Hlavná stránka


Bude v Poprade centrum na zhodnocovanie odpadu?

Bez realizácie centra na spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu (CEBZ) Poprad nikdy nedobehne mestá a obce, ktoré v spracovaní odpadu nezaspali

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
 
Na úvod je potrebné sa vrátiť do obdobia po  zmene politického systému po novembri 1989. V roku 1989 žilo v okrese Poprad 153 870 obyvateľov, pričom priamo v našom meste to ku koncu daného roka bolo 52 316 obyvateľov.
https://poprad.dnes24.sk/aky-bol-zivot-v-poprade-v-roku-1989-zaujimavosti-z-nasho-mesta-na-ktore-si-uz-asi-ani-nepamatate-221513
V tom čase sa začala aj transformácia  zabehaného  a vcelku dobre fungujúceho  miestneho    hospodárstva, medzi ktoré patril okrem iných Okresný podnik bytového hospodárstva, ktorý zabezpečoval okrem správy štátnych bytov aj  dodávku tepla a TÚV.  Odvoz  komunálneho odpadu zabezpečovali  Technické služby Poprad odvozom cez prístupovú cestu I. triedy č. 18 na skládku Úsvit nachádzajúcu sa na hranici katastra Popradu medzi obcami  Hozelec a Žakovce.

A práve tu treba hľadať korene  súčasných problémov so spracovaním komunálneho odpadu podľa novej legislatívy, ktorej účinnosť sa posunula o rok.  Mestu Poprad  totiž hrozí, keďže  patrí medzi mestá, ktoré nemajú zariadenia na spracovanie a zhodnocovanie odpadu, enormné zvýšenie poplatkov.

Kameňom úrazu totiž je skutočnosť, že mesto Poprad doplatilo na zásadné zmeny vo vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré nastali po zmene politického systému, čo v čase reálneho socializmu nespôsobovalo  žiadne problémy a to nie len v oblasti  komunálneho odpadu.  

V podstatnej miere k strate regionálnej skládky pre mesto Poprad prispelo vytvorenie nových okresov v roku 1996 za vlády Vladimíra Mečiara, čím sa regionálna skládka pre okres Poprad na Úsvite, ocitla v novozniknutom okrese Kežmarok. Paradoxne mal vtedy okres Kežmarok dokonca dve skládky. Druhou bola dnes už uzatvorená skládka pri Spišskej Belej.


V období  kedy bol primátorom Ing. Štefan Kubík, nominovaný tzv. pravicovými stranami SDK (neskôr SDKÚ) a KDH  mesto Poprad  prišlo o možnosť získať  a následne využívať pozemky kde  je umiestnená skládka odpadov Úsvit, ktorá sa ocitla na hranici okresov Poprad a Kežmarok, kde sa navzájom prelínajú katastrálne územia mesta Poprad a obcí Hozelec, Švábovce a Žakovce.  Podľa obrázka lesík vedľa skládky už spadá do katastra Popradu.

Či za  tým bola  zmena štruktúry vlastníckych vzťahov po novembri 1989 alebo postup vedenia mesta už ale na veci nič nemení. Nástupom konkurenčného prostredia  a vstupom zahraničných spoločností  sa skládka odpadu na Úsvite dostala do portfólia  súčasnej Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce,
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5910&SID=8&P=1 ktorá je jednou z prevádzok  Dánskej  spoločnosti Marius Pedersen. https://www.mariuspedersen.sk/prevadzky/  Podľa obchodného registra spoločníkmi sú Obec Žakovce, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Kežmarok a Chemosvit a.s.

Je verejným tajomstvom, že Marius Pedersen, je konkurenčnou spoločnosťou   rakúskej spoločnosti Brantner Poprad, pôsobiacej so spoluúčasťou mesta Poprad od  roku 2003 po ukončení činnosti TESPO s.r.o. Poprad.
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5372&SID=8&P=1

Hoci sa o tom nehovorí, práve to je príčinou prečo mesto Poprad nemalo a naďalej nemá skládku odpadov a prečo v súčasnosti musí vyvážať komunálny odpad na skládku pri Spišskej Novej Vsi, ktorá už kapacitne nestačí a časť dokonca aj do Tornale až k maďarským hraniciam. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tornala-skladka-odpadov-rozsirenie-skladky-iv-etapa-

            Odpadové hospodárstvo  sa pre mesto Poprad stalo neblahým dedičstvom  a časovanou bombou, ktorá začala tykať po zmene legislatívy  v zmysle  nariadení EÚ týkajúcich sa spracovania a zhodnocovania  komunálneho odpadu.

