hlavna stranka

Pán minister Lipšic, môžete sa hanbiť!


Zväz protifašistických bojovníkov dostal dotáciu 224-tisíc eur

Zdieľaj  | 

Nič iné nemôžu odkázať ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi obete stalinizmu a komunizmu zo Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov za to, že sa rozhodol ekonomicky zlikvidovať najstaršiu organizáciu  bývalých politických väzňov.

Ako uvádzame na našej webovej stránke   http://www.szcpv.org/obj/wiki.html
organizácia vznikla z iniciatívy bývalých politických väzňov v exile v Kanade a v roku 1988 sa stal jej oficiálnym sídlom švajčiarsky Zürich.  V 90.  rokoch pre prestarnutie  členskej základne  sa združenie presťahovalo do Českej republiky a jeho predsedom bol dnes už zosnulý pápežský prelát páter Antonín Huvar. Na Slovensku vznikla sesterská organizácia, ktorá bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR v roku 2001. Po smrti predsedu A. Huvara  sa nástupníckou organizáciou Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov(SZČPV) stala organizácia v Slovenskej republike, ktorá ako jediná pôsobí pod týmto názvom.

Od roku 2006 SZČPV dostávalo každý rok dotáciu vo výške od 6000 až 7000 eur. Počtom členov, vrátane Sekcie násilne odvlečených –SNO, sa organizácia môže približne rovnať partnerským organizáciám Konfederácii politických väzňov (KPVS) a organizácii Politickí väzni -Zväzu protikomunistického odboja (PV-ZPKO).
Je potrebné upresniť, že pôvodná KPVS vznikla v roku 1990. V roku 1999 kedy mala táto organizácia 2385 členov sa z nej vyčlenila skupina 379 členov združujúcich sa v Klube kresťanských a demokraticky orientovaných politických väzňov schádzajúcich sa na žabotovej č. 2 v kancelárii poslanca NR SR F. Mikloška. Táto skupina založila tzv. Obnovenú konfederáciu politických väzňov, ktorá dnes používa pôvodný názov KPVS a s podporu vtadajšieho ministra vnútra L. Pittnera dostala zakrátko dotáciu. Pôvodná KPVS s väčšinou členov neskôr zmenila svoj názov na Zväz protikomunistického odboja.
Dotácia ktorú združenie v zmysle zákona doposiaľ dostávalo  na uskutočňovanie spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu a na dokumentačnú a publikačnú činnosť, bola v porovnaní s partnerskými  občianskymi združeniami len zlomkom dotácii poskytovaných iným združeniam ako potvrdzuje webová stránka MV SR – Sekcie verejnej správy.  http://www.civil.gov.sk/archiv/p15/p15-01.shtm

V máji 2011 MV SR uverejnilo na svojej webovej stránke  http://www.minv.sk/?dotacie-1 zoznam zamietnutých žiadostí. Takto sme sa dozvedeli, že ešte  28. 3. 2011 komisia MV SR zamietla žiadosť SZČPV o dotáciu na rok 2011, údajne z dôvodu nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. Uvedený dôvod odmietnutia žiadosti je účelový a o dopade na štátny rozpočet nemožno vzhľadom na výšku dotácie ani uvažovať. Pre porovnanie výška dotácie na ročnú činnosť SZČPV sa rovná mesačnému platu a odmene poradcu ministra vnútra ako uviedol denník Nový čas dňa 16.5.2011 v článku Našli sme „džob snov“: Takto zarábajú poradcovia ministrov!
Z tohto postupu je zrejme, že zo  strany súčasného ministra vnútra SR Daniela Lipšica a ním zriadenej komisie sa jedná zjavne o cielenú likvidáciu občianskeho združenia, ktoré si ako jediné:

Vážený pán minister, Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov vzniklo ešte v čase totality a dočkalo sa pádu komunizmu. Dokázalo existovať aj bez dotácie ako potvrdzujú roky 2001-2005, kedy sme inštalovali dva pamätníky. Pamätník obetiam okupácie  v roku 1968 v Poprade a Pamätník usmrteným na hraniciach v Kežmarku, kde sme pochovali dve obete z roku 1980 po ich exhumácii v Rakúsku a prevoze na Slovensko. Zrušenie dotácie je pre nás smutným krokom MV SR a v konečnom dôsledku bude znamenať zrušenie plánu činnosti na rok 2011 vrátane pietnych akcii a ich uskutočnenie len v symbolickej podobe. Rovnako nebudeme môcť vydať publikácie, ktoré sme chceli poskytnúť školám pre poznanie historickej pravdy našou mládežou. 
Mrzí nás to  o to viac, pretože sme na rozdiel od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý len na mzdy vynakladá vyše polovicu dotácie, z dôvodu ekonomickej krízy, z našej nízkej dotácie v roku 2010 dokázali ušetriť 10% a vrátiť ich na účet MV SR.

Tento žalostný krok MV SR, ktoré v súčasnosti vediete prekvapil našich členov doma aj v zahraničí o to viac, pretože skôr by ho očakávali od ministra vnútra bývalej vlády Róberta Fica, ktorú označujú ako ľavicovú. Ukázalo sa, že bývalá vláda, ktorú súčasná koalícia tak často nazýva „boľševickou“ mala oveľa viac politického nadhľadu a tolerancie k svojim oponentom, čo je skutočným prejavom veľkosti politika. 

Vážený pán minister, my na rozdiel od SZPB nebudeme chodiť plakať k premiérke Radičovej a žobroniť o dotáciu. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov z úcty k našim obetiam nikdy nepoškvrni ich pamiatku znížením sa k servilnému poklonkovaniu politikom a ich záujmom. Nebudeme príveskom a falošnou dekoráciou politikov na účelových spomienkových akciách ako SZPB, ktorý prisluhoval komunistickým zločincom a farizejsky a vypočítavo parazituje na daniach slovenských občanov aj dnes a nebudeme tolerovať aby bol vo vedení našej organizácie 3x evidovaný agent ŠtB, člen Rotary klubu, kňaz  a predseda organizácie politických väzňov a to všetko v jednej osobe.
Česť k naším mŕtvych je pre nás cennejšia ako judášsky groš politikov, ktorí nás predali v roku 1945 Stalinovi, v roku 1968 Brežnevovi a v súčasnosti tým, ktorý z nás urobili kolóniu a lacnú pracovnú silu pre tých ktorí nás zradili v Mníchove v roku 1938.

František Bednár
Tajomník Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

hlavna stranka