hlavna stranka

Budú sa na Slovensku aj naďalej zakrývať zločiny komunizmu?

Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa OR PZ Bratislava 1

Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?

Zdieľať  | 

Uznesenie OR PZ Bratislava 1 ČVS:ORP-54/1-VYS-B1-2020 PA

Sťažnosť proti uzneseniu

 

                             
 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                              

Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v Bratislave 1
odbor kriminálnej polície
1. oddelenie vyšetrovania
Sasinkova ul. č. 23
812 13 Bratislava                                                                 ČVS:ORP-54/1-VYS-B1-2020 PA
 
Poprad 8. 4. 2020

 Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:ORP-54/1-VYS-B1-2020 PA  zo dňa 31. 3. 2020

V stanovenej lehote podávame sťažnosť proti uzneseniu vyššie uvedenej spisovej značky, vo veci zaslania „Otvoreného listu Generálnej prokuratúre – výzvy politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala“ zo dňa 15. 10. 2019, čo bolo Generálnou prokuratúrou upovedomením č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo dňa 6. 12. 2019 označeným ako trestné oznámenie  podané na JUDr. Dobroslava Trnku  odstúpené Krajskej prokuratúre Bratislava, ktorá ho postúpila  pod. č. 1Kn 1059/19/1100-3 dňa 17. 12. 2019 na ďalšie konanie Okresnej prokuratúre Bratislava1, s následným pridelením OV OKP OR PZ Bratislava 1, ktoré trestné oznámenie odmietlo.

Odôvodnenie

            Sťažnosť proti uzneseniu podávame napriek tomu, že sme nepodávali trestné oznámenie vo veci trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. K tomuto záveru dospela Generálna prokuratúra, ako vyplýva z jej  upovedomenia  č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo dňa 6. 12. 2019. Citujeme: „ Na trestný odbor Generálnej prokuratúry SR bolo z organizačno-kontrolného oddelenia dňa 18. 11. 2019 doručené Vaše trestné oznámenie z 15. 10. 2019, podané na JUDr. Dobroslava Trnku, ktorý mal podľa obsahu tohto podania, ako  bývalý generálny prokurátor  zabrániť riadnemu vyšetreniu okolnosti smrti, pošk. Ing Přemysla Coufala“. V skutočnosti sme Generálnej prokuratúre zaslali na vedomie  Otvorený list –výzvu politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala, čo podľa nášho názoru bráni riadnemu vyšetreniu smrti P. Coufala a vzbudzuje pochybnosti o serióznom prístupe k vyšetrovaniu zločinov komunizmu na Slovensku. Otvorený list s výzvou je uverejnený aj na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/19/vyzva.html. V skutočnosti sme nikdy neuvádzali, že bývalý Generálny prokurátor JUDr. Dobroslav Trnka mal priamo zabrániť riadnemu vyšetreniu okolnosti smrti Ing. Přemysla Coufala, ale žiadali sme, aby bol tento spis odblokovaný.

           
Máme za to, že Generálna prokuratúra, nepostupovala v súlade so zákonom, čo potvrdzuje skutočnosť, že sa  nevyjadrila k zásadnej otázke, ktorou je odblokovanie spisu kauzy P. Coufala, a tendenčne a účelovo  vec odstúpila Krajskej prokuratúre, pričom v danom prípade, nakoľko sa jednalo o bývalého generálneho prokurátora mal vo veci konať Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. Z tohto dôvodu  vec nemala byť postúpená OV OKP OR PZ Bratislava 1, ktoré nebolo príslušne o veci rozhodovať. 