            V kontexte s tým sa preto už spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu stáva nevyhnutnosťou, navyše ak jeho  ďalším produktom je aj výroba bioplynu ako náhrady za zemný plyn v čase energetickej krízy a vojny v blízkosti našich hraníc.

Tento projekt okrem toho nesporne prinesie finančný profit pre mesto, keďže podľa zmeny  slovenskej legislatívy v súlade s  požiadavkami EÚ mestá, ktoré nebudú spracovávať komunálny odpad vrátane bioodpadu budú musieť znášať zvýšené náklady. Odvoz  komunálneho odpadu  až ku maďarským hraniciam  zvyšuje náklady občanov a je jednou z príčin poklesu obyvateľov Popradu. Ďalším z prínosom je aj finančne nezanedbateľný poplatok za rozvoj do mestskej kasy.

            Za súčasnej situácie, bez ohľadu na to kto  by bol vo vedení mesta, bola preto  pripravovaná zmena územného plánu pre projekt Centra energetického a biologického zhodnotenia  odpadu v Poprade v časti Matejovce, ktorá je najvhodnejšou lokalitou,  nevyhnutnosťou a najvhodnejším riešením.  CEBZ by bol totiž situovaný vedľa    poľnohospodárskeho areálu bývalých Štátnych majetkov Matejovce, kde od roku 2013 spoločnosť EnergoTerra úspešne prevádzkuje Poľnohospodársku bioplynovú stanicu Poprad Matejovce, ktorá vyrába bioplyn z poľnohospodárskeho odpadu, ktorá dodáva teplo už existujúcimi rozvodmi sídlisku a Základnej škole spojenej s Materskou školou, čo je nesporne výhodné z hľadiska rozvoja obnoviteľných zdrojov a znižovania nákladov za energie.
Umiestnením CEBZ v inej lokalite by využitie bioplynu bolo vzhľadom na vysoké náklady na  vybudovanie distribučných potrubí problematické a ekonomicky nevýhodne. 

            Začiatkom júna 2022 poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade Igor Wzoš a František Majerský pred komunálnymi voľbami zneužili navrhovanú zmenu územného plánu pre projekt CEBZ v Matejovciach a začali šíriť správy medializované v spravodajstve RTVS, sociálnej sieti Facebook a iných médiách o skládke nebezpečného odpadu, čo logicky vyvolalo značné znepokojenie  časti obyvateľov Matejoviec. Projekt CEBZ  dokonca nazvali mafiánskym zámerom a Dankovou tajnou skládkou. V snahe ovplyvniť výsledok komunálnych volieb, marili investičný zámer spoločnosti Brantner  a konali zjavne na škodu a proti záujmom   drvivej väčšiny občanov Popradu tým, že zneužili časť obyvateľov Matejoviec, ktorí majú postavené rodinné domy v blízkosti poľnohospodárskeho areálu    bývalých štátnych majetkov.  Primátor Ing. Anton Danko preto využil svoju právomoc a návrh zmeny územného plánu zastavil z dôvodu nedostatočnej komunikácie  navrhovateľov projektu s obyvateľmi Matejoviec.

            K  šíreniu  poplašnej správy a následnému spusteniu petície a organizovaniu protestov  došlo  krátko potom  ako konkurenčná dánska spoločnosť  Marius Pedersen  vložila  1. 6. 2022  8,5 mil. eur. do spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, ktorá realizuje obdobný  projekt aký  mal byť v Poprade Matejovciach.

            Na mieste je otázka v či prospech to je?  Určite nie v prospech občanov mesta Poprad. Obyvatelia Žakoviec si na rozdiel od časti Matejovčanov  uvedomujú, že v dnešnej situácii je pre obec finančným prínosom ak je odpadové hospodárstvo  v ich obci a správajú sa ako lokálpatrioti. Nikto v obci preto neorganizoval petície a protesty. https://www.obeczakovce.sk/oznamy/zakovce-skladka-odpadov-usvit-vi-etapa-nno-sprava-o-hodnoteni-cinnosti.html

         Paradoxne poslanci, ktorí projekt CEBZ napadli a označili za mafiánky zámer,  pod tlakom racionálnych argumentov uznali opodstatnenosť spracovania a zhodnocovanie komunálneho odpadu, ale s podmienkou, že na to treba nájsť inú lokalitu.  Po  označení projektu CEBZ za skládku nebezpečného odpadu  však už bude problém zmeniť nálady a názor občanov Popradu a umiestniť CEBZ do inej lokality. 

