hlavna stranka

Emil Švec
Dňa 23. februára 2010 zomrel bývalý politický väzeň a podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a Slovenského zväzu politických väzňov a odvlečených. Česť jeho pamiatke!

Emil Švec


V 50. rokoch bol odsúdený za velezradu, po prepustení ilegálne opustil komunistické Československo. Vo Viedni študoval na univerzite midicínu. V roku 1962 bol prepadnutý a unesený z Rakúska príslušníkmi ŠtB. Bol odsúdený k 15 rokom za údajné vyzvedačstvo. Jeden z mála skutočných politických väzňov, ktorých nezlomil ani dlhoročný trest a represie na oddelení Hlava I. v Leopoldovskej väznici. Nikdy sa nezmieril so zamatovým podvodom a zákulisnými dohodami medzi odstupujúcimi komunistami a ponovembrovými pseudodemokratmi. Neúnavne presadzoval požiadavku náležite sa vysporiadať s komunistickou minulosťou, bojoval za účinné odškodnenie politických väzňov a nekompromisne hájil záujmy a oprávnené požiadavky obetí komunizmu

http://www.upn.gov.sk/filmy/emil-svec-1925

Emil Švec (1925-2010)

  Motto:„Sedel som šesť rokov, bez akéhokoľvek rozsudku.“

  „Je realita, že existuje ilegálna komunistická organizácia v justícii, ktorá je   napojená na bývalé komunistické štruktúry a disponuje materiálmi zo Štátnej   bezpečnosti a Ministerstva vnútra a riadi ďalší boj o krytie páchateľov zločinov   minulosti a samozrejme uchytenie sa a udržanie pozícií v justícii.“ A za to mi   dali tie tri mesiace...

  Emil Švec sa narodil v roku 1925 v Piešťanoch a vyrástol v kresťansky založenej rodine. Získal základné i   stredné vzdelanie, neskôr absolvoval letecký výcvik v armáde. Ako mladý študent sa pripojil k piešťanskej skupine Bielej légie, ktorá viedla aktívny odpor voči formujúcemu sa totalitnému komunistickému režimu. Kamil Vančo, katolícky farár zo Sokoloviec pri Piešťanoch, ho na svojej fare zoznámil s ďalšími členmi skupiny. Počas ďalšieho štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave bol Emil zatknutý ŠtB a odsúdený za velezradu na šesť rokov väzenia. Po prepustení z väzenia si nemohol nájsť žiadnu prácu, a preto práškovacím lietadlom ušiel do Rakúska. Vo Viedni sa zapísal na univerzitu a počas štúdia medicíny pracoval ako novinár. Štátna bezpečnosť ho v tom čase evidovala ako nepriateľa štátu a prostredníctvom svojich agentov sledovala jeho činnosť. V roku 1961 bol v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia za špionáž a na príkaz ŠtB bol na území Rakúska prepadnutý, zranený, unesený a odvlečený do Československa. Komunistická propaganda rozohrala spravodajskú hru a verejnosť dezinformovala, že Emil Švec bol zadržaný pri prechode hraníc z Rakúska do ČSSR a bez akýchkoľvek dôkazov ho označila za agenta NATO. V roku 1969 prepustený a rehabilitovaný, avšak po pseudorehabilitácii ho opätovne uväznili. Na slobodu bol prepustený v roku 1977, no až do roku 1989 mal so štátnou bezpečnosťou problémy. Šokujúcou bola skutočnosť, že v roku 1993 bol obžalovaný za útok na verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci a Krajský súd v Trnave ho odsúdil na trojmesačné odňatie slobody. Dôvodom bolo, že po roku 1989 sa domáhal pátrania a potrestania páchateľov krivdy páchanej voči jeho osobe.


Emil Švec nezákonne a protiprávne unesený z rakúska a odvlečený do ČSSR-Páchatelia si v pokoji užívajú svoje vysoké dôchodky http://www.obcania.szm.com/svec/svec.html
Slovenský zväz politických väzňov a odvlečených

Ondavská 20, 080 05, Prešov-Solivar, Tel.: 00421 91 7753 849 Sekcia: Partizánska 10 921 01 Pieštany.

Predseda Najvyššieho súdu SR, Pieštany 23.12.03.
Bratislava. C j. 002/132-03

Vec: odstránenie sudcu Minárika z NS SR, 
za komunizmu.

Naprosto zlomyseľný zločinný človek.

