hlavna stranka

Literárna rubrika


JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia
Básne bývalého austrálského emigranta žijúceho na Slovensku
KDE JE TÁ SLZA ČISTÁ...?
KVAPKA PIVA
MODLITBA SLNKU
TAJOMSTVÁ
TICHO

TAJOMSTVÁ

 

 

Ako môže byť

t a j o m s t v o m,

to, čo tu už bolo ?

Čo bolo odhalené

nech je zabudnuté...

Skutočné Tajomstvá

sú pred nami...

každý nový deň

zdvíha sa a padá

Vesmírna opona...

odhaľuje tajomstvá

S t v o r i t e ľ a...

Stromy rastú do hora

žijú z hĺbky koreňov,

domy z pevnosti

a zloženia základov,

ľudia sa zohýbajú

lopotia sa dole...

v akomsi tajomstve

dedičnosti hriechov...

Z korún stromov

odlietajú vtáky,

vyššie len vyššie...

myšlienky mi letia

k hviezdam Oriónu

B o h u tajomnému,

až k siedmemu Nebu...

Daj prosím čo i len

dve tvoje slzy slané,

zmiešame ich spolu

so slzami mojimi

a stvoríme more,

more tak tajomné,

že vrcholce jeho vĺn

Láskou budú sladké...

Tajomstvá sú pred nami

vždy blízko, hore, vpredu

a hlboko vo vnútri nás.

Blížia sa ticho ako motýľ,

ako noty za notami

v ľúbostnom objatí

odhaľujú večnú melódiu,

počujem nádherný hlas,

keď strom šepká stromu

a peny vĺn moru – oceánu,

súhvezdie súhvezdiu,

keď Panna šepká Oriónu,

Ja Tebe – Ty mne

... Milujme sa spolu...

Bez nanútených sľubov,

príkazov bludných vier,

opakujúcich sa povier,

žime v slobode hier

do rosy namáčaných

básnických pier,

v nahote odhalených

Božích Tajomstiev...

Jesennou nocou

v tichu sychravej hmly

nesie sa brechot psa

zreteľne počuteľný,

ťahavo plačúci...

kto splní jeho prosby

túžby brechavé,

znejú tak úpenlivo

v tme noci osamelo

znejú tak... Tajomne...

JOŠi * YOSHi Poprad-Slovakia

28092004, 04.00 ráno *

v tajomnom Poprade *

hlavna stranka