka” ľadu

sem-tam sa priečia,

kopia sa kryhy

ako ľudské modly

na seba sa kopia...

Keď myšlienky tvrdnú,

keď tvrdnú ako ľad,

sú ako sektársky...

politicky príkazný rád

...tak škodia...

Majú šancu topiť sa

ako kryštáliky na okne,

keď srdce zaplápolá

ba priam horí...

k Stvoriteľovi...

rieke aj človeku

dychom sa topia.

A rieka tečie ta het

do teplých morí...

a každá ľudská modla

nech sa ako kryhy ľadu,

... rozláme a roztopí...

...Bože ,daj nám polia,

šíre moria chmeľníc,

...nech sa pivo pení...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

07022005, 12.40-13.05

Širaš 12*, Poprad

 

OKNÁ Z MOZAIKY

Na dome s vežou

sú okná ako oči dve,

z farebných sklíčok,

okenné tabule, vitráže

farebných škvŕn skiel,

dom plný potiacich sa

tmavo odetých tiel...

Biely holub – holubica

tíško na okno klope

do farebného sklíčka...

Do jedného z okien

deň čo deň Slnko hľadí,

do druhého každý večer

tma sa zakráda...tlačí,

potia sa drevené sochy

aj fresky na stenách...

mechanické modlitby

o bezvýznamných

nálezoch a stratách,

do pŕs sa bijú...ó mea,

maxima culpa vinách...

Biely holub – holubica

tíško na okno klope

do farebného sklíčka...

...by zobudili v nás

Božieho Posla

Anjela strážnička...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

08022005, 04.10 ráno

doma v Poprade *

 

MOTÝĽ Z MOZAIKY

Vyletel motýľ

zo sna myšlienok,

s párom farebných

ako mozaika krídielok,

to pravé pre radosť,

ľavé má farbu tmavú

to je pre smútok...

Dvoch ľudských sĺz

potokov, riek...tam ,

kde motýľ letí...morí

sústavný je sútok...

A možno sa vydal

tam kdesi hore...

...tak na severnom

ako južnom póle...

zmrznú mu krídielká,

rozsypú sa na malé

čierno-sivo- biele

* farebné sklíčka...

Radosť je smútku

a smútok radosti

o d j a k ž i v a

verná d v o j i č k a ...

...nuž čo mi ostáva...

ako vždy a odjakživa...

Bože pomôž mi prosím,

... správne poskladať

do mozaiky sklíčka...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

08022005, 04.45 ráno

doma v Poprade *

 

 

BOŽE

Ty všetko máš,

stačí, že dýchneš

a všetko rozohráš,

v Tvojom tóne, rytme

aj v Tvojom rýme...

Ticho ťaháš za nitky,

ticho vkladáš sklíčka

do čistej Vesmírnej

večnej mozaiky

d e j í n Ž i v o t a...

Nadchýňa ma všetko

malá či veľká príhoda,

nezábudka či hviezda...

...na Orióne Mintaka,

žihľava aj bolesť,

ľudská lesť aj česť...

Preto necítim sa trpko,

aj, keď nedosiahnem

na najvyššie jablko...

a, možno je práve trpké,

ako prasknuté sklíčko

na mojej mozaike...

občas sa mi rozpadáva,

tak sladká je opadávka,

keď ticho pod stromom

...v tráve dozrieva...

Morská vlna je dôležitá,

a nie z piesku hrad...

tie sklíčka prasknuté

novými musím...Áno...

...farebnými vymieňať...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

11022005, 05.00 ráno

hlavna stranka