hlavna stranka

Monitor ekonomických zločinov a štátom legalizovaných podvodov spáchaných po 17. novembri 1989

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

            Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd
     

Oznámenie o porušovaní princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti prokuratúrou Slovenskej Republiky odoslané Hlavnej európskej prokurátorke 


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV                                                                                                        
Nám. Sv. Egídia 102/10,
058 01 Poprad
                            

European Public Prosecutor's Office
Laura Codruța Kövesi
11 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
info@eppo.europa.eu
press@eppo.europa.eu
                                                                                              Poprad 1. 09. 2021


Vážená pani Hlavná európska prokurátorka,

rozhodli sme sa na Vás obrátiť s dôverou vo Váš vysoký morálny kredit a bohaté skúsenosti s odhaľovaním a perzekúciou ekonomickej trestnej činnosti a korupcie.

V mene Svetového združenia bývalých politických väzňov  si Vás v podmienkach  nevymožiteľnosti práva a spravodlivosti u najvyšších orgánov - dovoľujeme informovať o porušovaní princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti prokuratúrou Slovenskej Republiky.

  • O podrobnostiach súvisiacich s prípadom zakrývania ekonomickej kriminality prokuratúrou a orgánmi činnými v trestnom konaní informujeme verejnosť na našej internetovej stránke :

http://www.szcpv.org/pd/monitor/m2.html
v príspevku  s názvom „Trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy, podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a návrh na preskúmanie spôsobilosti pre výkon funkcie prokurátorov KP Prešov a OP Prešov“

  • Na doleuvedenom odkaze sú dokumenty dostupné v anglickom jazyku :

http://translate.google.sk/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.szcpv.org/pd/monitor/m2.html&sl=sk&tl=en

  • Prípad bol medializovaný vo viacerých slovenských periodikách :

https://dennikn.sk/blog/1383641/kvetnicky-zemepan-bync-nuka-popradu-zvlastne-nadobudnutu-nemocnicu-za-1-milion-eur/

https://www.aktuality.sk/clanok/856558/likvidaciu-nemocnice-v-poprade-kvetnici-policia-znova-presetri/

Uvedené zdroje reflektujú okolnosti jednej z mnohých káuz skrytej privatizácie strategického majetku štátu, čo predstavuje fenomén, ktorý po páde bývalého režimu v r. 1989, na Slovensku prerástol do spoločensky - rozvratných rozmerov. Prípad likvidácie najstaršieho špecializovaného zariadenia na liečbu respiračných chorôb v bývalom Československu, a následnej nelegálnej privatizácie jej lukratívnych nehnuteľností v Poprade - Kvetnici, je však príliš reprezentatívnym príkladom súčinnosti zločineckých skupín a štátnych inštitúcií v SR, čo je aj dôvodom, prečo nikdy nemal byť vyšetrený.

Svedčí o tom aj nečinnosť súčasnej vlády, ktorú sme pod tlakom nepriaznivého vývoja pandémie COVID-19 upozorňovali na bývalou vládou „zmrazený“ prípad 13-rokov chátrajúceho objektu nemocnice na liečbu pľúcnych chorôb v Poprade – Kvetnici. Záujem novej vlády o znovunadobudnutie a obnovu  strategického zdravotníckeho objektu v dobe núdzového stavu, dosť dobre vystihuje medializované prehlásenie hovorcu SaS – Ondreja Šprláka o riešení kritického nedostatku zdravotníckych kapacít v SR výstavbou poľných nemocníc.
(https://www.aktuality.sk/clanok/852312/koronavirus-online-slovensko-31-december-2020/ )

S poľutovaním konštatujeme, že protikorupčná agenda deklarovaná súčasnou vládou naplňuje najmä vlastné potreby likvidácie politickej opozície a potreby vládneho image, ktorým oslňuje Európsku Úniu. Je to koniec-koncov logické, keďže boj proti mafii na čele s mafiou, z pochopiteľných dôvodov, nie je dosť dobre možný. Je známe, že stávajúca vláda visí „na šnúrke od nohavíc“ súčasného predsedu  parlamentu Borisa Kolára, na ktorého tajná služba bývalej Československej federatívnej republiky v 90. rokoch viedla kontroverzný osobný spis.  Súčasťou jeho obsahu bolo aj pašovanie drog, striebra a nelegálny obchod s valutami. Paradoxne, práve strane Borisa Kolára „Sme rodina“ (ktorej názov predstavuje tragikomické rozšírenie tradičného pojmu „rodina“, keďže Boris Kollár je hrdým otcom 11 detí s 10 ženami...), bol pridelený rezort Slovenskej informačnej služby. Nie je vylúčené, že by alokáciou rezortu s výlučným prístupom k informáciám diskvalifikujúcim bezúhonnosť predsedu parlamentu – do kompetencie strany predsedu parlamentu, mohlo ísť o unikát na pôde EÚ. Dôkazov o tom, že rovnako ako za minulých vlád, aj dnes sa vyšetrujú prípady len „selektívne“, je mnoho.  Jedným z takýchto dôkazov je aj nevyšetrená kauza podvodnej likvidácie nemocnice v Poprade – Kvetnici.