 Samotné uznesenie vyšetrovateľa je účelové, tendenčné a vydané predčasne bez vykonania základných vyšetrovacích úkonov, nakoľko ako vyplýva z obsahu priloženého otvoreného listu  v ktorom sme poukazovali na medializované informácie o tom, že Marián Kočner, údajne na podnet finančnej skupiny Penta,  prostredníctvom vtedajšieho generálneho prokurátora Trnku mal zariadiť zablokovanie spisu vo veci smrti Coufala na 50 rokov, keďže medzi vyšetrovateľmi ŠtB bol aj Miloš Dospiva nasadený na Coufala, ktorý má byť príbuzným jedného z majiteľov tejto finančnej skupiny. Vyšetrovateľ sa v uznesení nezmienil ani slovom o týchto skutočnostiach a odôvodnení uznesenia sa odvoláva len na predošlé skutočnosti z vyšetrovacieho spisu, ktoré boli vždy v intenciách verzie ŠtB o samovražde.
Vyšetrovateľ pri tom nikdy nevypočul JUDr. Dobroslava Trnku ani predsedu vyraďovacej komisie JUDr. Tibora  Šumichrasta, ktorý spis zablokoval v archíve na 50  rokov údajne z dôvodu, že obsahoval  chúlostivé informácie a osobné údaje. Jednoznačne a presvedčivo nezdôvodnil na základe  akého zákona a právneho dôvodu  a na koho podnet takto JUDr. Tibor Šumichrast rozhodol, pričom zákonnosť tohto rozhodnutia je zjavne v demokratickom a členskom štáte EÚ sporná, nakoľko sa jedná o zločiny komunizmu, ktoré sú nepremlčateľné.  
Na základe uvedených dôvodov navrhujeme, aby bolo predmetné uznesenie zrušené ako vydané predčasne a na základe chybného postupu Generálnej prokuratúry a následne sa o veci znova rozhodlo v zmysle zákona.

         Za Svetové združenie bývalých politických väzňov

František Bednár
predseda  SZBPV

Prílohy:

  1. Otvorený list –výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala
  2. Diskusný príspevok k článku https://domov.sme.sk/c/7188752/stat-strazi-estebakov-odmieta-vydat-spisy.html Štát stráži eštebákov, odmieta vydať spisy
    Spisy príslušníkov ŠtB narodených po roku 1930 odmieta ministerstvo vnútra vydať   Ústavu pamäti národa.
  3. Upovedomenie GP SR č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo dňa 6. 12. 2019

 Na vedomie:

Minister vnútra, Roman Mikulec,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29,  820 18 Bratislava 218Zvolenie Dobroslava Trnku za Generálneho prokurátora bolo fackou Novembru 1989

Otvorený list -výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala

Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?

Zdieľať  | 
Niet pochýb, že zverejnenie rozhovoru Mariána Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, potvrdilo, že po novembri 1989 Slovensko ovládli finančné skupiny prepojené  v minulosti s bývalou  komunistickou tajnou službou ŠtB a KGB, ktoré zasahovali do činnosti štátnych inštitúcii medzi ktoré patrí aj GP SR. Existuje dôvodné podozrenie že Marián Kočner, dnes podozrivý aj z vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice,  bol len figúrkou finančnej skupiny Penta. Profesionálna dráha  spolumajiteľov Penty Haščáka, Dospivu a Oravkina sa začala na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Skrátene MGIMO.

Na podnet generálneho prokurátora Trnku bol údajne na 50 rokov zablokovaný spis  dodnes neobjasnenej smrti kňaza Coufala v roku 1980, ktorý zo Slovenska posielal správy slovenským cirkevným kruhom do zahraničia o rokovaní biskupov a správaní prorežimných kňazov. Následne ŠtB spustila akciu Kanál, ktorej cieľom bolo zistiť, kto informuje Vatikán o situácii cirkvi v Československu.

Na Coufala boli nasadení dvaja agenti ŠtB Miloš Dospiva a Anton Obranec. Za úlohu dostali akýmkoľvek spôsobom Coufala prinútiť vypovedať o kontaktoch v zahraničí. "Dospiva a Obranec zohrali dôležitú úlohu pri nátlaku na Coufala.
Na základe informácii osoby, ktorej identitu z obavy o jej bezpečnosť nemôžeme uviesť, existuje podozrenie, že bývalým príslušník ŠtB Miloš Dospiva je údajne príbuzný  spolumajiteľa Penty Mareka Dospivu. Z tohto dôvodu mala mať Penta záujem, aby prostredníctvom Mariána Kočnera  dosiahla zablokovanie spisu v kauze Coufal na 50 rokov, čo mal s titulu svojej funkcie zariadiť Dobroslav Trnka.
Nepriamo to potvrdzuje aj diskusný príspevok publikovaný v denníku SME  citujeme:
Počas normalizácie boli zavraždení príslušníkmi ŠtB napr. katolícki kňazi v ČSR a SSR, desiatky českých a slovenských občanov. V normalizačnom období: -ŠtB vraždila katolíckych kňazov (dodnes nie sú vyšetrené vraždy kňazov Štefana Poláka, Přemysla Coufala, Jozefa Tótha, Františka Cubínka, Ľudovíta Senášiho a ďalších),- mimochodom vznáša sa tu určitý druh podozrenia zo spoluúčasti /Coufal/aj na Miroslava Dospivu staršieho - údajne Kočner zabezpečil u  vtedajšieho GP-a Trnku embargo na ich vyšetrovanie….

