hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých politických väzňov.
Redakčná rada: 
František Bednár, Štefan Lazorišák
Symbolická pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Poprade
34 rokov je dostatočne dlhý čas na zamyslenie nad ideálmi 17. novembra 1989


20 novembra o 10.00 hod. si Svetové združenie bývalých politických väzňov a prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu ucili obete totalitných režimov položením vencov k pamätným tabuliam umiestneným na budove Okresného úradu a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Veniec bol položený aj k pamätnej tabuli na zimnom štadióne venovanej účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu Prečítať celé
Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB
15 časť Slovenská republika, Česká republika
Oznámenie pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov
Vážený člen - členka Svetového združenia bývalých politických väzňov, Sekcie násilne odvlečených, Sekcie FCL a Sekcie podpory demokracie Do preukazov na rok 2024 sa vydáva nová známka,
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou HOREZZA, a.s., ktorej akcionárom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, o poskytovaní zliav na zdravotné a kúpeľno-rekreačné služby pre členov nášho združenia , bude predlžená aj na rok 2024. Informácie o zľavách v zariadeniach Piešťany, Smrekovica, Tatranské Zruby a Nová Polianka nájdete na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/23/rekreracia.html Prečítať celé
Ministerstvo vnútra žiada Mestský súd Bratislava IV, aby nepripustil dokazovanie navrhované Svetovým združením bývalých politických väzňov a zamietol žalobu vo veci porušovania princípu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii
Uvedené vyjadrenia Ministerstva vnútra potvrdzujú, že vykonanie dokazovania, ktoré navrhuje združenie je krajne nežiaduce, pretože by dokázalo spolitizovanie činnosti Ministerstva vnútra a svojvoľný postup jednotlivých ministrov vnútra od roku 1990 až do súčasnosti. Ministerstvo vnútra si je pritom vedomé, že vykonanie a medializovanie navrhovaných dôkazov je neprípustné hlavne z politických dôvodov a spochybneniu samotného smerovania Slovenskej republiky v rámci EÚ po páde komunistického režimu v novembri 1989, kedy činnosť ministerstva ovplyvňovali štruktúry prepojené s bývalou ŠtB a VKR.  Prečítať celé
Uctili sme si 79. výročie Slovenského národného povstania

Delegácia Svetového združenia bývalých politických väzňov si 29. augusta v Banskej Bystrici účasťou a položením venca uctila pamiatku na tých, ktorí bojovali za národné oslobodenie a slobodné Československo v Slovenskom národnom povstaní. Veniec k pamätníku SNP položili podpredseda SZBPV Marek Duda a Pavol Piskla. Prečítať celé
Pietna spomienka pri príležitosti 55. výročia udalostí z 21. augusta 1968 v Poprade

Pri príležitosti 55. výročia okupácie Československa pripravilo Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade pietnu spomienku venovanú tragickým udalostiam z 21. augusta 1968. Vence a kvetiny k pamätníku položili, prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár, za Okresný úrad v Kežmarku, Ing. Vladimír Škara, za mesto Poprad viceprimátor Ing. Ondrej Kavka, poslanec mestského zastupiteľstva a stranu Hlas -SD Okresný predseda Ing. Marián Barilla, zástupca Zväzu protikomunistického odboja, rodina Jozefa Bonka a Svetové združenie bývalých politických väzňov. Prečítať celé
Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 55. výročiu udalostí z 21. augusta 1968

Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 19687 v Poprade, ktorý ako stále jediný na Slovensku nahrádza centrálny pamätník obetiam okupácie, je po vyše 20 rokoch v havarijnom stave múr na ktorom je umiestnený sa rozpadáva a hrozí jeho poškodenie. Aj to symbolizuje postoj verejnosti k udalostiam z augusta 1968 a obdobiu tzv. normalizácie. Do 17. novembra 1989 bolo pripomínanie si 21. augusta 1968 považované za nepriateľstvo voči socialistickému zriadeniu. Paradoxne definitívne ho zdiskreditovali a pochovali práve tí, ktorí označili socializmus s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka za kontrarevolúciu. Po mnohých peripetiách s vtedajšími úradmi sa nakoniec v Poprade podarilo odhaliť v roku 2002 tento skromný pamätník, kde sa každoročne stretávajú tí, ktorým nie sú na rozdiel od väčšiny ľahostajné obete vpádu armád Varšavskej zmluvy. Prečítať celé
Pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 v Kežmarku

