hlavna stranka

Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom


Zdieľať  | 
 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org  
    
Vážený pán
Predseda vlády SR
Igor Matovič
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

premier@vlada.gov.sk                                                                

                                                                                                          Poprad 23. 3. 2020

Gratulácia k nástupu do funkcie Predsedu vlády a návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov  na prekonanie ekonomických dopadov na  občanov v dôsledku pandémie koronavírusom

Vážený pán Predseda vlády Slovenskej republiky, v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov Vám gratulujem k nástupu do funkcie.  Februárové voľby, ktoré priniesli víťazstvo Vašej politickej strany  sú   nielen koncom jednej pre Slovensko nešťastnej kapitoly na jeho ceste k demokracii a slobode, za ktorú zaplatili svojím utrpením mnohí politickí väzni a obete komunistického režimu, ale aj veľkou historickou výzvou pre Vás ako predsedu vlády.

Stali ste sa predsedom vlády v ťažkom období, pretože budete musieť čeliť nielen následkom vlád Vašich predchodcov ale najmä všetkým dôsledkom súčasnej pandémie aká doposiaľ vo svete nemá obdobu. Majte na pamäti, že opozičná strana Smer-SD  použije proti Vám všetko od diskreditácie dokumentmi z archívov SIS a jej predchodcov až po vyvolávanie sociálnych nepokojov.
Vaše prvé kroky budú zákonite predurčovať a rozhodovať aj o tom či a do akej miery  budete úspešný a či sa Vám podarí nastaviť a udržať ďalšie smerovanie Slovenska aj po ďalších voľbách.

Naše občianske združenie už od svojho vzniku žiaľ, u politických strán nenašlo nikdy podporu pre  prijatie zákonov, ktoré by sa vysporiadali s neblahým dedičstvom bývalého režimu, ktorého nomenklatúre prepojenej s  agentúrou ŠtB a KGB sa podarilo vymeniť moc komunistickej ideológie za moc ekonomickú a moc peňazí. V dôsledku tzv. „hrubej čiary“ a generálnemu pardonu za zločinmi komunizmu ako to označil výstižne tzv. disident František Mikoško, pokračovala aj kontinuita právneho systému vygenerovaním zločinov postkomunizmu, v podobe finančnej oligarchie, konkurznej a justičnej mafie, Lexov, Širokých  Kočnerov a ďalších, ktorí ako metastázy rakoviny prerástli skrz celým Slovenskom. 

Naše združenie je v nemilosti napriek tomu, že má  približne rovnaký počet členov a má tú istú agendu ako združenia zastupujúce politických väzňov, KPVS a PZ ZPKO. O smerovaní Slovenska po novembri 1989 vypovedá žiaľ aj to, že na predsedu združenia, ktorý bol ako  jediný z troch predsedov ako veterán protikomunistického odboja väznený, bolo za  upozorňovanie na porušovanie zákona a obohacovanie sa  podaných 7 trestných oznámení a žaloba.  Za aktivity združenia proti finančnej oligarchii často prepojenej s organizovaným zločinom  a za to, že sme ešte v roku 2003 protestovali proti zvoleniu Dobroslava Trnku za Generálneho prokurátora http://www.szcpv.org/04/trnka.html a vyzvali o odstúpenie vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina  http://www.szcpv.org/09/ocistenie.html nás trestajú najnižšou dotáciou ako potvrdzuje stránka Sekcie verejnej správy MV SR. Nestali sme sa príveskom Smeru-SD ako Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý dostáva na činnosť dotáciu vo výške 400 000 eur  a Robert Fico  tak ako vyhlásil z neho urobil súčasť vládnej politiky, bez ohľadu na jeho prokomunistickú a promoskovskú činnosť. 

11. 6. 2012 sme na základe nášho  návrhu na založenie občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu za zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, uverejnenú na webovej stránke http://www.szcpv.org/11/tribunal.html podali Vláde SR, Ministerstvu vnútra a Ministerstvu spravodlivosti „Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.“ Z odpovedí uverejnených na webovej stránke http://www.szcpv.org/12/ziadost.html je zrejme že Smer-SD nikdy nemal skutočný záujem na prijatí týchto zákonov a  neskoršie prijatie bezzubých a neúčinných zákonov bolo len kamuflážou pre EÚ.  Naše trestné oznámenie z 18. 10. 2019 vo veci nezákonného zničenia nahrávky Gorila a verejné zavádzanie riaditeľa SIS Antona Šafárika si ÚŠP a NAKA prehadzujú ako horúci zemiak o čom informujeme v príspevku z názvom „Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona“  na webovej stránke
http://www.szcpv.org/19/podanie.html
Na základe uvedeného návrhu na založenie občianskej komisie, ktorým  sme vyzvali občanov, aby nám poskytli relevantné informácie o ekonomických zločinoch konkurznej, justičnej a politickej mafie, na ktorú okrem iných upozorňoval ešte v roku 2004 aj  vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic, nás oslovilo viacero občanov aj z radov bývalých príslušníkov tajných služieb.
Získané informácie, vykazujú znaky závažnej ekonomickej trestnej činnosti, avšak z dôvodu vnútropolitickej situácie kvôli bezpečnosti dotknutých osôb, nemohli byť zverejnené niektoré údaje a mená osôb, ktoré ich poskytli. Tieto môžu byť poskytnuté kompetentným  orgánom len po zmene politickej situácie na Slovensku.
Z tohto dôvodu pripravíme samostatný list novému ministrovi vnútra.