            Schizofrenicky pritom na jednej strane tvrdia, že centrum na spracovanie odpadu je potrebné a na druhej  odmietajú ako najvhodnejšiu  lokalitu Matejovce.  Ak by takto uvažovali všetci na Slovensku tak, by sme museli vyvážať komunálny odpad na Ukrajinu alebo do rozvojových štátov a prezidentka Zuzana Čapútová by sa nestala enviroaktivistkou proti Pezinskej skládke čo ju vynieslo až do prezidentskej kancelárie.  Realita je ale taká, že problémy so spravovaním a zhodnocovaním komunálneho odpadu sú celosvetovým problémom a buď ho budeme riešiť sami alebo budeme  jeho riešenie len odkladať a občania budú v podobe zvýšenia poplatkov doplácať na pseudoargumenty  samozvaných „expertov“ a populistov.

V súvislosti s oznámením Mesta Poprad z 1. 12. 2022 o zámere „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad“, zverejnenom na stránke ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-zhodnotenia-odpadu-poprad  sa na sociálnej sieti opäť začali šíriť informácie o zbytočnej petícii s názvom „toxická skládka“.  Verím, že  opoziční  poslanci, ktorí sa dostali do mestského zastupiteľstva  budú konať podľa  volebného sloganu Poprad na 1. mieste a opäť nezačnú   projekt CEBZ  zneužívať pre politické ciele a v neprospech mesta Poprad a jeho občanov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pre projekt CEBZ sú navrhnuté dve lokality, Poprad Matejovce a obec Gánovce.  Ak sa poslanec Wzoš zasadzoval za vznik Popradskej energetickej spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta, rovnako by sa mal zasadzovať spoločne s opozičnými poslancami  o to, aby investícia za vyše 30 mil. eur. a benefity z nej, v podobe zisku, výroby energie z obnoviteľných zdrojov, poplatku  za rozvoj mesta  a nových pracovných miest, ostali v Poprade a aby sa vhodnejšou lokalitou pre CEBZ stali Matejovce.
V opačnom prípade nemajú právo   používať slogan Poprad na 1. mieste a stanú sa lobistami Žakoviec,  Kežmarku, Mesta Vysoké Tatry a dánskej spoločnosti Marius Pedersen.

Mesto Poprad žiaľ stratilo veľa času a má oveľa ťažšiu východiskovú pozíciu  oproti iným  mestám a obciam, vzhľadom na v porovnaní s inými krajinami komplikovaný a byrokratický  proces schvaľovania.  Ostáva len veriť, že  v zložitej hospodárskej situácii v EÚ aj na Slovenku zvíťazí zdravý rozum nad štátnymi úradníkmi  a projekt CEBZ neskončí ako zámer nemeckého investora vybudovať na Slovensku veterné elektrárne s kapacitou 5 GW.  Nemecký investor nakoniec kvôli byrokratickým postupom slovenských inštitúcii presunul tento projekt do  štátu, ktorý zámer nezdržiaval  a nemaril zdĺhavými byrokratickými postupmi. Náhradou za obnoviteľné zdroje bolo spustenie fotovoltických elektrárni  na často kvalitnej ornej pôde s povolenou kapacitou výkonu  2 GW. Toto politicky motivované rozhodnutie využili tzv. „solárni baróni“, spriaznení s politikmi, ktorí profitovali  na distribučných poplatkoch na ktoré sa im skladali všetci občania Slovenska.

Dnes už nebohý  bývalý primátor Ing. Štefan Kubík sa zapísal so pamäte Popradčanov aj  odovzdaním ziskového tepelného hospodárstva bývalého OPBH na 20 rokov do správy Francúzskej spoločnosti Dalkia, neskôr Veolia Energia Poprad. a.s. Správa tepelného  hospodárstvo sa vrátila mestu až vznikom  Popradskej energetickej spoločnosti koncom roka  2016. Tá však žiadnu zmenu koncepcie s využitím obnoviteľných zdrojov žiaľ nepriniesla a pokračovala len v tom čo začala Veolia Energia Poprad. Táto problematika si však vyžaduje samostatnú kapitolu, keďže jedným z bodov volebného programu primátora Ing. Antona Danka je aj zásadná zmena koncepcie tepelného hospodárstva.

František Bednár


hlavna stranka