Málokto vie, že prvým novinárom, ktorého smrť nie je dodnes objasnená a jeho telo sa ani nenašlo, bol novinár denníka Práca, Marcel Samuhel, ktorý  v 90- tých rokoch pátral po  smrti Přemysla Coufala a napísal kritický článok o postupe Generálnej prokuratúry, kedy dokonca napísal, že ak sa mu niečo stane nebude to náhoda. http://www.szcpv.org/04/samuhel.html

Generálna prokuratúra bola a stále je zrkadlom reálneho stavu Slovenskej republiky, ktorú prezident Kiska označil ako mafiánsky štát. Zvolenie Dobroslava Trnku za Generálneho prokurátora, ktoré   bolo fackou  Novembru 1989, by nebolo  možné bez  poslancov NR SR, ktorí nesú zodpovednosť  za toto zhanobenie právneho štátu a zneváženie obetí komunizmu. Žiaľ spolupáchateľom sa stala svojou ľahostajnosťou a zbabelosťou aj mlčiaca väčšina slovenského národa.  Na Slovensku sa žiaľ našlo len   zopár odvážnych, ktorých protesty proti zvoleniu Dobroslava Trnku a kritika jeho pôsobenia na GP SR nechávali  mlčiacu väčšinu chladnou. Medzi tých niekoľkých odvážnych patrili  signatár Charty 77 Vladimír  Pavlík, Štefan Martoš,  Ján Horvath a ako jediná inštitúcia, Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré oficiálne protestovalo  a navrhovalo odvolanie Dobroslava Trnku z funkcie za čo je dodnes zaznávané a na okraji spoločenského záujmu s najnižšou dotáciu na činnosť podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Všetci odignorovali protest združenia  k menovaniu Generálneho prokurátora z roku 2003 uverejnený na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/04/trnka.html a rovnako aj návrh na jeho odvolanie z roku 2005. http://www.szcpv.org/05/odvolanie.html
Opakovane sme aj pri jeho ďalšej kandidatúre upozorňovali na to, že je človekom dôvodne podozrivým zo zneužívania právomoci verejného činiteľa  čo bolo z médií známe už v čase jeho zvolenia. http://www.szcpv.org/10/gpsr.html

Za články o generálnom prokurátorovi  publikovanými na internete sa stal terčom nenávistných prejavov a urážok občiansky aktivista a člen nášho združenia Vladimír Pavlík, v čom si porozumeli ľavičiari a pravičiarmi spoločne s kotlebovými neonacistami.

Pokiaľ sa máme skutočne hlásiť k ideálom novembra 1989, ktorého 30 výročie si budeme tohto roku pripomínať  a uskutočnené pamätné podujatia nemajú byť len predstieraným klišé na hru na demokraciu a slobodu, z úcty k obetiam komunizmu by malo byť našou morálnou povinnosťou podporiť túto  výzvu na zrušenie  utajenia spisu  smrti Přemysla Coufala a následne obnovenie vyšetrovania o čo sme žiadali GP SR  a o čo ju žiadal v roku 2009 aj Ústav pamäti národa.

Svetové združenie bývalých politických väzňov


https://www.youtube.com/watch


Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?


Potvrdenka po úplnom overení podania č. 191015101036373
Elektronická podateľňa prokuratúry overila platnosť Vášho podania. O výsledku overenia ste informovaný v priloženom ZEP dokumente. Overte jeho platnosť aplikáciou pre overovanie ZEP a zobrazte náhľad na podpísanú potvrdenku. Tento email bol vygenerovaný automaticky, preto na túto emailovú adresu neodpovedajte. V prípade potreby použite emailovú adresu GPSR@genpro.gov.sk. Číslo podania: 191015101036373 Jednoznačný identifikátor: 6b80773c-e544-4034-9aa0-81cf32ef2470 Potvrdenka odoslaná: Tuesday, October 15, 2019 10:49:45 AM

hlavna stranka