V súčasnej situácii, kedy v celom podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v nemocnici v Poprade a Nemocnice na liečbu  infekčných pľúcnych chorôb  v Kvetnici musia prevážať nakazených do Prešova a Ružomberka,  je nanajvýš aktuálne aj naše trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica uverejnené na webovej stránke:
http://www.szcpv.org/18/oznamenie.html  a blogu s názvom Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku i v Česku, alebo ako ľahko prísť k majetkom na postkomunistickom Slovensku!
https://fb102.blog.pravda.sk/2017/11/05/ako-sa-da-ukradnut-najvacsia-nemocnica-na-liecenie-tbc-a-respiracnych-chorob-na-slovensku-i-v-cesku-alebo-ako-lahko-prist-k-majetkom-na-postkomunistickom-slovensku/
Hoci bolo podané priamo Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi, bolo odmietnuté ako nedôvodné.  Dnes je  najbližšia nemocnica s infekčným oddelením v Prešove a Ružomberku, pričom objekt v Kvetnici a pozemky vo vlastníctve osôb spájaných s organizovaným zločinom  už 12 rokov chátrajú.  Je dokázateľné, že nezisková organizácia podnikateľa Jána Bynca bola zriadená účelovo a špekulatívne 3 dni po vyhlásení druhého kola ponukového konania na odpredaj tzv. prioritného majetku 29. mája 2009, ktorý môže nadobudnúť iba štát alebo nezisková organizácia.  Jediným záujemcom bola nezisková organizácia Jána Bynca, ktorá bola založená s jediným zámerom - získať areál nemocnice. Podvodné založenie neziskovej organizácie, potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu podľa §-u 221 zákona č. 300/2005. Ako dokazujú formálne zverejnené správy neziskovej organizácie vyplýva z nich, že organizácie nevykonáva žiadnu všeobecne prospešnú činnosť na ktorú bola založená. Zákon o neziskových organizáciách  hovorí, že ak je nečinnosť dlhšia ako 12 mesiacov, na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčuje právny záujem, súd rozhodne o zrušení organizácie.  Hoci sme na to listom upozornili aj bývalého ministra zdravotníctva Druckera, ani on ani kompetentní nemali záujme konať a podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, aby do rozhodnutia súdu bola Nemocnica v Kvetnici daná do správy štátu, pretože ak  nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní  nemocnicu  a 12 rokov ju nechá chátrať ide buď  o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu! V tejto veci sa obrátime samostatným listom na nového ministra zdravotníctva.

Vážený pán Predseda vlády, je našou morálnou povinnosťou obrátiť sa na Vás  nielen v mene bývalých politických väzňov a obetí komunizmu, ale aj v mene drvivej väčšiny  občanov, pre ktorých  na rozdiel od tých, ktorí sa podieľali na rozkrádaní Slovenska, bude nesmierne obtiažne prežiť ekonomické a finančne dopady pandémie a   predložiť Vám návrh na prekonanie ekonomických dopadov na  občanov v dôsledku  tejto pandémie.

Sme presvedčení, že jediným spravodlivým a morálnym riešením v duchu kresťanských tradícii ako  nepoškodiť občanov SR a získať peniaze by mali byť tieto kroky :

