hlavna stranka

Literárna rubrika


JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia
Básne bývalého austrálského emigranta žijúceho na Slovensku
KDE JE TÁ SLZA ČISTÁ...?
KVAPKA PIVA
MODLITBA SLNKU
TAJOMSTVÁ
TICHO

MODLITBA SLNKU *

 

 

...už ako dieťa,

školopovinný žiak,

ležiaval som v tráve

sledoval oblak aj mrak,

k Slnku hore hladieval

pohľadom sa modlil

na pravé poludnie,

keď anjel Pána

z Neba sa nahol

úplne do polí klasov,

strnísk pichľavých...

v šuchot krídiel husích

a či anjelských...!?

rozliehal sa hlahol

zvonov pozemských

v horúcom poludní...

...už ako dieťa,

školopovinný žiak,

vždy som si čosi

verejne uchmatol...

zo zakázaného ovocia

kúsok z veľkého detstva,

pod prísnym pohľadom

tvorcov a radcov,

poučiek a zákonov

tzv. školopovinných...

...už ako dieťaťu

nádejnému žiakovi

Slnko mi svietilo

na šerí ponurý svet,

zo žiarivosti v lete

ostalo mi v duši

aj opálenom tele,

diamantov za hrsť

zo zimného snehu,

v obrázkoch z ľadu

na zasklenom okne,

za ktorým bolo všetko

zahmlené, neviditeľné...

stačilo na sklo dýchnuť

a všetko bolo tak

priezračne jasné,

tak...pominuteľné,

* iba Slnko svietilo stále.

Slnko svieti stále,

aj Mesiac aj Hviezdy,

aj zákony Vesmírne...

na Zemi poučky, zákony

menia sa pravidelne

čoraz sú prísnejšie,

 zauzlenejšie ,hmlisté

studené ako ľad...

Slnko má kľúče

od dňa aj noci...

Modlím sa k Slnku

modlím sa denne,

pohľadom aj písmom,

modlím sa : s Bohom,

s  V e s m í r n y m i

B y t o s ť a m i,

so stromami a kvetmi,

včelami , motýľmi,

vtákmi,oblakmi,pavúkmi,

nezábudkami a potokmi,

mravcami a púpavami,

rybami a zvieratami...

s Tým osudným lúčikom,

ktorý mi zasvietil v tme,

keď padal som, brodil sa

v ťažkom blate, výmole,

kde našiel som zlaté

semienko slnečnice.

K Slnku sa modlím

dnes...aj denne,

Slnko mi presvetľuje

každú bunku v tele,

už nemám žiadne

malé či veľké

hmatateľné ciele...

a ak, tak iba jeden,

nech sa so Slnkom

modlím a smejem...

a práve teba Človek,

ktorý toto čítaš *Hrejem*

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

18112004, 04.15,

ráno doma v Poprade

hlavna stranka