19. júna 2023 sa v Kežmarku na starom historickom cintoríne konala pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989. Ako hostia za zúčastnili, viceprimátor mesta Kežmarok Mgr. Bc. Jozef Matia, prednosta Okresného úradu v Kežmarku Ing. Vladimír Škára a prednosta Okresného úradu v Poprade Dr. Jozef Bednár. Na pietnej spomienke sa zúčastnili žiaci Základnej školy s Materskou školou Sv. Kríža v Kežmarku, ktorí držali štátne vlajky štátov z ktorých pochádzali obete na hraniciach.
V roku 2004 bol v Kežmarku odhalený Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989, ktorý je venovaný viac ako 400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko - Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Obaja boli usmrtení 7. júla 1980. V období neslobody prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí.
Prečítať celé
POZVANIE NA RECEPCIU PRI PRÍLEŽITOSTI ŠTÁTNEHO SVIATKU POĽSKEJ REPUBLIKY
Veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike J.E. Krzystof Strzalka s manželkou, pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky, pozvali predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov na recepciu, ktorá sa uskutočnila dňa 10. mája 2023, v hoteli Devín v Bratislave. Prečítať celé
Ocenenie Svetového združenia bývalých politických väzňov
Publikácia Osud skrytý v kufríku bola ocenená vo svojej kategórii v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2022


Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 27. apríla 2023 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Cenu prevzal publicista a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Štefan Lazorišák. Po publikácii Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968 je to už druhé ocenenie, ktoré získalo združenie ako vydavateľ.
Prečítať celé
Odkaz barbarskej noci je aktuálny aj po 73 rokoch
Pietna spomienka pri pamätníku obetiam komunizmu v Poprade - Veľkej


14. apríla 2023 pri príležitosti 73. výročia „Barbarskej noci“ Svetové združenie bývalých politických väzňov a Saleziáni Dona Bosca POPRAD pripravili pietnu spomienku, ktorá sa konala pri Pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v Poprade – Veľkej. Po položení venca k pamätníku v príhovoroch vystúpili Marek Duda, za rehoľný rád Dominikánov páter Hilár, vlastným menom Jozef Štefurik a František Bednár.
Prečítať celé
Podporte činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov v roku 2023 dvoma percentami z vašej zaplatenej dane
Naše združenie je žiaľ tak ako v roku 1968 pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na roky 2021-2022. Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli udržať pri živote naše združenie a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie. Prečítať celé
Odpoveď predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa na sťažnosť na prieťahy a nezákonný postup pani Kataríny Spišákovej, ktorej otec zahynul v sovietskom gulagu
Na necitlivý prístup ÚPN vo veci „vybavovania“ žiadostí obetí komunizmu sme poukazovali v článku s názvom„Súčasný postup a účelová zmena metodiky Ústavu pamäti národa PN pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako akým je popieranie holokaustu!“ So súhlasom pani Spišákovej uverejňujeme jej list z 19. 3. 2023. Prečítať celé
Švagrovi pomohol utiecť do Rakúska, štát ho za to popravil.