  1. Prvým krokom vlády by malo byť podanie návrhu na novelizáciu bezzubého a neúčinného Smerom-SD  prijatého zákona o preukazovaní pôvodu majetku a to  retroaktívne od roku 1990,   podľa v USA a iných krajinách zaužívaného jednoduchého vzorca - úhrn oficiálne priznaných zdanených príjmov sa musí rovnať súčtu nehnuteľností, bankových aktív v tuzemsku a zahraničí s nevyhnutným otočením bremena dokazovania a zahrnutím všetkých rodinných príslušníkov a blízkych známych obdobne ako to prijala Ruská federácia. Svetové združenie bývalých politických väzňov to navrhuje už od svojho vzniku, pričom zdôrazňuje, že to nie je žiadne znárodnenie ale morálne oprávnené vyvlastnenie nemorálne nadobudnutého vlastníctva, ktoré spôsobuje chudobu a biedu podľa Encykliky Pápeža Pavla VI. Populorum progressio http://necenzurovane.net/mafia/novelizacia.html
    23. Ak niekto má pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láskavosť? Zem je daná všetkým, a nie iba boháčom. To znamená, že súkromné vlastníctvo nie je pre nikoho ustanovené ako bezvýhradné a neobmedzené právo. Nik nie je oprávnený vyhradiť si pre svoj výlučný úžitok to, čo presahuje jeho potreby, keď ostatným chýba nevyhnutné. Slovom, podľa tradičného učenia cirkevných otcov a veľkých teológov vlastnícke právo sa nikdy nemá uplatňovať na úkor spoločného dobra. Ak sa stane, že vznikne spor medzi nadobudnutým súkromným právom a základnými požiadavkami pospolitosti, je povinnosťou verejných vrchností usilovať sa ho rozriešiť za aktívnej účasti jednotlivcov a spoločenských skupín.
  1. Prehodnotiť a zrušiť nákup stíhačiek F-16, radarov, tankov, čím sa dá získať niekoľko miliárd.
  1. Znížiť výdavky na zbrojenia na 1%, tak ako ich vynakladá nepomerne bohatšie Nemecko a prehodnotiť krok exprezidenta Andreja Kisku, ktorý po dohode s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, na  summite NATO vo Walese  prisľúbil, že Slovenská  republika do roku 2020    zvýši vojenské výdavky z 1 % na  1,6 % HDP. http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/863526-sas-vita-prislub-kisku-na-zvysenie-vydavkov-na-obranu/
  1. Navrhnúť politickým strany,  aby sa zo solidarity k občanom postihnutým dopadmi pandémie vzdali príspevkov od štátu za voľby cca 48 mil. €.
  1. Navrhnúť, aby sa členovia vlády a poslanci NR SR vzdali časti platu

Na podporu tohto návrhu sme spustili internetovú petíciu, ktorá je dostupná na webovej stránke : https://www.peticie.com/navrh_svetoveho_zdruenia_byvalych_politickych_vazov_na_prekonanie_ekonomickych_dopadov_na_obanov_v_dosledku_pandemie_koronavirusom

Vážený pán Predseda vlády, prajeme si, aby ste túto historickú šancu využili,  dodržali svoje predsavzatia a sľuby, a nezradili ako sa uvádza v Obyčajných novinách,  s výstižným volebným mottom - skutok sa stal!

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV


odpoved - F. Bednar, predseda SZBPV, c.s. 3271-2020-KPV 1.4.2020

Vážený pán Bednár, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov,
v mene predsedu vlády SR si Vám dovoľujeme poďakovať za zaslaný list s návrhmi ekonomických opatrení v podobe, ako ich vnímajú predstavitelia Svetového združenia bývalých politických väzňov. Súčasná situácia je náročná pre všetky zložky našej spoločnosti a naším spoločným cieľom je zvládnuť epidémiu ochorenia Covid-19 a napomôcť fungovaniu krajiny, ako sa len bude dať.
Radi by sme Vás uistili, že všetky postrehy sú vítané a predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre kompetentné inštitúcie v úsilí o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnutie aktuálnej krízovej situácie.
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že členovia krízového štábu i vlády sú v permanentnom nasadení, aby analyzovali aktuálny vývoj a prijímali potrebné a neodkladné opatrenia dôležité pre fungovanie celej spoločnosti a zároveň potlačenie šírenia nákazy.            
                       
Veľmi si preto vážime, že odkazom premiérovi prispievate  k potrebnej diskusii o možnostiach a forme jednotlivých navrhovaných opatrení a prinášate svoj pohľad na to, ako pomôcť našej krajine v tomto mimoriadne ťažkom období.   
Ešte raz ďakujeme za prejavený záujem, ceníme si ho a prajeme Vám všetko dobré.
S pozdravom
Vážený pán Bednár, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov,
v mene predsedu vlády SR si Vám dovoľujeme poďakovať za zaslaný list s návrhmi ekonomických opatrení v podobe, ako ich vnímajú predstavitelia Svetového združenia bývalých politických väzňov. Súčasná situácia je náročná pre všetky zložky našej spoločnosti a naším spoločným cieľom je zvládnuť epidémiu ochorenia Covid-19 a napomôcť fungovaniu krajiny, ako sa len bude dať.
Radi by sme Vás uistili, že všetky postrehy sú vítané a predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre kompetentné inštitúcie v úsilí o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnutie aktuálnej krízovej situácie.
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že členovia krízového štábu i vlády sú v permanentnom nasadení, aby analyzovali aktuálny vývoj a prijímali potrebné a neodkladné opatrenia dôležité pre fungovanie celej spoločnosti a zároveň potlačenie šírenia nákazy.            
                       
Veľmi si preto vážime, že odkazom premiérovi prispievate  k potrebnej diskusii o možnostiach a forme jednotlivých navrhovaných opatrení a prinášate svoj pohľad na to, ako pomôcť našej krajine v tomto mimoriadne ťažkom období.   
Ešte raz ďakujeme za prejavený záujem, ceníme si ho a prajeme Vám všetko dobré.
S pozdravom

Mgr. Mirko Hroch
Oddelenie styku s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR

 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislavahlavna stranka