Doručujem dokumenty v súvislosti so sudcovskou činnosťou sudcu Štefana Minarika, ktorý pracoval na KS B.Bystrica v r.1974 a predtým.
1. Ako prvý je kopia článku ktorý nebol uverejnený v Novom dni ako reakcia na jeho vyjadrenie v článku o mne, kde "ma ľutuje" teda navalí 5 rokov rehabilitovaných v r.1969 a to nie hocakých, ale 13-ty,14-15-l6,-17-ty rok väzby. Naprosty sadizmus a paranoidná orientácia komunistická kde "nenastali následky.... ale 15 rokov je primeraný, trest. ",nezistil, že v spise, nie je dokument ako som sa dostal z Rakúska do ČSSR, teda, nie je legálne moje väznenie, lebo neexistuje v komunistickom pravé zákon „podľa ktorého je možno niekoho prepadnúť a väzniť ho po privlečení do ČSSR, teda, naproste znásilnenie osobnej slobody, teror a ním zbavenie slobody nezákonne. Zrušil mi týmto rehabilitáciu z roku1969. Na tejto boli-jedine-konfrontácie čo súd mal s mojimi "spolupáchateľmi", ktorých, som väčšinu nepoznal, tieto boli zapísané v protokole z rehabilitačného konania. Na obnove 1974 vyhlásil- "protokol z rehabilitácie -súdny nemám. Nemal ani môj podnet 1 N t 108/69 z NS SSR. Nič nemal. Sedel vyvýšene ako naprostý boh nad vesmírom a táral dve na tri. Čo natáral platilo a vzniklo uznesenie z 18.2. 74 KS BB 1 Nt 4/73 a samozrejme je skartované ako každý, kriminálny dokument, čím skôr..
Ak nemal dôkazy mnou uvedené, mal ma oslobodiť, na čo nestačil. Nie je demokrat, človek so zmyslom, pre právo a spravodlivosť, defektný, zlomyseľný a bezcitný, založením terorista.
Vie NS SR, že v kultúrnom a právnom Nemecku uvoľnili všetkých sudcov a prokurátorov, ktorí sa prepožičali k politickým procesom z funkcií vôbec z práva? Načo sú atrapy ľudí práve a dokonca na súde?

Na Slovensku nepochopiteľný rébus.

2. Dokument: disciplinárne, tresty kratší výpis.

Zaujímavosť a doklad "výchovy" v Leopoldove 1974. 20 dni korekcie od 4,l0. za karikatúru. Našiel som ju a páčila sa mi. Dal som si ju do cely. Tam ju našli. Napriek tomu, že neviem tak kresliť, potrestali ma. Dopis na Voj. obv. Prokuratúru . žiadosť o návštevu zase 20 dní od 9.11. Nemá to žiadnu logiku ako cely Leopoldov. Sadizmus a teror. Trest 4 dni od 25.2.74 je antidatumovaný. Obnova bola 18.2.74. Trest som mal za list na obnovu, teda pred súdom, odsedel som 4 dni a bol som eskortovaný do BB. Toto som nahlásil Minárikovi na konaní. Zrejme to povolil a vedel o tom. Po súde som dosedel 6 dní, celkom 10 dní. V mojom spise v Leopoldove nie je žiadny raportný lístok z II/74. Ja a ten, ktorého kópiu prikladám je sfalšovaný, nenachádza sa "zadržanie" listu na súd, trest za listy sestre som nikdy nemal. Sú tam táraniny. Dátum 14.2.74 by sedel, nechali 4.2.74. Trestal osobne a hneď kpt. Kis. Kryje sa ako zbabelý pes. O veci zrejme vedel sudca Minárik. Kis by si nedovolil zadržať list na súd. Falšujú sa dokumenty v spise v Leopoldove.
To, že NS SR nefunguje je tým, že tam pracujú podobné osoby ako Minárik a tak bude dokedy tam budú pracovať mravné nuly.

Príloha: 3 dokumenty
S úctou

Emil Švec

 

Záznam o disciplinárnom priestupku

 

 Zákl. číslo         Meno odsúdeného              Umiestnenie: NS .I. hlava
II. Nápr. vých. skupina:
8415  Š V E C
Dôvod návrhu na XXXXXXXXXX. discipl.trest:

pre drzé správanie sa voči vychovávateľov i, Dňa 4.2.1974 som horeuvedeného mal. v kancelárii na pohovore, kde som ods. Šveca vyrozumel o závadnom dopise, ktorý písal sestre. Pri pohovore chcel on hovoriť a ma presvedčiť, že 'dopis neni závadný, a dokonca bol tak drzí, že si dovolil povedať, že upozornenie neberie na vedomí a písať bude ako on chce a právo na zadržiavanie dopisov nemáme.
S menovaným som previedol pohovor dňa_ 9.1.1974 , kde bol vyrozumený, že dopisy ktoré bude písať na rôzne inštitúcie ohľadne trestnej činnosti mu odoslané nebudú. Menovaný bol viac krát upozornený aby zbytočne neobťažoval úrady a nepísal závadné dopisy a pri pohovore bol ešte drzí, preto žiadam o  prísne potrestanie.

Leopoldov   Dňa 4 .2.1974                                         Vychovávateľ npor.Kis Ján

SSR č. skL. 328

hlavna stranka