hlavna stranka

Monitor ekonomických zločinov a štátom legalizovaných podvodov spáchaných po 17. novembri 1989

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

            Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd
     

Prípad krádeže najväčšej špecializovanej nemocnice na liečbu pľúcnych chorôb potvrdzuje, že biznis oligarchov a porušovanie princípov právneho štátu pokračuje aj za súčasnej vlády

Ako sa zametalo pod koberec za Čižnára tak sa zametá aj za Žilinku!


O podnete, ktorý v súvislosti s využitím nemocnie na boj s pandémiou koronavírusu podalo na požiadanie  viacerých občanov na jar 2020 Svetové  združenie bývalých politických väzňov, sme informovali na našej webovej stránke  http://www.szcpv.org/21/pademia.html v príspevku s názvom  „Podnet Svetového združenia  bývalých politických väzňov vo veci likvidácie Špecializovanej   nemocnice  Kvetnici uznala  prokuratúra ako dôvodný“

Tá istá Krajská prokuratúra v Prešove listom zo dňa 5. 8. 2021 už konštatovala, že platí uznesenie "zametačov" z KR PZ Prešov a prokuratúry z roku 2018 a na ďalšie podnety už nebude raagovať!
Odvoláva sa pri tom na nezákonné a zmanipulované uznesenie vyšetrovateľa KR PZ Prešov vo veci ktorého bolo priamo generálnemu prokurátorovi podané
trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona a pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa dopustil vyšetrovateľ KR PZ Prešov.

Súčasne bol GP SR podaný návrh na preskúmanie spôsobilosti pre výkon funkcie prokurátorov KP Prešov a OP Prešov.

 Bývalý predseda vlády Igor Matovič, bývalý ani súčasný minister zdravotníctva, rovnako ako ministri vnútra a spravodlivosti o životy a zdravie ohrozujúcu situáciu v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici neprejavili záujem, rovnako ako predstavitelia bývalej koalície vedenej Smerom –SD,  kedy bolo ako nedôvodné odmietnuté   trestné  oznámenie vo veci  založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala   a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, podané bývalému Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi 19. 3. 2018.

Náš list a žiadosť o prijatie ministrom vnútra bol postúpený  NAKA, ktorá ho  odstúpila Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove, kde vec zamietli opäť pod koberec.  Združenie podalo 17. 8. 2021 proti uzneseniu sťažnosť, ktorá bola Okresnou prokuratúrou Poprad odmietnutá.
Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 17. 8. 2020

Priamo Generálnemu prokurátorovi Žilinkovi  sme preto podali podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Okresnej prokuratúry Poprad, ktorý bol po odstúpení Krajskej prokuratúre v Prešove  uznaný 30. 12. 2020  ako dôvodný  s pokynom na začatie trestného stíhania.
Po začatí trestného stíhania pre obzvlášť závažný zločin poručovania povinnosti pri správe cudzieho majetku sme z dôvodu zasahovania do nezávislosti OČTK  a doterajších skúsenosti s praktikami prokuratúry v prešovskom kraji podali GP SR návrh na odňatie vedci Krajskej prokuratúre Prešov a Okresnej prokuratúre Poprad.
Viaceré indície naznačujú, že vyšetrenie  likvidácie nemocnice, ktorá už 13 rokov neslúži svojmu účelu a je v rukách špekulantov a osôb spájaných s organizovaným zločinom je krajne  nežiaduce, pretože zasahuje do  obchodných aktivít vplyvných  podnikateľských subjektov s prepojením na politikov a čas ukáže kto stojí v pozadí. V súčasnosti môžeme len dedukovať, že osobné kontakty niektorých slovenských politikov na vlastníkov lukratívnych  pozemkov  s mafiánskym pozadím sú hlavnou príčinou prečo je táto kauza  toxická.
Postup nového generálneho prokurátora, ktorý pokračuje v praktikách svojho predchodcu  potvrdzujú viaceré príkazy, ktorými sa rozhodlo, že vec nebude odňatá  Krajskej prokuratúre Prešov a dozorovanie Okresnou prokuratúrou  Poprad už vopred predznačuje, že vec bude zamietnutá pod koberec s odôvodnením, že skutok sa nestal  čo prakticky znamená, že sa kradlo a podvádzalo v súlade so zákonom.

