hlavna stranka

Zastavme eko-barbarstvo a výpredaj Slovenska !

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

           Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd


     

Stavebný boom v Tatrách bez kontroly štátom

https://machaon.eu/sk/stavebny-boom-v-tatrach-bez-kontroly-statom/
Je nevyhnutné Tatry a ich osud dostať do medzinárodnej roviny ako potenciaonálnej obete v rámci EÚ, keď rekreačná výstavba ničí ekosystémove služby a z dlhodobého hľadiska aj ekonomický potenciál územia s degradovanou kvalitou prostredia. Musí sa vedieť, že systém striktnej ochrany území Európskeho významu NATURA 2000 a koncept biosferickej rezervácie UNESCO je v Tatrách len na papieri.

Výstavba v Tatrách, ale aj pod Tatrami nadobúda obludné rozmery a už nemá nič spoločné s potrebami miestnych ľudí, ktorí tu žijú. Akoby sa podtatranské obce predbiehali, ktorá dá developerom lepšie možnosti si zarobiť a asi vedia prečo to robia. Územné plány sa zmenili na plány výstavby. Zatiaľ to vyzerá, že občania v regióne sú len pasívnymi divákmi a postupne jednotlivé lokality dostavajú stavebné povolenia. Biele štvorce na mape a obrázku č. 1 označujú plochy potenciálnej zástavby v ochrannom pásme TANAPu, ktoré už sú schvalené v územných plánoch jednotlivých obcí. Bohužiaľ, niektoré z bielych území by sme k dnešnému dňu už mohli označiť aj červenou farbou.

Ako sa vám páči taká prognóza? Prikladám aj obrázok č. 2 so súčasným stavom na porovnanie.Podľa toho, čo môžeme v krajine pod Tatrami sledovať, to vyzerá tak, že sa mnohí Slováci väčšinou stavajú k takýmto vážnym zmenám v krajine síce skepticky, pasívne alebo až ľahostajne. Možno sčasti aj preto sú Tatry už vypredané. Poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev schvaľujú v územných plánoch nezmyselné projekty výstavby apartmánových komplexov a iných objektov súkromnej rekreácie, so súhlasom alebo nečinnosťou správy národného parku a štátnej správy, a vačšina občanov iba mlčí, resp. ako jednotlivci sú bezmocní.

Aký podľa vás prínos pre rozvoj regiónu budú mať prázdne apartmány nakúpené bohatými ľuďmi od investorov, ktorí v drvivej väčšine prípadov majú na mysli iba peniaze a nie zámer pomôcť a vytvoriť niečo prospešné pre Tatry alebo komunitu, ktorej sa tieto zmeny dotknú? Čo môžeme urobiť, aby rozvoj v Tatrách a pod Tatrami bol harmonický s prírodou a pre miestných ľudí?

Ak však Vám budúcnosť Tatier a celého regiónu nie je ľahostajná, pridajte sa k tatranskej skupine Milujem Zelené Tatry, ktorá sa formuje s podporou prednostu Okresného úradu Poprad. Len spoločne a s podporou občanov regiónu je šanca rozkradnutie a zdevastovanie prírodného bohatstva pre zisk hŕstky špekulantov zastaviť, aby sme sa pred našimi deťmi a vnukmi nemuseli hanbiť, že sme o tomto svinstve vedeli a nič sme neurobili, lebo postupne jeho dôsledky pocíti celá krajina.

Pri kolaudácii kontroverznej vyhliadkovej veže v Tatrách zmizlo múzeum. Prokurátor protest nepodá

https://www.aktuality.sk/clanok/5c1c8x6/pri-kolaudacii-kontroverznej-vyhliadkovej-veze-v-tatrach-zmizlo-muzeum-prokurator-protest-nepoda/