Podľa dcéry to bola vražda
Tragický príbeh je obrazom totalitného režimu.
Prečítať celé
Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948 a ocenenie činnosti Svetového združenia bývalých politických väzňov

Vyslovujeme touto cestou poďakovanie predsedovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi za zaslanie listu s vyhlásením vlády k 75. výročiu komunistickéhoprevratu vo februári 1948, ktorým vláda vyjadrila zásadný postoj k temnému obdobiu našich dejín, ktoré zanechalo hlboké politické, duchovné, morálne i hospodárske škody, ktoré pociťujeme dodnes. Najtragickejším dôsledkom vlády komunistického režimu však boli ľudské obete, stovky popravených a zabitých, tisíce mučených a desaťtisíce nespravodlivo väznených a prenasledovaných. Prečítať celé
Ponuka bezplatnej reklamy za poskytnutie dvoch percent z vašej zaplatenej dane na opravu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968“ v Poprade na Námestí sv. Egídia

Vážené vedenie spoločnosti, Vážení darcovia, pre nezáujem štátu hrozí poškodenie jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poskytnutie časti z 2% Vami zaplatenej dane za rok 2022. Na samostatnej tabuli budú uvedené mená darcov, tak ako na Pamätníku obetiam okupácie a pamätnej tabuli budove Okresného úradu v Poprade. Pamätník obetiam okupácie sa nachádza na frekventovanom mieste v centre námestia Popradu, ktoré je často navštevované turistami. Každoročne sa pri ňom konajú pietne akcie za účasti televízie a médií Prečítať celé

Ústav pamäti národa svojou pasivitou poškodil slovenských daňových poplatníkov a nepriamo sa stotožnil s podporou nacionalizmu a relativizovaním obdobia klérofašistického režimu v r. 1939-1945
Dôvodom ukončenia tohto pracovného pomeru bolo konanie zamestnanca ÚPN, ktorý otvorene a verejne prejavoval sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v zmysle definície ustanovenia § 422. trestného zákona, čo je evidentne v hrubom rozpore so zákonom o pamäti národa, pretože ide o zamestnanca štátnej inštitúcie, ktorej poslaním má byť výskum zločinov totalitných režimov a porušovania základných ľudských práv a slobôd. V každom demokratickom štáte, ktorý je členom EÚ by bolo neprípustné, aby bol zamestnancom inštitúcie, ktorá má byť garantom seriózneho výskumu zločinov totalitných režimov človek, ktorý aktívne podporuje politickú strany relativizujúcu zločiny totalitnému režimu, ktorý má na svedomí 60 000 občanov židovskej národnosti a označujúcu protifašistický odboj a SNP za protištátne sprisahanie a zločin proti základným záujmom Slovákov. Prečítať celé

Dcéra politického väzňa Pavla Lučanskeho Anna Jablonovská, ktorej SR priznala dôchodok 24 eur, už druhý rok čaká na rozhodnutie ÚPN o vydaní preukazu veterána protikomunistického odboja
Žiadosť o vyjadrenie k stanovisku generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 vo veci právneho výkladu ustanovenia § 6 zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z.
Urgencia vo veci žiadosti zo dňa 28. 10. 2021 o novelu zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie a novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku Prečítať celé
Ústav pamäti národa upiera obetiam komunizmu a stalinských gulagov zákonný nárok na zabezpečenie poskytovania liečebnej a kúpeľnej starostlivosti !
ÚPN selektovaním odporcov a obetí komunizmu v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a antidiskriminačným zákonom č. 365/2004 Z. z. prestal plniť svoje poslanie a namiesto toho, aby pomáhal obetiam komunizmu postavil sa na stranu tých, ktorí ničili životy im a ich rodinám.
ÚPN flagrantne porušuje Zákon o protikomunistickom odboji a Zákon o pamäti národa, traumatizuje obete komunizmu na sklonku života a spôsobuje im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii a dokonca im uprel aj nárok na kúpeľnú a liečebnú starostlivosť, ktorá je na rozdiel od prístupu štátu k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na žalostnej úrovni.
Postup ÚPN je preto nielen diskriminačný ale aj antisociálny a nehumánny. Prečítať celé
Ponuka kníh na distribúciu a predaj
Ponúkame na distrubúciu a predaj knihy, ktoré vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov. Sú to málo známe príbehy o osudoch násilne odvlečených do Gulagov a osamelých kritikov a odporcov bývalého režimu. Nejde nám o zisk ale o to, aby sme si aspoň trocha uctili pamiatku na nich, keďže väčšina autorov už nežije. Prečítať celé

hlavna stranka