Prokurátorke piruety a prehadzovanie veci ako horúceho gaštana  najnovšie potvrdilo uznesenie Okresnej prokuratúry Poprad  1 Pv 229/21/7703-6 zo 7. 7. 2021, ktorým bolo zrušené ako nezákonné uznesenie vyšetrovateľa KR PZ Prešov ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020. Dňa 22. 6. 2021 združenie podalo návrh na odňatie trestnej veci podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu  porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a./Trestného zákona vedenej pod č. k. ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 a jej prikázanie inému útvaru Policajného zboru mimo pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.
Návrh na odňatie veci zo dňa 22. 6. 2021

Toho istého dňa 7. 7. 2021 vyšetrovateľka KR PZ Prešov mjr. Ing. Afrodita Kovalčíkova Aliji združeniu zaslala odpoveď na návrh na odňatie veci, ktorý označila ako list zo dňa 22. 6. 2021. V prílohe  zaslala príkaz Prezídia PZ zo dňa 19. 3. 2021, ktorý bol vydaný tri mesiace pred podaním návrhu na odňatie veci, čo je raritou aj v bezprávnom absurdistane aký panuje na Slovensku už vyše 30 rokov. Príkazom prezidenta Policajného zboru plk. JUDr. Petra Kovaříka, ktorý v zastúpení podpísala prvá slovenská generálka JUDr. Jana Maškarová. Príkazom rozhodla, že predmetnú trestnú vec  odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva  Policajného zboru v Prešove n e o d n í m a. 

V odôvodnení pani generálka  konštatovala, že skutočnosti o prepojení bývalých vysokých funkcionárov KR PZ Prešov s osobami z organizovaného zločinu a účasť na svadbe ako svedka jedného z nich sú len všeobecné konštatovania, ktoré nemajú žiadny vplyv na hodnovernosť KR PZ Prešov.
Príkaz PPZ-KO-OVYS2-2021/021655-002 zo dňa 19. 3. 2021

V každom právnom štáte by pri obdobnom postupe bolo na mieste, aby príslušné kontrolné orgány, preverili postup vyšetrovateľky KR PZ Prešov prečo namiesto postúpenia návrhu na odňatie veci zo dňa 22. 6. 2021 tento nepostúpila v zmysle trestného poriadku na rozhodnutie PPZ ale návrh na odňatie vyriešila zaslaním listu s  príkazom starým tri mesiace, ktorým sa rozhodlo na základe iných dôvodov uvedených v sťažnosti zo dňa 17. 8. 2021 a ktorý držala v šuplíku. Paradoxne sa rozhodlo o uznesení, ktoré bolo zrušené ako nezákonné uznesením Okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 7. 7. 2021. 

            K príkazu PPZ  generálky a 1. viceprezidentky Jany Maškarovej a celkovo k porušovaniu princípov právneho štátu na Slovensku stojí za pozornosť upozorniť na to, že  je podozrivá z toho, že vyzradila utajované skutočnosti. Údajne vyniesla zoznam legalizantov, s ktorými roky spolupracoval útvar Jaroslava Málika. Legalizanti pochádzali z kriminálneho prostredia a polícii dávali informácie o trestnej činnosti záujmových skupín. Údajné vynesenie zoznamu legalizantov súvisí s rozpracovaním a vyšetrovaním trestnej činnosti vysokých funkcionárov policajného zboru - predovšetkým Milana Lučanského. Práve u neho mal tento zoznam legalizantov vynesených Maškarovou skončiť. Lučanský, ktorý bol tiež generálom keďže v tom čase sa to na na PPZ generálmi len tak hemžilo, chcel vedieť, kto je informátor polície.

Ak by  v niektorom zo štátov EÚ došlo k vyzradeniu identity  legalizantov, ktorí boli nasadení do zločineckých skupín, čím sú títo priamo ohrození za zdraví a živote, vyvolalo by to politické zemetrasenie a nesledovalo by okamžité odvolanie z funkcie. Na Slovensku je však úplne bežné ako uvádza pani generálka v odôvodnení príkazu, že funkcionári polície chodia  na svadby mafiánom a rovnako je bežné ak policajný prezident Peter Kovařík vyhlási pre TV Markiza 15. 7. 2021, v súvislosti o podozrením z trestného činu, že pani viceprezidentka má jeho plnú dôveru. Uvedené vyhlásenie je rovnako devalvačné ako vyhlásenia ministra vnútra Romana Mikulca z roku 2020 keď pre média vyhlasoval, že policajný prezident Milan Lučanský má jeho dôveru. Nebolo tomu ešte tak dávno, keď to isté vyhlasoval aj o bývalom riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi.

              František Bednár
Svetové združenie bývalých politických väzňovhlavna stranka