Slovenská banánová republika

Prokuratúra dala vo veci reštauračno-vyhliadkovej veže jasný signál dravým investorom v Tatrách, ktorý možno čítať nasledovne - nebojte sa na prokuratúre fungujeme pre našich ľudí po starom. Zákon bol porušený, ale občania vraj tomu nerozumejú a preto stačí len upozornenie prokurátora, aby sa stavebný úrad hádam do budúcna, ak by si chcel niekto ešte jednu vežu postaviť, polepšil. Je zvláštne, že v menej podstatných veciach popradský prokurátor s protestom prokurátora neváha a pri tak medializovanej a občanmi sledovanej stavbe sa k tomu postavil, akoby sa jednako len o nejakú nepodstatnú stavbu v nejakej Hornej Dolnej na východe Slovenska, kde podľa niektorých politikov nič vraj nie je. Čo je v celej veci nemenej zarážajúce, že podnet na preskúmanie zákonnosti podal aj sám generálny prokurátor a teda občan mohol oprávnené očakávať, že vo veci bude dôsledne a razantne konané. No namiesto toho sme svedkami podobného "pekla" ako verejne avizoval býv. generálny prokurátor Čiznár, ktoré sľuboval vyvolať voči vrahom Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Výsledok štvormesačnej práce na náklady slovenských daňových poplatníkov naznačuje, že ani s novým generálnym prokurátorom sa nič prevratné v slovenskej justícií nemení, pre vyvolených je možné naďalej si podľa potreby interpretovať paragrafy.


Poznámka: Ten istý prokurátor Okresnej prokuratúry Poprad, JUDr. Marcel Hudák figuroval v prípade pochybného postupu vo veci alkoholovej kauzy bývalého popradského primátora Jozefa Švagerka, ktorý vďaka jeho rozhodnutiu nebol v zmysle zákona umiestnený do CPZ, ale súd o veci rozhodoval až po odstupe času a zjavnom zasahovaní do jeho nezávislosti. Ako informoval o veci Plus 7 dní v článku s názvom „Prípad primátora Popradu, ktorý šoféroval opitý sa zamotáva“, manželka prokurátora bola v tom čase vedúcou právneho oddelenia na mestskom úrade v Poprade. https://plus7dni.pluska.sk/domov/pripad-primatora-popradu-ktory-soferoval-opity-zamotáva Článok bol už samozrejme z archívu plus 7 dní vymazaný.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KLAME?!

Dňa 9.6.2021 po nespočetných listoch, článkoch a otázkach verejnosti na zákonnosť rozhodnutia ohľadom prieskumného geotermálneho vrtu v 3. stupni ochrany, v intraviláne Tatranskej Lomnice zverejnilo ministerstvo tlačovú správu s tým, že zákonnosť rozhodnutí preskúma. Namiesto preskúmania a stopnutia platnosti rozhodnutia však potichu MŽP predĺžilo prieskumné územie pre tento vrt, a tak vrtu už nič nebráni. Iba žaloby účastníkov konania, ktoré však vŕtaniu momentálne nezabraňujú.

Od začiatku moci novej vlády verejnosť aj účastníci konania dávali tento zámer ministerstvu do pozornosti, no to sa tvárilo, že o ničom netuší. Neskôr priamo odmietli pomôcť, potom zas sľubovali hory doly. Od novembra 2020 boli však zasielané listy, či vôbec prieskumné územie je platné a či náhodou nemalo byť podľa zákona ešte v roku 2019 zrušené. Verejnosť, účastníci konania i právnici a advokáti mali za to, že zrušené byť malo. Na odpoveď k podnetu na zrušenie si ministerstvo "vyžiadalo" 7 mesiacov s tým, že podnet iba poslalo niekam ďalej. Namiesto zrušenia prieskumné územie však predĺžili.

Občania si teda nevydýchnu a obávaný vrt sa teda môže stať skutočnosťou. Týmto Ministerstvo životného prostredia stratilo akúkoľvek dôveru obyvateľov Vysokých Tatier aj širokej verejnosti!

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PARADOXOV


https://www.aktuality.sk/clanok/b47l42q/budaj-ziadal-preverenie-vrtu-v-tatrach-jeho-ministerstvo-mu-predlzilo-povolenie/

Poznámka: Čo iné možno očakávať od bývalého spolupracovníka ŠtB s krycím menom "Domovník" toho času usadeného na ministerstve životného prostredia, ktorý opäť hrá na dve strany ako to bežne praktizoval pred novembrom 1989.


Koniec klimatickej liečby v Tatrách?