Ako potvrdzuje video z televízneho spravodajstva slovenskej televízie z 31. 8. 2021, https://youtu.be/P7UQPu8CH9g Boris Kollár po tajnej službe ovládol aj Generálnu prokuratúru, ktorú vedie nominant Kollárovej strany Sme rodina - Maroš Žilinka. Po obvinení policajného prezidenta Kovaříka Krajskou prokuratúrou, ktorý následne ohlásil odstúpenie z funkcie, Generálna prokuratúra mimoriadnym prostriedkom oslobodila bývalého šéfa tajnej služby nominovaného Kollárovou stranou a zastavila trestné stíhanie v najväčšej korupčnej kauze v dejinách Slovenskej republiky „Gorila“. Oslobodila oligarchu finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka a v korupčnej kauze zastavila trestné stíhanie konkurzného mafiána a milionára Zoroslava Kollára. Boris Kollár vyhlásil, že ak budú trestné stíhanie pokračovať začne rokovať o predčasných voľbách, čo potvrdilo, že koalíciu politicky vydiera, pretože je závislá len na účasti jeho strany vo vláde... Dôkazov o tom, že rovnako ako za minulých vlád, aj dnes sa vyšetrujú prípady len „selektívne“, je mnoho. Jedným z dôkazov je aj nevyšetrená kauza podvodnej likvidácie nemocnice v Poprade – Kvetnici.Kauza ekonomicky-motivovaného zániku nemocnice so storočnou tradíciou v dobrej finančnej kondícii, za účelom scudzenia jej majetku vrátane rozsiahlych pozemkov; je výkladnou skriňou zabehnutej praxe pozemkovej mafie s dosahom na najvyššie politické miesta. Hrozba, že vyšetrovanie kauzy rozkryje kľúčových aktérov jej rozvetvenej siete, a pomôže pochopiť vzorce, ktoré mafii umožnili ovládnuť systém verejnej správy a súdnictva na Slovensku, je tak masívna, že prokuratúra Slovenskej Republiky neváha ignorovať naše žiadosti o predvolanie navrhovaných svedkov, či beztrestne manipulovať a zamlčovať predložený dôkazový materiál.

Z dôvodu porušovania princípov právneho štátu v prípade kauzy nemocnice v Poprade – Kvetnici, ako aj z dôvodu ďalších toxických káuz, ktorých vyšetrenie ohrozuje status-quo stávajúceho prerozdelenia moci na Slovensku, bola nami zriadená novovytvorená Sekcia pre podporu demokracie a ochranu základných ľudských práv a slobôd, ktorá systematicky zhromažďuje  dôkazy o pôsobení pozemkovej mafie v Tatranskom regióne.

Z dostupných informácií je zrejmé, že aktivity zločineckej štruktúry, ktorá privatizovala služby orgánov verejnej správy, je hnacou silou bezprecedentného „výpredaja“ pozemkov v lukratívnej oblasti Vysokých Tatier patriacej do 1 kategórie celorepublikového významu pre turistický ruch. Dobývaním stavebných povolení na poľnohospodárskej pôde sa zvyšuje cena parciel až na stonásobok ich pôvodnej hodnoty, čo kreuje neudržateľný trh s pozemkami predurčenými k záberu pre obytnú a rekreačnú výstavbu, t.j. - neudržateľný územný rozvoj podriadený súkromnému plánovaniu priekupníkov s pôdou.

O kritickej situácii, kde štát stratil kontrolu nad korupciou -vyvolaným rozvojom destabilizujúcim environmentálnu a hospodársku situáciu v regióne patriacom do desiatky najchudobnejších v EÚ; boli informované príslušné úrady a ministerstvá. Ich neochota zaoberať sa vecou je veľavravná.

Je podstatným zistením, že subjekty pozemkovej mafie označené v kauze nezákonnej likvidácie nemocnice na Kvetnici, a subjekty pozemkovej  mafie na pozadí živelného rozvoja v oblasti Tatranského Národného parku, majú strategické spoločné menovatele.

Avšak, zatiaľ čo skorumpovaný systém štátnych inštitúcií nechce prijať zodpovednosť za skazu, ktorá sa odohráva rovno pred našimi očami, jeho predstavitelia, ktorý skazu dlhodobo spriechodňovali, si ďalej budujú politickú kariéru prostredníctvom „nezávislých“ slovenských médií :

https://e.dennikn.sk/2517309/letisko-pod-tatrami-sa-dostalo-do-zisku-aj-ked-pasazieri-boli-doma-chce-hostit-svadby-a-robit-filmove-kulisy-fotoreportaz/?ref=list&_ga=2.99855966.1145876.1630391164-904264789.1619781837

Svetové združenie bývalých politických väzňov je nástupníckou organizáciu  bývalých politických väzňov, ktorá bola po okupácii Československa 21, augusta 1968 ministerstvom vnútra ČSSR zakázaná a počas studenej vojny pôsobila v Kanade a  Švajčiarsku. Od roku 2001 je registrovaným občianskym združením na Slovensku a pre svoje protikorupčné aktivity a odhaľovanie zločinov komunizmu ako aj ekonomických zločinov spáchaných po 17. novembri 1989  je považované za „politicky nepohodlné“  čo potvrdzuje aj dlhodobá diskriminácia  pri poskytovaní dotácii na činnosť združení zastupujúcich bývalých politických väzňov a obete komunizmu.  Poskytovaná dotácia na ktorú má združenie nárok podľa zákona j526|/2010 Z.z je najnižšia zo všetkých združení, čo dokazuje antidiskriminačná žaloba pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania podaná 1. 7. 2021, ktorej anglický preklad je uverejnený na našej webovej stránke. http://www.szcpv.org/21/appeal.html

S úctou
za Svetové združenie bývalých politických väzňov

členka Sekcie podpory demokracie a dodržiavania ľudských práv
B.A. Zuzana Tökölyová

Oznámenie o porušovaní princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti prokuratúrou Slovenskej Republiky odoslané Hlavnej európskej prokurátorke
Notice of violation of the rule of law by covering up serious crime by the Prosecutor's Office of the Slovak Republic sent to the Chief European Prosecutor

hlavna stranka