Máloktorá krajina je tak bohatá, ako Slovensko, na prírodné liečivé zdroje. Vysoké Tatry sú krajinným celkom s jednými z najkvalitnejších zákonom uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie v Európe. V roku 2021 Vysoké Tatry zažívajú jubileum, že pred 145 rokmi štát inicioval organizovanú klimatickú liečbu na Slovensku a začal vytvárať podmienky ako uchrániť tento jedinečný a jeden z najväčších prospechov pre spoločnosť pred devastáciou civilizačnými procesmi.
Starostlivosť o zdravie je určite jedným z najväčších spoločensko-ekonomických prospechov vyspelej spoločnosti. Má to logiku. Klimatické podmienky vhodné na liečenie a relax vytvorila príroda. Je to prírodný liečivý zdroj. Netreba nič robiť, len ich chrániť a takto efektívne prinavracať občanom zdravie, aby pracovali a mohli žiť plnohodnotný život čo najdlhšie. Ich prácou tvorili zdroje príjmov štátu a štát by mal zabezpečiť také podmienky, aby im aj jedinečné tatranské prírodné prostredie umožňovalo žiť čo najdlhšie v plnom zdraví.
Preto štát, naposledy v roku 2005, prijal zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých zdrojoch, výstupom ktorého je aj vládou SR vydaný Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry. Štát tieto právne prostriedky vytvoril, ako dva piliere, na ochranu zákonom uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie vo Vysokých Tatrách. Uvedené prírodné zdroje samozrejme významne podporuje existencia Tatranského národného parku. A dnešný stav?
Namiesto ochrany prírodných liečivých zdrojov nesprávnym alebo absentujúcim posudzovaním zo strany Správy Tatranského národného parku a laxným rozhodovaním Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie máme vo Vysokých Tatrách a ich bezprostrednom okolí výstavbu bez dostatočnej regulácie, ktorá už v tomto čase veľmi vážne ohrozuje existenciu liečebnej funkcie Vysokých Tatier.

Svetlana Belova Milujem Zelené Tatry 1. júla 2021


“Občianske združenie Every individual matters pomáha na striedačku ľuďom a zvieratám a tento mesiac sa rozhodli priložiť ruku k záchrane našich Tatier. Pomoc mieri práve nám, občianskym iniciatívam Milujem zelené Tatry a Pre Dolinu, pretože plánujeme natočiť dokumentárny film o prebiehajúcej aj budúcej výstavbe v Tatrách.

Výstavba v Tatrách a všeobecne regiónoch Spiša a Liptova nadobúda obludné rozmery a už nemá nič spoločné s udržateľným rozvojom cestovného ruchu či potrebami miestnych ľudí. Až tretina ochranného pásma TANAP-u podľa schválených územných plánov obcí môže čoskoro zmiznúť nenávratne pod zástavbou.

Výstavba investičných apartmánov, ktorá sa v Tatrách doteraz uskutočnila, uberá z kľúčovej, bioklimatickej liečebnej funkcie a prírodného prostredia našich jedinečných veľhôr. Množstvo mladých ľudí muselo Tatry opustiť, pretože si tu z finančných dôvodov nemôžu dovoliť bývanie a sezónne zamestnanie ich neuživí.

Na čom záleží je verejná mienka a správanie nás všetkých. Spoločnými silami dokážeme zmeniť smer, akým sa výstavba v Tatrách uberá. To je hlavný zmysel zbierky na mesiac júl – pomôcť občianskej iniciatíve natočiť dokumentárny film o najmenších veľhorách sveta. Cieľom je dosiahnuť v najproblémovejších miestach stavebnú uzáveru, všeobecne na Slovensku v procese územného plánovania zaviesť štandard záväzných krajinnoekologických plánov a definovať záväzné limity únosnosti pre udržateľný rozvoj regiónov. Dokument bude slúžiť na dôležité zdvihnutie povedomia nie však iba verejnosti, ale aj verejných činiteľov.

Na natočenie nosného dokumentu (25 min) a jeho skrátenej verzie (IG video 5 min) túžime spoločnými silami tento mesiac vyzbierať sumu 9 000 €. Vďaka podpore každého jedného z vás sa môže podariť zastaviť neprimeraný stavebný boom a navrátiť Tatrám ich zelenú tvár. Alebo zachrániť to, čo z nich ešte ostalo. Číslo nášho transparentného účtu je SK4709000000005157552498 a nájdete ho na stránke transparentneucty.sk” #everyindividualmatters

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4709000000005157552498#mesacne
https://everyindividualmatters.sk/


hlavna stranka